Tiếng việt Tiếng anh

Tour Miền Tây

Giá Từ

VF05:

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h45 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn

Giá Từ

VF06:

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn

Giá Từ

VF09:

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF08:

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF308:

Tour Du Lịch Homestay Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Homestay Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h45 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF339:

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày – Xứ Dừa – Cái Mơn

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày – Xứ Dừa – Cái Mơn

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Mơn - Sài Gòn

Giá Từ

VF310:

Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Sa Đéc - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Sài Gòn

Giá Từ

VF10:

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF162:

Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Tràm Chim - Sài Gòn

Giá Từ

VF11:

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF12:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF14:

Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF07:

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Kdl Vinh Sang )

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Kdl Vinh Sang )

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h00 - 17h30)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vinh Sang - Sài Gòn

Giá Từ

VF336:

Tour Du Lịch Miệt Vườn Bến Tre 1 Ngày

Tour Du Lịch Miệt Vườn Bến Tre 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h30 - 18h30)

Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre - Sài Gòn

Giá Từ

VF13:

Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF253:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF335:

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày Cái Mơn – Chợ Lách

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày Cái Mơn – Chợ Lách

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h00 - 17h30)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Mơn – Chợ Lách - Sài Gòn

Giá Từ

VF138:

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây - Sài Gòn

Giá Từ

VF2751:

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh 4 Ngày 3 Đêm

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh - Sài Gòn

Giá Từ

VF242:

Tour Du Lịch Vườn Trái Cây Miền Tây 1 Ngày (Bến Tre - Chợ Lách)

Tour Du Lịch Vườn Trái Cây Miền Tây 1 Ngày  (Bến Tre - Chợ Lách)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Bến Tre - Chợ Lách - Sài Gòn

Tour Miền Tây
4.4/5 sao 4921 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Miền Tây

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

le (22/09/2019 09:38:55)
xin chào mình muốn đi tuor du lịch miền tây ,khởi hành tại cần thơ, xin hỏi công ty bạn có loại tour này hay ko vậy? xin cám ơn
Phương Tú - Viet Fun Travel (22/09/2019 10:59:50)
Chào bạn Le, Nhân viên Viet Fun sẽ sớm liên hệ tư vấn đến bạn Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749-line 201- Ms Tú hoặc mail info@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn bạn!
van hoang (12/09/2019 02:33:54)
Neu muon di ngam thang canh bang do duoi nhung bong mat cua vuon cay, thi do thuoc ve vung nao ? cam on !
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (12/09/2019 11:20:04)
Chào anh Văn Hoàng. Mình về Miền Tây anh nhé. Về Miền Tây sẽ được chèo xuồng ba lá qua cách kênh rạch, dưới bóng cây hoặc dừa nước. Gia đình mình đi mấy người anh nhỉ? Rất mong mong nhận được thông tin sớm từ anh. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email info@vietfuntravel.com. Chân thành cảm ơn anh.
Tuấn (25/08/2019 13:27:15)
Tư vấn cho mình tour cà mau - u minh - vườn cò - trà sư
Trần Thị Cẩm Vân (27/08/2019 07:59:19)
Chào anh Tuấn! Nhân viên Viet Fun sẽ sớm liên hệ tư vấn cho Anh Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 hoặc mail reservation@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn Anh!
Nguyễn Thị Thúy (16/07/2019 08:31:14)
Cho mình Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm
Đặng Thị Hường (16/07/2019 08:46:46)
Chào chị Thúy, Chân thành cảm ơn chị Thúy đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ chị Thúy để tư vấn tour. Cần thêm thông tin chi tiết, chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
TRUYEN NGUYEN (12/07/2019 01:29:17)
toi muon di tour mien tay thi phai dat truoc bao lau a? Truyen
Phan Thị Thủy Tiên (12/07/2019 08:41:08)
Chào anh Truyền. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Tour này mình cần đặt trước 3-4 ngày anh nha. Cần thêm thông tin chi tiết, anh vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 709 gặp M sTiên hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn anh!
Đinh xuân Lộc (08/05/2019 14:13:56)
Tôi muốn đi tour Miền tây với nhiều điểm đến, xin đc tư vấn. Đoàn của chúng tôi từ miền bắc vào.
Lan (17/02/2019 16:41:16)
2
Tư vấn đi tua miền tây được nhiều nơi
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/02/2019 07:06:48)
Chào chị Lan. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị sớm ạ. Chân thành cảm ơn chị!
đô (24/01/2019 13:53:05)
cho e tu van tour đi được nhiều địa danh miền tây nhất. cho 1 ng di
Đặng Thị Hường (24/01/2019 14:27:17)
Chào anh Đô, Chân thành cảm ơn anh Đô đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ anh Đô để tư vấn. Cần thêm thông tin chi tiết, anh Đô vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn anh.
Thảo (04/09/2018 23:24:13)
Tư vấn tour tràm chim, gáo giồng
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (05/09/2018 07:28:45)
Chào chị Thảo. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất để báo giá. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
A Thư (09/07/2018 10:37:31)
Tư vấn Toun Miền Tây 2 ngày 1 đêm 5 người lớn 2 Em bé đi ngày 11/7
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (09/07/2018 12:57:37)
Chào anh Thư. Cảm ơn anh đã liên hệ Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ anh. Chân thành cảm ơn!
Phượng (01/07/2018 07:14:31)
E oi tu van c tua mien tay 3 ngay 2 dem
Hiếu Thảo (01/07/2018 14:27:33)
Chào chị Phượng, Em cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel. Tour Miền tây 3 ngày 2 đêm bên em tổ chức hàng ngày. Cần thông tin hỗ trợ, chị có thể liên tổng đài 19006749 nhấn line 706 gặp em Hiếu hoặc qua email: reservation@vietfuntravel.com. Cảm ơn chị!
phương (04/06/2018 11:33:24)
Tư vấn mình tua 2 ngày 1 đêm 4 người lớn 2 trẻ em. khởi hành ngày 9/6/2018
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (04/06/2018 15:06:24)
Chào chị Phương. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
Hiền (20/05/2018 12:52:43)
Tư vấn mình tour 2 ngày 1 đêm 2 người lớn 1 trẻ em . Khởi hành ngày 2/6/ 2018
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/05/2018 15:51:49)
Chào chị Hiền, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em đã gọi điện tư vấn nhưng cuộc gọi bị nhỡ. Nhân viên bên em sẽ nhắn tin và để lại số điện thoại liên hệ. Hoặc Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ms.Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cám ơn chị
kim (02/02/2018 02:41:30)
tour co' no'i tie'ng anh kg?
Phan Thị Thủy Tiên (02/02/2018 07:35:46)
Chào chị Kim, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 709 gặp Tiên hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn chị
THANH (11/12/2017 03:57:21)
Cho hỏi Tour du lịch miền Tây vào tháng 7/2018 giá khoảng bao nhiêu? Mình đi khoảng 40 người?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (11/12/2017 15:39:16)
Chào anh Thanh, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Van (02/11/2017 20:51:26)
Cho minh hoi tour di cho noi cai be -1 ngay di vào cn 4/11 co cho ko, khoang 5 nguoi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/11/2017 21:12:14)
Chào chị Vân, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị
Vân (17/10/2017 19:30:20)
Cho mình hỏi tour miền tây 2 ngày SG-Mỹ tho-Bến tre- Cần thơ ngày 29,30/10 có không? 2 người đi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/10/2017 21:28:33)
Chào chị Vân, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị
TrungNguyeenx (02/08/2017 12:09:29)
Bạn cho hỏi tuor 2 ngày Mỹ tho Cần thơ ngày 8/8 này có còn chỗ không? Mình đi 2 người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/08/2017 18:38:34)
Chào anh Trung, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Trâm Lê (25/08/2016 12:49:34)
5
Cảm ơn Vietfuntravel đã tổ chức tốt tour miền Tây 2 ngày 1 đêm (mặc dù miền Tây giờ không còn hấp dẫn như xưa nữa). Cảm ơn anh tourguide Sáng vui vẻ nhiệt tình & chị Vân ở vp đã hỗ trợ ks tốt. Chúc công ty ngày càng làm ăn phát đạt & tiếp tục duy trì cung ứng dịch vụ tốt.
Trần Thị Cẩm Vân (25/08/2016 14:44:41)
Cám ơn Chị Trâm đã ủng hộ Viet Fun Travel. Mong được tiếp tục phục vụ gia đình chị trong những tour tới. Kính chúc gia đình Chị Sức Khỏe và Thịnh Vượng. Cám ơn và Hẹn gặp lại Chị!
Nguyen thi thanh tuyet (11/02/2016 09:55:49)
Tuor my tho- ben tre co thay ghe ben tre dau?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (12/02/2016 08:36:11)
Chào khách hàng Thanh Tuyết. Chân thành cảm ơn chị đã gửi những thắc mắc tới Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền xin giải đáp thắc mắc của chị như sau: Tour du lịch Mỹ Tho - Bến Tre của Viet Fun Travel, khách hàng sẽ tham quan Cồn Thới Sơn hay còn gọi là Cồn Lân, hiện thuộc xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra còn có Cồn Long (Tiền Giang), cồn Quy và cồn Phụng (thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Quý khách sẽ tham quan Cồn Lân theo chương trình, ăn trưa tại Cồn Quy, đi ngang qua Cồn Phụng và Cồn Long. Do đó, tour du lịch của Quý khách sẽ có 2 địa điểm là Mỹ Tho và Bến Tre. Mọi thông tin tư vấn thêm vui lòng liên hệ ms Thảo Hiền 01685 140 929 hoặc qua email: info@vietfuntravel.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Tour Hằng Ngày

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát