Tiếng việt Tiếng anh

Tour Hà Nội

Giá Từ

VF2201:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - SaPa - Hàm Rồng - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn

Giá Từ

VF127:

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 3 Ngày 2 Đêm

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long

Giá Từ

VF37:

Tour Du Lịch Hà Nội 1 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 16h00)

Lịch trình: Hà Nội

Giá Từ

VF92:

Tour Du Lịch Hà Nội – Vịnh Hạ Long 3 Ngày 2 Đêm Ngủ Khách Sạn

Tour Du Lịch Hà Nội – Vịnh Hạ Long 3 Ngày 2 Đêm Ngủ Khách Sạn

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Hà Nội

Giá Từ

VF196:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Nội - Sài Gòn

Giá Từ

VF84:

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long 4 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội – Hạ Long  4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội

Giá Từ

VF1962:

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Nội - Sài Gòn

Giá Từ

VF912:

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu - Tràng An 4 Ngày

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu - Tràng An 4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội - Đà Nẵng

Giá Từ

VF1961:

Tour Du Lịch Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Tàu Hỏa - Về Tàu Hỏa

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Nội

Giá Từ

VF232:

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe/máy bay về xe/máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Hạ Long – Hà Nội

Giá Từ

VF199:

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Hoa Lư Tam Cốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Hoa Lư Tam Cốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Mai Châu - Hoa Lư - Tam Cốc - Tiễn sân bay Hà Nội

Giá Từ

VF2202:

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Hà Nội - SaPa - Hàm Rồng - Hạ Long - Hà Nội - Đà Nẵng

Giá Từ

VF921:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Vịnh Hạ Long 3 Ngày Ngủ Khách Sạn

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Vịnh Hạ Long 3 Ngày Ngủ Khách Sạn

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn

Giá Từ

VF220:

Tour Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - SaPa - Hàm Rồng - Hạ Long - Hà Nội

Giá Từ

VF40:

Tour Du Lịch Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 19h00)

Lịch trình: Hà Nội - Chùa Hương

Giá Từ

VF522:

Tour Du Lịch Cố đô Hoa Lư – KDL Sinh Thái Tràng An 1 Ngày

Tour Du Lịch Cố đô Hoa Lư – KDL Sinh Thái Tràng An 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Cố Dô Hoa Lư - Khu Du Lịch Tràng An - Hà Nội

Giá Từ

VF521:

Tour Du Lịch Chùa Bái Dính - KDL Sinh Thái Tràng An 1 Ngày

Tour Du Lịch Chùa Bái Dính - KDL Sinh Thái Tràng An 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Chùa Bái Đính - Khu Du Lịch Tràng An - Hà Nội

Giá Từ

VF39:

Tour Du Lịch Hoa Lư - Tam Cốc 1 Ngày

Tour Du Lịch  Hoa Lư - Tam Cốc 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 17h00)

Lịch trình: Hà Nội - Ninh Bình - Hà Nội

Giá Từ

VF841:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 4 Ngày

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long  4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Sài Gòn

Giá Từ

VF2681:

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Hạ Long - Tuần Châu 4 Ngày

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Hạ Long - Tuần Châu 4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc/ Chùa Hương - Hạ Long - Tuần Châu - Sài Gòn

Tour Hà Nội
4.5/5 sao 93 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Hà Nội

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Lợi Văn (04/04/2019 09:23:52)
Tôi muốn đi Hà nội - sapa vào ngày 26/4. Cho hỏi có tour nào không vậy?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (07/04/2019 19:44:11)
Chào khách hàng Lợi Văn. Tour Hà Nội - Sapa bên em có mỗi ngày. Anh có thể lựa chọn đi bằng xe hoặc tàu hỏa từ Hà Nội ạ. Anh đi được mấy ngày và bao nhiêu người để em kiểm tra dịch vụ ạ. Cảm ơn anh!
lê thị phương thảo (12/12/2018 14:14:16)
tôi muốn đi du lịch 2 ngày t 7 và cn có tua nào khg
Phương Tú - Viet Fun Travel (12/12/2018 14:35:16)
Chào chị Thảo Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị qua mail Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 711 gặp Tú hoặc email: info@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn chị.
tran thoa (15/11/2018 12:55:26)
tôi muốn đi tuor 1 ngày, 4 khách, tham quan Hà Nội nhưng không tham quan lăng Bác, công ty có thể báo giá
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (15/11/2018 13:30:58)
Chào chị Thoa. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Tour Hà Nội 1 ngày nếu chị tham quan vào thứ 2 (03.02.2019) thì sẽ không tham quan lăng Bác. Giá tour: 800.000₫/khách Chị vui lòng liên hệ 1900 6749 hoặc email : info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền để đặt tour. Chân thành cảm ơn!
Mr Thảo (08/05/2018 18:33:14)
Anh muốn đi Hà Nội vào tuần cuối của tháng 6 nhưng tránh ngày thứ 7 và chủ nhật khởi hành từ TpHCM, khoảng 3 ngày có tour ko?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/05/2018 20:42:01)
Chào anh Thảo Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh qua mail Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Phát (16/03/2018 23:22:16)
Mình muốn đi dịp lễ 30/4 vs 1/5 xin hỏi cho hỏi có tuor Hà Nội và Hạ Long . Không vậy ? Tầm 3ngày 2 đêm .
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/03/2018 06:56:14)
Chào anh Phát. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Dịp lễ 30.04 và 01.05 bên em có tổ chức các tour hàng ngày ngoài Hà Nội và Hạ Long nhé. Anh tham khảo lịch trình dự kiến như sau: Ngày 1: Hà Nội 1 ngày Ngày 2: Hạ Long 1 ngày Ngày 3: Bái Đính - Tràng An hoặc Hoa Lư - Tam Cốc 1 ngày. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 - info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn.
Mai (30/07/2017 20:56:55)
Cho e hỏi e muốn đi tour Hà Nội khoảng 5N liệu có đi đc hết các địa danh nổi tiếng đc k ạ
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (31/07/2017 07:22:44)
Chào chị Mai. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chị vui lòng cung cấp thêm thông tin về các điểm đến tham khảo: Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Bái Đính - Tràng An, Hoa Lư - Tam Cốc,..., Ngày khởi hành, số lượng khách, tiêu chuẩn khách sạn. Cần thêm thông tin hỗ trợ chị liên hệ 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền. Chân thành cảm ơn và chúc chị 1 ngày vui vẻ!
ThuyDuongNguyen (24/07/2017 19:00:31)
Em muốn tour đi Hà Nội khoảng 3 4 ngày vào đầu tháng 8 có không ạ ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (26/07/2017 11:12:34)
Chào chị Thùy Dương, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
My (09/06/2017 21:43:08)
Cần tour miên bắc cho 5 ng lớn
Hiếu Thảo (11/06/2017 10:52:53)
Chào chị My. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Mọi thắc mắc thêm vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn 706 gặp Hiếu. Chân thành cảm ơn chị.
Mai thi tuyet nhi (02/04/2017 05:23:13)
Co tour hn va ha long bay k vay
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (03/04/2017 20:44:15)
Chào chị Mai. Bên em có tour Hà Nội và Hạ Long khởi hành hàng ngày. Chị cung cấp giúp em số lượng người đi để em kiểm tra và báo giá nhé. Cần thêm thông tin tư vấn chị liên hệ 19006749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền. Chân thành cảm ơn chị.
(27/02/2017 19:09:22)
Minh muon tu van tour 1 ngay Khoi hanh tu HN
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/02/2017 20:39:52)
Chào chị Lý. Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tới Viet Fun Travel. Chị vui lòng cung cấp số lượng người đi và tour đang tham khảo để bên em gửi chi tiết qua chị nhé. Cảm ơn chị!
bich lien (19/02/2017 07:29:09)
em tim tua ninh bình mà ko thay
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/02/2017 13:15:09)
Chào chị Liên. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ gửi chương trình qua email cho chị trong thời gian sớm nhất. Mọi thắc mắc thêm vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn 703 gặp Hân. Chân thành cảm ơn chị.
Sang (18/12/2016 20:47:58)
Em muon di tour le cho 2 nguoi Ha noi- vinh Ha Long vao tet am lich 3 ngay 2 dem, tour nay co k chi, vui long phan hoi thong tin qua mail giup em, xin cam on
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/12/2016 07:04:40)
Chào chị Sang. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ gửi chương trình qua email cho chị trong thời gian sớm nhất. Mọi thắc mắc thêm vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn 703 gặp Hân. Chân thành cảm ơn chị.
Hương (27/07/2016 20:43:36)
Xin chao ! Em tim tour di Bái đính ninh bình ma không thấy.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (28/07/2016 14:51:17)
Chào chị Hương. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ gửi chương trình qua email cho chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Phương Loan (13/04/2016 22:44:57)
Xin chào anh chị e tìm tour Hà Nội Mộc Châu mà không có... anh chị có thể bổ sung thêm 1 vài địa điểm du lịch nữa được không ạ... e thấy ít....
Trang - Viet Fun Travel (14/04/2016 07:40:59)
Chào chị Loan. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706. Chân thành cám ơn chị

Tour Hằng Ngày

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát