Tiếng việt Tiếng anh

Tour Phú Quốc

Giá Từ

VF303:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF414:

Tour Tham Quan Bắc Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Tour Tham Quan Bắc Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Tham Quan Bắc Đảo Phú Quốc

Giá Từ

VF417:

Tour Tham Quan Bắc Đảo – Nam Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Tour Tham Quan Bắc Đảo – Nam Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Tham Quan Bắc Đảo – Nam Đảo Phú Quốc

Giá Từ

VF416:

Tour Tham Quan Đông Đảo - Nam Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Tour Tham Quan Đông Đảo - Nam Đảo Phú Quốc 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Tham Quan Đông Đảo – Nam Đảo Phú Quốc

Giá Từ

VF58:

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF289:

Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 7 Ngày

Phương tiện: Đi Xe/ Máy bay - Về Xe/ Máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF228:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF129:

Tour Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày (Châu Đốc - Trà Sư - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ)

Tour Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày (Châu Đốc - Trà Sư - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ)

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF3011:

Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội.

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF294:

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Miền Tây Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Cái Răng - Rạch Gía - Phú Quốc

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF108:

Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miền Tây - Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm

Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miền Tây - Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi xe/máy bay về xe/máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Miền Tây - Phú Quốc

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF197:

Tour Du Lịch Hà Nội – Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội – Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 7 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách

Lịch trình: Hà Nội - Sài Gòn - Miền Tây - Phú Quốc - Hà Nội

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF139:

Tour Du Lịch Hà Nội - Mekong - Phú Quốc 5 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Mekong - Phú Quốc 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Mekong - Phú Quốc - Hà Nội

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF2281:

Tour Du Lịch Hà Nội - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Hà Nội

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF32:

Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF281:

Tour Hà Nội – Phú Quốc - Miền Tây – Vũng Tàu – Đại Nam 7 Ngày 6 Đêm

Tour Hà Nội – Phú Quốc - Miền Tây – Vũng Tàu – Đại Nam 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 7 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách

Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc – Hà Tiên – Rạch Giá – Cần Thơ – Sài Gòn – Vũng Tàu - Sài Gòn – Đại Nam – Sân Bay

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF57:

Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF195:

Tour Du Lịch Phú Quốc - Bắc Đảo - Nam Đảo 3 Ngày

Tour Du Lịch Phú Quốc - Bắc Đảo - Nam Đảo 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Tùy vào giờ bay của quý khách.

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn.

Giá Từ

VF280:

Tour Du Lịch Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ - Rạch Giá - Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ - Rạch Giá - Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội – Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ– Rạch Giá – Phú Quốc – Rạch Giá – Sài Gòn – Hà Nội

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF30:

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫
Tour Phú Quốc
4.4/5 sao 101 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Phú Quốc

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Phượng (21/05/2019 09:38:37)
Tôi muốn đi Phú Quốc
Đặng Thị Hường (21/05/2019 10:14:19)
Chào chị Phượng, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ chị để tư vấn. Cần thêm thông tin chi tiết, chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Hải (08/05/2019 05:59:55)
tui muốn di phu quoc
Đặng Thị Hường (09/05/2019 06:42:19)
Dear anh Hải, Chân thành cảm ơn anh Hải đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ anh để tư vấn. Cần thêm thông tin chi tiết, anh vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Nguyen van huu (28/04/2019 10:21:54)
3
Tôi muốn đi hô chi minh => phú quốc 3N2D / 2ng lớn. Bằng máy bay Tư vấn dùm
Phan Thị Thủy Tiên (30/04/2019 07:58:44)
Chào anh/ chị Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân Viên bên em sẽ liên hệ lại với mình sớm. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749. Chân thành cảm ơn anh/chị!
Phượng (01/03/2019 20:47:39)
Muốn tu van tỏi di ngay 27/4-30/4 co vinpealen
Phương Tú - Viet Fun Travel (02/03/2019 07:04:26)
Chào anh/ chị Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Tú sẽ sớm gửi thông tin báo giá đến anh/ chị. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Tú hoặc email: info@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn anh/chị!
Khanh (27/02/2019 12:59:51)
Cho hỏi thăm tour đi Phú Quốc 29/4-1/5
Đặng Thị Hường (28/02/2019 06:32:15)
Chào anh/ chị, Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ anh chị để tư vấn. Cần thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Trần thanh hoa (08/02/2019 13:38:41)
Tôi có trẻ nhỏ 15 tháng tuổi có đi tour được không ạ?
Đặng Thị Hường (08/02/2019 13:44:25)
Chào chị Hoa, Chân thành cảm ơn chị Hoa đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Trẻ em 15 tháng tuổi đi tour bình thường ạ. Cần thêm thông tin chi tiết, chị Hoa vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Như huỳnh (12/11/2018 00:36:18)
Cho mình gia tuor cho người lớn và cả trẻ e 9t.còn số lượng mình báo sao
Đặng Thị Hường (12/11/2018 14:20:21)
Chào chị Như Huỳnh, Chân thành cảm ơn chị An đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ gửi thông tin giá tour qua email chị nhé! Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 gặp Ms Hường hoặc email reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Phi (23/09/2018 11:56:03)
Bên mình có hỗ trợ mua vé máy bay k v tour
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (23/09/2018 13:50:50)
Chào anh Phi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Bên em hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay trong trường hợp khách hàng có yêu cầu anh nhé. Anh vui lòng cung cấp số lượng người đi, tiêu chuẩn hàng không,...để bên em báo giá chi tiết ạ. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn anh!
Phương (18/09/2018 10:27:24)
Tôi muốn dk tuor đi đảo phú quốc cho gd xin tư vấn
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/09/2018 12:37:20)
Chào chị Phương. Cảm ơn chị đã quan tâm dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị ạ.
CƯỜNG (28/08/2018 15:55:32)
5
Tôi muốn đăng kí đi tour Phú Quốc 4N3Đ dành cho 2 người, vui lòng tư vấn dịch vụ tham quan, nghỉ ngơi đi lại tại Phú Quốc. Thời gian từ 20-33/9/2018. (Đã có vé máy bay khứ hồi). Xin cảm ơn...!
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (28/08/2018 20:17:52)
Chào anh Cường. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm gửi email báo giá. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn anh!
Ngân (27/08/2018 22:30:17)
Tôi muốn đăng ký đi phú Quốc vào ngày 1/9 /2018 cho 4 người
Đặng Thị Hường (28/08/2018 06:40:05)
Chào chị Ngân, Chân thành cảm ơn chị An đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ gửi thông tin giá tour qua email chị nhé! Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 gặp Ms Hường hoặc email reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Kiệt (09/08/2018 13:04:29)
Gửi giùm thông tin ngày 12/8 bao gồm 10 người lớn hoặc hơn
Đặng Thị Hường (09/08/2018 14:25:59)
Chào anh Kiệt, Chân thành cảm ơn anh Kiệt đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm gửi thông tin báo giá đến anh Kiệt. Cần thêm thông tin chi tiết, anh vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Phạm Trúc Giang (02/08/2018 18:02:05)
Gửi cho mình bảng chi tiết và báo giá tour đi Phú Quốc trọn gói ngày 31/8 ---> 2/9/2018 gồm 2 người lớn và 2 trẻ em(2-9 tuổi)
Trúc Phương - Viet Fun Travel (03/08/2018 07:29:52)
Chào anh/ chị Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Phương sẽ sớm gửi thông tin báo giá đến anh/ chị. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 gặp Ms Phương hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Thanh (25/07/2018 21:19:21)
Mình muốn đi phú quốc ngày 2/8. Cho mình thông tin tour nhé, đặc biệt tham quan nhà tù phú quôc
Đặng Thị Hường (25/07/2018 21:20:47)
Chào anh/ chị Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm gửi thông tin báo giá đến anh/ chị. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Ánh (23/07/2018 11:02:48)
Tu vấ dùm mình,mình muốn đi chuyến bằng máy bay 3ngày 2đêm,vào ngày3,4,5/8 tới
Đặng Thị Hường (24/07/2018 13:57:41)
Chào anh/ chị Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm gửi thông tin báo giá đến anh/ chị. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Đặng Thị Thu An (30/06/2018 19:51:22)
neu bay vao sang t5(5/7) thi bao nhieu tien.con neu bay vao sang t6 (6/7) thi gia bao nhieu
Đặng Thị Hường (30/06/2018 20:17:40)
Chào chị An, Chân thành cảm ơn chị An đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ gửi thông tin giá tour qua email chị nhé! Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 gặp Ms Hường hoặc email reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Nguyễn Hải Lý (27/06/2018 12:14:51)
Gửi báo giá và lich trinh tour dùm minh tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm ( 2 vợ chồng ,2 con 5-9 tuổi ) . Minh muon di ngày 2 or 3/7/2018
Đặng Thị Hường (27/06/2018 15:21:02)
Chào anh Hải Lý, Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Ms Hường sẽ gửi thông tin báo giá qua email anh chị nhé! Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 19006749, nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Cơm niêu Phú Quốc (26/06/2018 07:27:39)
3
Cơm niêu phú quốc người bạn thân thiết trong mỗi chuyến du lịch đến với đảo ngọc tươi đẹp. Du khách thỏa sức gọi cơm niêu, pizza, hải sản các món. Với giá cả và chất lượng tốt nhất
Ngọc mai (19/06/2018 22:25:00)
Tư vấn tour phú quốc 3n2d giúp em nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/06/2018 18:25:08)
Chào chị Mai, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá tour trên site bên em chưa gồm vé máy bay. Em gửi chị giá tour tham khảo đã gồm vé máy bay cho ngày 13/7/2018 như sau: 1. Chương trình theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/tour-phu-quoc/tour-phu-quoc-3-ngay-lan-ngam-san-ho.html 2. Giá tour chưa vé máy bay - giá khuyến mãi cho nhóm 2 khách: 2.500.000 đ/khách 3. Giá vé máy bay tham khảo khứ hồi SG-PQ-SG (Jetstar): 2.980.000 đ/khách => Giá tổng 1 khách: 2.980.000 đ/khách + 2.500.000 đ/khách = 5.480.000 vnđ/khách Lưu ý: - Hành trình gồm 7 kg hành lý xách tay, không bao gồm hành lý ký gửi. - Giá vé máy bay thay đổi khi chưa đặt giữ chỗ, vui lòng cung cấp họ tên người đi như CMND hoặc passport, Viet Fun sẽ giữ vé máy bay cho quý khách. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Toan (16/06/2018 14:09:01)
Mình va vo muốn đi Phu quốc 3 ngày 2 đêm vào ngày 13/7 bao gồm luôn ve may bay thi bao nhiêu tiên a.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/06/2018 18:27:00)
Chào anh Toàn, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá tour trên site bên em chưa gồm vé máy bay. Em gửi anh giá tour tham khảo đã gồm vé máy bay cho ngày 13/7/2018 như sau: 1. Chương trình theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/tour-phu-quoc/tour-phu-quoc-3-ngay-lan-ngam-san-ho.html 2. Giá tour chưa vé máy bay - giá khuyến mãi cho nhóm 2 khách: 2.500.000 đ/khách 3. Giá vé máy bay tham khảo khứ hồi SG-PQ-SG (Jetstar): 2.980.000 đ/khách => Giá tổng 1 khách: 2.980.000 đ/khách + 2.500.000 đ/khách = 5.480.000 vnđ/khách Lưu ý: - Hành trình gồm 7 kg hành lý xách tay, không bao gồm hành lý ký gửi. - Giá vé máy bay thay đổi khi chưa đặt giữ chỗ, vui lòng cung cấp họ tên người đi như CMND hoặc passport, Viet Fun sẽ giữ vé máy bay cho quý khách. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, anh vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn anh.
Lê thị ngọc sương (02/06/2018 19:54:35)
Cho em hỏi. E muốn đi phú quốc 3ngay 2 đêm ,9 nguoi vào ngày 14/6 còn chỗ không ạ. Và báo giá luôn ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (03/06/2018 16:23:20)
Chào chị Sương, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Vietfuntravel. Các chương trình Phú Quốc trên site Vietfun chưa gồm vé máy bay. Giá vé máy bay sẽ được báo giá cụ thể theo từng ngày khách yêu cầu. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Đức (26/05/2018 15:53:09)
Xin giá cho 2 người hà nội -phú quốc
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/05/2018 13:38:49)
Chào anh Đức, chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Vietfuntravel. Các chương trình Phú Quốc trên site Vietfun chưa gồm vé máy bay. Giá vé máy bay sẽ được báo giá cụ thể theo từng ngày khách yêu cầu. Anh vui lòng cung cấp ngày đi cụ thể để Viet Fun check vé máy bay và báo giá cụ thể nhé. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ lại 1900 6749, line 703 gặp Hân - email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn anh.
Trang (18/05/2018 19:36:47)
Cho hoi gia tour tron goi di phu quoc bang may bay gia bao nhieu
Đặng Thị Hường (18/05/2018 19:53:09)
Chào chị Trang. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Hường sẽ sớm liên hệ chị để báo giá tour. Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Hà (08/05/2018 19:55:21)
Minh muon di 4 nguoi 4 ngay di chuyen bang may bay gia tour bao nhieu
Phan Thị Thủy Tiên (09/05/2018 19:42:37)
Chào chị Hà. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thủy Tiên sẽ sớm liên hệ chị để báo giá tour. Chân thành cảm ơn!
(06/05/2018 08:06:37)
E cần tư vấn tuor Du lịch phú quốc ạ
Đặng Thị Hường (07/05/2018 07:19:36)
Chào anh/ chị. Cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Ms Hường sẽ liên hệ lại anh/ chị sớm. Cần hỗ trợ thêm anh/ chị vui lòng liên hệ 1900 6749, nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn anh/ chị.
Minh hai (02/05/2018 19:44:17)
Mình và bạn gái muốn đi tour Phu Quoc, di chuyển = máy bay , 3 ngày 2 đêm. Chi phí bao nhieu
Đặng Thị Hường (02/05/2018 20:37:38)
Chào anh Hải. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Gía tour trên website chưa bao gồm vé máy bay, anh vui lòng cung cấp ngày đi cụ thể để Viet Fun check vé máy bay và báo giá cụ thể nhé. Cần hỗ trợ thêm anh liên hệ lại 1900 6749, line 711 gặp Hường - email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn anh.
Hong Phung (22/04/2018 09:08:20)
Gia đình mình muốn đi phú quốc tour 4 ngày 3 đêm. Cỡ 15 người. Di chuyển bằng máy bay hay xe khách là bao nhiêu ạ
Trương minh hiếu (21/04/2018 22:40:21)
Cho hỏi muốn đi phú quốc 3 ngày 2 đêm với 2 vợ chồng và 1 bé trai 4 tuổi . Đi bằng ô tô. Thì tổng hết bao nhiêu tiền đi ngày 26/04/ 2018
Nguyễn Hiền (17/04/2018 14:16:47)
Cho minh hỏi tour Hn- Phu Quoc 4 ngày 3 đêm, doàn có 8 người - giá ở nhf nghỉ bình dân - Giá ở khách sạn 3 sao đoàn mình dự kiên đi ngày 10/06/18 nhé Email: monica.hien@gmail.com
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/04/2018 13:50:18)
Chào chị Hiền. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ lại chị sớm. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ lại 1900 6749 - email: info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Ngô mai phương (12/04/2018 08:43:41)
Cho mình hỏi mình đi 4 người ngày 21/6/2018 từ tp HCM cả vé máy bay là bao nhiêu báo giá mình nhé.
Đặng Thị Hường (12/04/2018 14:05:53)
Chào chị Phương, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chị vui lòng cung cấp số ngày đi tour, chương trình đi tour cụ thể để Viet Fun báo giá trọn gói nhé. Cần thêm thông tin chi tiết, chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 ext 711 gặp Ms Hường. Chân thành cảm ơn chị.
Duong tien dung (11/04/2018 13:50:56)
Cho mình hỏi tuor phú quốc bao gồm 2 người lớn 1 e bé 2t đi ngày 7-9 hoac ngày 9-11 bao gom ve may bay giá nhiêu ah
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (12/04/2018 20:47:59)
Chào anh Dũng, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Trương thị thùy dương (10/04/2018 12:41:40)
Cho mình hỏi tour đi phú quốc 3 ngày 2 đêm cho 2 người lớn.1 bé 3 tuổi ngày 18,19,20 tháng 5 giá bao nhiu. Đi về máy bay khứ hồi or xe giường nằm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (12/04/2018 20:48:37)
Chào chị Dương, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Hòa (04/04/2018 16:00:56)
Mình muốn hỏi tour Phú quốc 3 ngày 2 đêm cho 2 người lớn, 1 bạn hơn 7 tuổi và 1 bạn hơn 4 tuổi , đi máy bay
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (05/04/2018 07:23:59)
Chào Khách hàng Khánh Hòa. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ anh/chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn anh/chị!
Lam (02/04/2018 11:00:50)
Cho minh hoi tua tu tp hcm di phu quoc 3ngay 2dem tu 13_15 thag4 .ve may bay khu hoi lun la bao nhieu vay .
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (03/04/2018 13:59:53)
Chào chị Lam. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chân thành cảm ơn.
thuy (28/03/2018 09:00:00)
Mình muốn được tư vấn tour khoảng 10-15 khách, 3 ngày 2 đêm, khởi hành dự kiến sang 11/5 - về chiều 13/5. Khách sạn 2* Đi từ tphcm-phú quốc
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/03/2018 20:01:17)
Chào chị Thúy Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
chiên (27/03/2018 16:33:47)
minh muôn đi từ hà nội đi phú quốc cùng gia đình khoảng 12 nguoi lớn và 6 trẻ em vào khoang tháng 6 bạn tu vấn cho mình cái 01682800866 email.chienmanh4989@gmail.com
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/03/2018 20:00:43)
Chào anh Tuấn, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn anh
Phan Tường Vy (27/03/2018 10:42:56)
Mình muốn được tư vấn tour khoảng 10-15 khách, 3 ngày 2 đêm, khởi hành dự kiến sang 11/5 - về chiều 13/5. Khách sạn 3*, có thể phải thiết kế lại 1 số điểm cho mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/03/2018 19:59:29)
Chào chị Vy Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Đạt (23/03/2018 09:02:22)
Mình muốn đi phú quốc từ sân bay Cần Thơ, đi 2 người, đi 4,5 ngày xin tư vấn giúp mình
Thu Diệu (23/03/2018 14:14:41)
Chào Anh Đạt, Chân thành cảm ơn Anh đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel Chương trình Phú Quốc 4 ngày 3 đêm bên em Anh đang tham khảo chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi Anh nha. Nhân viên tư vấn Viet Fun sẽ sớm liên hệ đến Anh Cần thêm thông tin hỗ trợ Anh vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 711 gặp Thu DIệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Anh
Thao Nguyen (21/03/2018 10:35:06)
E muốn đi tour TPHCM-Phú quốc khứ hồi 2 ngày 1 đêm 7/4 đến 8/4.
Thu Diệu (21/03/2018 10:36:47)
Chào Chị Thảo, Chân thành cảm ơn CHị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel Chương trình Phú Quốc 2 ngày 1 đêm bên em chị đang tham khảo chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi Chị nha. Nhân viên tư vấn Viet Fun sẽ sớm liên hệ đến Chị Cần thêm thông tin hỗ trợ Chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 711 gặp Thu DIệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Chị.
Phuong (20/03/2018 23:14:23)
E muốn đi phu quốc 27/3-29/3/2018. Máy bay
Thu Diệu (21/03/2018 09:48:56)
Chào Chị Phương, Chân thành cảm ơn CHị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel Chương trình Phú Quốc 3 ngày 2 đêm bên em chị đang tham khảo chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi Chị nha. Nhân viên tư vấn Viet Fun sẽ sớm liên hệ đến Chị Cần thêm thông tin hỗ trợ Chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 711 gặp Thu DIệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Chị.
Ngô Ái Nữ (18/03/2018 09:13:11)
Em muốn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm máy bay khứ hồi từ hcm giá bao nhiêu vậy ạ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/03/2018 10:41:47)
Chào chị Nữ. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
Kim hằng (17/03/2018 23:32:13)
E muốn đi phú quốc ngày 5 -4-2018 2 ngày 1 đêm máy bay khứ hồi giá bao nhiêu
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/03/2018 07:37:37)
Chào chị Kim Hằng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị để báo giá tour. Chân thành cảm ơn!
Võ khánh linh (17/03/2018 21:03:09)
Cho e hỏi tour du lich phú quốc khởi hành ngày 19
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (18/03/2018 07:38:54)
Chào chị Khánh Linh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị để báo giá tour. Chân thành cảm ơn!
Nguyễn minh Tuấn (09/03/2018 15:58:33)
Mình muốn hỏi thoing tin tua Phú quốc 2 đêm 3 ngày trọn gói đi về bằng máy bay. Khởi hành ngày 23/3
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/03/2018 14:54:10)
Chào anh Tuấn, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Thúy (09/03/2018 12:20:41)
Cho mình đặt tourr ngày 28/4/2018
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/03/2018 14:53:32)
Chào chị Thúy Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 709 gặp Thu My hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn chị.
Hoang yen (05/03/2018 18:26:52)
Ban cho minh hoi co tour di phu quoc khoi hanh ngay 12/3 chon goi luon ca di ve bang may bay ko ah ? 2 nguoi lon 1 tre em
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/03/2018 11:55:57)
Chào chị Yên, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá tour trên site bên em chưa gồm vé máy bay các chặng. Vé máy bay thay đổi từng ngày theo quy định giá và hạng vé, giờ bay của hãng hàng không. Vì vậy, em chỉ báo giá tham khảo cho gia đình chị Yến đi ngày 12/3/2018: => Giá tour chưa gồm vé máy bay: 2.650.000 đ/khách - khách sạn 2 sao - cho tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm => Giá vé máy bay tham khảo: 1.884.000 đ/khách từ 2 tuổi trở lên/khứ hồi - hãng bay Vietjet Air ( giá vé sẽ thay đổi khi chưa đặt chỗ) Chuyến đi: Thứ Hai, 12/03/2018, Vietjet Air (10:10 Hồ Chí Minh - 11:10 Phú Quốc) Chuyến về: Thứ Tư, 14/03/2018, Vietjet Air (14:45 Phú Quốc - 15:45 Hồ Chí Minh) => Giá đã gồm vé máy bay tham khảo: + Người lớn: 2.650.000 + 1.884.000 = 4.534.000 đ/khách + Trẻ em từ 5 - dưới 9 tuổi: 1.325.000 + 1.884.000 = 3.209.000 đ/khách + Trẻ em từ 2 - dưới 5 tuổi: 1.884.000 đ/khách Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua tổng đài 1900 6749 trong nước | +84 28 7300 6749 từ nước ngoài (Ext: 703) hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
nguyễn thị nguyệt (28/02/2018 15:30:56)
bạn báo giá cho mình tour đi từ Long Hải đầu tháng 6/18 khoảng từ 30-40 người giá bao nhiêu một người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/02/2018 19:19:29)
Chào chị Nguyệt, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngọc Hân - nhân viên kinh doanh đã gửi báo giá chi tiết qua mail cho mình giá tour xuất phát từ Hồ Chí Minh. Để được giá chi tiết đón tại Long Hải, chị Nguyệt cung cấp lại địa chỉ của đoàn mình cụ thể qua mail đã báo giá nhé. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
May Do (30/01/2018 15:23:56)
Cho hoi co tour di trong ngay tu thanh pho Ho chi Minh di Phu Quoc bang may bay khong? Gia bao nhieu?
Thu Diệu (30/01/2018 19:30:04)
Chào May Do (Mr/ Ms). Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh/ chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 711 gặp Thu Diệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn anh/ chị.
Hằng (26/01/2018 15:09:09)
Mình muốn hỏi tuor phú quốc 2 ngày 1 đêm khởi hành ngày 3/2 cho 2 ng lớn
Hà My (26/01/2018 16:24:33)
Chào chị Hằng Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 709 gặp Thu My hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn chị.
Terri (04/01/2018 13:29:08)
5
Is it right to stay in Vietnam for more than 30 days when booking through a Vietnamese travel agency? I'm from Germany and have a visa from 19.01.2018 to 18.02.2018 ends. Would like to spend 10 days more on Phu Quoc cif it is possible to stay longer. LG from Terri Google translater >>> Có được ở lại Việt Nam trong hơn 30 ngày khi đặt phòng thông qua cơ quan du lịch Việt Nam không? Tôi đến từ Đức và có thị thực từ 19.01.2018 đến 18.02.2018 kết thúc. Muốn dành 10 ngày trên đảo Phú Quốc.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/01/2018 23:20:04)
Dear Terri, Thank you for your interest in Viet Fun Travel. We received your request, our staff will provide itinerary detail and tour cost via your email. Any support, do not hesitate to contact us +84 (0) 903 779 759 or +84 (0) 903 550 236. Thank you.
Hoàng (03/01/2018 01:40:01)
Mình muốn hỏi tour HN-PQ 4 ngày 3 đêm khởi hành ngày 18/2/2018 cho 2 người lớn giá ntn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/01/2018 23:14:40)
Chào chị Hoang, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Tour Hà Nội - Phú Quốc 4 ngày bằng máy bay bên em khởi hành hàng ngày. Giá tour chưa bao gồm vé máy bay. Giá vé máy bay tham khảo khứ hồi Hà Nôi - Phú Quốc: 6.604.000 đ/khách Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Truc (20/12/2017 02:06:26)
Mình muon đặt tour đi Phu Quoc ngay 31/12/17. Ban có khuyen mãi đac biet nao khong? Gđ minh co 4 nguoi lon và 2 tre nho(5tuoi va 15thang)
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/12/2017 03:45:23)
Chào chị Trúc, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Nguyễn Thị Hồng Hoàng (10/12/2017 15:59:35)
5
Chị ơi ở đây có tour du lịch cho gia đình không? Ý em là tour mà có 1 chiếc xe riêng cho gia đình với 1 hướng dẫn viên.
Phan Thị Thủy Tiên (10/12/2017 19:11:30)
Chào chị Hoàng Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 709 gặp Thủy Tiên hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cám ơn chị.
DIỆP THANH LAN (23/11/2017 20:17:23)
5
Phú quốc ngày 10/12đến ngày16/12 có tua nào không? Mình có hai khách nước ngoài muốn đi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/11/2017 22:06:54)
Chào chị Lan, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Thảo (18/11/2017 02:54:37)
Mình muốn đặt tour đi 3 ngày 2 đêm. Đi 5 người lớn, 1 trẻ em 10 tuổi và một trẻ em 5 tuổi. Đi bằng máy bay. Mình ở Bình Dương đi vào ngày 1/1/2018
Hiếu Thảo (19/11/2017 23:36:44)
Chào chị Thảo, em cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun. Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tổ chức hàng ngày, em sẽ gửi email chị tiết qua cho chị. Cần thông tin hỗ trợ, liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 706 gặp em Hiếu hoặc qua mail: reservation@vietfuntravel.com.vn. Chân Thành cảm ơn chị.
Phan Thi Vang (06/11/2017 17:24:31)
E muốn đặt lịch 1 người, đi ngày 10/11, e ở Bạc Liêu
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (06/11/2017 22:21:13)
Chào khách hàng Phan Thi Vang. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ quý khách. Chân thành cảm ơn!
(18/10/2017 18:13:48)
Minh muôn cty tư vấn tour miên tây 3 ngày 2 đêm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (18/10/2017 19:37:58)
Chào chị Hà, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
JENNY Vu (07/10/2017 14:24:34)
Toi muon dang ky tour cho 4 nguoi va 1 tre em, di Phu quoc ngay 10/10/2017. Tour 3 ngay 2 dem. Nghi ngoi tai resort, theo Chuong trinh nghi duong cho nguoi Lon tuoi.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (07/10/2017 21:17:37)
Chào chị Uyên. Cảm ơn chị đã quan tâm dịch vụ tour Phú Quốc 3 ngày của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
thoa (03/10/2017 03:37:29)
em muốn đi tour 3 ngày 2 đêm, từ hà nội, QTV tư vấn giúp e.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (03/10/2017 17:45:18)
Chào chị Thoa, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Chinh (12/09/2017 22:35:33)
4
E đi tour sg_pq 3 ngày 2 đêm giá bao nhiêu qtv
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (14/09/2017 15:28:46)
Chào chị Chinh, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Thu (23/07/2017 17:07:42)
Gd em muon di tour Phu Quoc 3 ngay 2 dem bang may bay. Khoi hanh khoang 4/8. Gd Di co 6-8 nguoi. Xin lien lac gia gium em
huelinh (26/07/2017 15:36:15)
Chào chị Thu. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ chị để tư vấn rõ hơn về tour. Cần thêm thông tin chị liên hệ 1900 6749 gặp Ms Linh. Chân thành cảm ơn.
Nguyễn thị kim oanh (21/07/2017 08:56:22)
Mình muốn cho đoàn khoảng 10 người đi vào tuần này từ sg- pq đi máy bay báo giá giúp mình nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/07/2017 15:52:55)
Chào chị Oanh, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
giang (20/07/2017 10:15:08)
3
Muốn hỏi đi tour từ Sài Gòn đi Phú quốc bằng máy bay 3 ngày 2 đêm đi từ thứ sau về thứ hai 31 tháng 7 giá vé 1 người là bao nhiêu
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/07/2017 15:52:47)
Chào chị Giang, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Yen (14/11/2017 18:42:58)
Tôi muôn.tu van 2
Diệu (19/07/2017 13:48:03)
Cho mình hỏi tour phú quốc 3 ngày 2 đêm khởi hành chủ nhật 23/7 còn chỗ không và giá tour, lịch trình thế nào?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/07/2017 15:52:38)
Chào chị Diệu, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Mai anh (08/07/2017 15:20:16)
Cho minh hoi di tour phu quốc ngay 11.07,di 4dem 5ngay,1nguoi lon,1be 9tuoi.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/07/2017 19:32:56)
Chào chị Mai Anh, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Huỳnh trọng văn (06/07/2017 12:31:20)
Mình muon đưa đoàn đi phú Quoc khỏi hạnh tu từ hcm gia cả thé nào . Thoi gian đi ngày 21/7 ngay 23 vao
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/07/2017 19:33:47)
Chào anh Văn, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
(30/06/2017 14:57:40)
Bạn ơi vé máy bay từ hà nội tuần 3 tháng7 là bao nhiêu?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/06/2017 16:27:24)
Chào chị Hà, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Hiền (28/06/2017 22:24:30)
Mình cần tư vấn tua 3 ngay 2 đem cho 2 ng lớn 2 tre con ( 1 be 4t va 1be 7thangs)
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/06/2017 16:27:12)
Chào chị Hiền, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Nguyễn Cường (28/06/2017 20:39:45)
5
Xin tư vấn tuor Phú Quốc khởi hành từ Hà Nội đi đoàn khoảng 10-15 người cả người lớn lẫn trẻ em. Hà Nội khởi hành sau 12 giờ trưa ngày 4/8. Phú Quốc về sáng ngày 7/8
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/06/2017 16:26:01)
Chào anh Cường, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Trần thị Thu (28/06/2017 07:37:52)
Minh can tu van tour du lịch 3 ngay 2 đem cho ba nguoi lon va mot tre nho 6 tuoi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/06/2017 12:16:28)
Chào chị Thu, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Thư (28/06/2017 00:23:58)
Cần tư vấn Tour HN-PQ 4-3đêm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/06/2017 12:16:37)
Chào chị Thư, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Nguyễn hồng Quỳnh (24/06/2017 21:41:48)
5
Mình cần tư vấn tour du lịch Hà nội phú quốc 4 ngày 3 đêm dành cho 8 ng lớn và 1 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (25/06/2017 15:49:33)
Chào chị Quỳnh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
Nga (24/06/2017 20:26:43)
Mình muốn đi tour miền tây phú quốc khởi hành thứ 2 ngày26/6
Phan Thị Thủy Tiên (25/06/2017 13:40:48)
Chào chị Nga Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. chân thành cảm ơn.
Nghiên (15/06/2017 08:02:31)
Mình cần báo giá Hạ Long - Phú Quốc đi 30.6.2017 về 02.7.2017
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:01:10)
Chào anh Nghiên, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Huan (13/06/2017 12:29:18)
Tuo 3 ngày hai từ hải dương đi phú quốc
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:00:59)
Chào anh Huấn, Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn anh
Thu (21/06/2017 22:21:16)
Mình muốn đi phú quốc 3 ngày từ hà nôi
Phuong (11/06/2017 22:58:29)
Cho hỏi 3 người lớn giá bao nhiêu 1/ người đã bao gồm vé máy bay chưa
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (12/06/2017 17:28:16)
Chào chị Phương. Tour Phú Quốc 3 ngày 3 đêm bên em chưa bao gồm vé máy bay chị nhé. Chị tham khảo giá tại phần Bảng Giá. Chân thành cảm ơn chị.
Đỗ quang minh (10/06/2017 22:36:36)
Cho mình hỏi đi tua phú quốc 4 ngày 3 đêm bao nhiêu tiền một người nhà mình 2 người lớn .1 sinh năm 2001 . 1 sinh năm 2008 . 1 sinh năm 2015 tất cả là năm người
Thảo - Viet Fun Travel (11/06/2017 09:33:58)
Chào anh Quang Minh Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến tour Phú Quốc bên Viet Fun Travel. Ms Thảo sẽ gửi các thông tin đến tour qua email anh nhé. Mọi chi tiết, anhcó thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Thảo hoặc email: thao@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn anh.
Hải Anh (09/06/2017 16:01:28)
Mình muốn đi PQ trọn gói trong tuần tới 4N3Đ. Bạn tư vấn giúp với. Mình đi 2 người.
Thảo - Viet Fun Travel (11/06/2017 09:31:08)
Chào chị Hải Anh Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Ms Thảo sẽ liên hệ đến chj Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Thảo hoặc email: thao@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
bách (03/06/2017 11:16:56)
Mình muốn đặt tour trọn gói hcm-phú quốc 3 ngày 2 đêm ngày khởi hành 7/6-9/6 ,6 người lớn.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:32:57)
Chào chị Bách Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Tràn tan pha (01/06/2017 15:45:04)
Chao minh muon di du lịch phu quốc 3 ngay 2 đem ,gom 2 người lon 1 tre 8tuoi va 1tre 13 tuổi. Bao gia tròn goi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:35:56)
Chào anh Phát Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, anhcó thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn anh.
Thu Huonh (30/05/2017 22:50:54)
Mình muốn đi tour Tp HCM_ Phú Quốc 4 ngày 3 đêm ( ngày dự tính từ 8-11 hoặc 15-18). Gia đình 4 người: 2 người lớn, 1 bé 7 tuổi, 1 bé 3 tuổi. Báo giá trọn gói và lịch trình cụ thể nhé.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:36:22)
Chào chị Hương Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn thuận (30/05/2017 20:06:10)
Mình muốn đi phú quốc 3 ngày 12 ngươi đi từ TP hcm về nội bài
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:36:56)
Chào anh Thuận Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, anhcó thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn anh.
Thanh Phượng (30/05/2017 19:40:59)
Tôi ở Huế. Muốn đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm cho 2 người lớn. Khoảng tháng 7 đi, giá tour như thế nào ạ!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:37:13)
Chào chị Phượng Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Dung (28/05/2017 16:32:22)
Mình muốn mua tour cần thơ phú quốc 3N2D 2 người lớn 2 trẻ em 12 tuổi cho mình xin báo giá trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi và lịch trình.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/05/2017 17:53:11)
Chào chị Dung Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ tour Phú Quốc 3 ngày của Viet Fun Travel. + Giá tour khách sạn 2 sao: 2.540.000 đ/khách - đặt trong khung giờ vàng (10 sáng – 16h chiều) + Giá vé máy bay tham khảo: 2.450.000 đ/khách/khứ hồi – hãng Vietjet Air => Tổng giá tour: 4.990.000đ/khách Lưu ý: - Hành trình gồm 7 kg hành lý xách tay, không bao gồm hành lý ký gửi. - Giá tour không áp dụng cho các ngày lễ tết, - Giá vé máy bay thay đổi khi chưa đặt giữ chỗ, vui lòng cung cấp họ tên người đi như CMND hoặc passport để Viet Fun giữ vé Cần hỗ trợ thêm, chị liên hệ 1900 6749 – Ms.Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Minh Huong (26/05/2017 21:36:26)
Chao ban minh muon di phu quoc 3ngay 2dem gom 2 nguoi lon 1be 12t va 1be 6tuoi cho minh hoi tong chi phi la bao nhieu?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/05/2017 17:57:40)
Chào chị Hương Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ tour Phú Quốc 3 ngày của Viet Fun Travel. + Giá tour khách sạn 2 sao: 2.540.000 đ/khách - đặt trong khung giờ vàng (10 sáng – 16h chiều) + Giá vé máy bay tham khảo: 2.800.000 đ/khách/khứ hồi – hãng Vietjet Air (Giờ đi: 09:20 ngày 3/6/2017 – Giờ vế: 12:00 ngày 5/6/2017) => Tổng giá tour: 5.340.000đ/khách Lưu ý: - Bé từ 2 tuổi trở lên , vé máy bay tính như người lớn. Bé 6 tuổi tính 50% tour và vé 12 tuổi tính như người lớn - Hành trình gồm 7 kg hành lý xách tay, không bao gồm hành lý ký gửi. - Giá tour không áp dụng cho các ngày lễ tết, - Giá vé máy bay thay đổi khi chưa đặt giữ chỗ, vui lòng cung cấp họ tên người đi như CMND hoặc passport để Viet Fun giữ vé Cần hỗ trợ thêm, chị liên hệ 1900 6749 – Ms.Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Tran dinh bac (17/05/2017 14:16:39)
Toi tên bac,xin hoi gia dinh 4 người lon đi 4 ngay 3 đem.Ha noi phu quốc gia tua chọn gọi là bao nhieu.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (18/05/2017 18:18:52)
Chào anh/chị Bạc . Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Định (17/05/2017 13:46:06)
Mình muốn đk tuor sg - phú quoc 3 ngày 2 đêm , hai ng lớn giá tuor ntn ah? Minh muon di ngau 18.05 co lich k ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (18/05/2017 18:18:39)
Chào anh Định . Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Thanh Hồng (15/05/2017 13:34:09)
Mình muốn đk tuor sg - phú quoc 3 ngày 2 đêm , hai nh lớn vs 1 trẻ em 8 tuổi , giá tuor ntn ah?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (15/05/2017 20:40:18)
Chào chị Hồng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ tour Phú Quốc 3 ngày của Viet Fun Travel. Giá tour khách sạn 2 sao: 2.650.000đ/khách Giá vé máy bay tham khảo: 2.800.000đ/khách => Tổng giá tour: 5.450.000đ/khách Bé 8 tuổi tính 50% giá tour. Vé máy bay tùy theo quy định của hãng hàng không chị nhé. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền. Chân thành cảm ơn chị.
Hong chau (14/05/2017 13:52:21)
Minh muon di tour sai gon phu quốc khoi hanh 31/5/2017 ve 2/6/2017. 5 nguoi lon va 2 tre em
Thảo - Viet Fun Travel (14/05/2017 13:55:03)
Chào chị Hồng Châu. Viet Fun sẽ liên hệ tư vấn đến chị. CẢm ơn chị!
Hoàng hải (11/05/2017 21:02:42)
Xin chào ! Mình muốn đi phú quốc gồm 2 người lớn + 1 trẻ em 8t + 1 em bé 1t. Ngày khởi hành : 26/5 - 28/5. Quý công ty vui lòng báo giá và chương trình tour. Cám ơn quý công ty
Thảo - Viet Fun Travel (11/05/2017 21:56:15)
Chào anh Hoàng Hải. Phòng kinh doanh sẽ gửi chương trình+ giá tour đến anh. Chúc anh 1 ngày vui!
Vân Anh (11/05/2017 14:35:45)
Tôi muốn đi tour SG - PQ vào khoảng giữa tháng 6 , 2 ngày, 3 đêm cho 2 người lớn, 1 trẻ 7 và 1 trẻ 12 tuổi, giá bn?
Thảo - Viet Fun Travel (11/05/2017 21:54:55)
Chào chị VÂn Anh. Phòng kinh doanh sẽ gửi chương trình+ giá tour đến chị. Chúc chị 1 ngày vui!
Huỳnh Thảo (08/05/2017 14:40:43)
Gia đình tôi muốn đi du lịch PQ khoảng đầu tháng 7, tour 4 ngày 3 đêm cho khoảng 30 người lớn và vài trẻ nhỏ. Mong được hỗ trợ thông tin cả đi về bằng tàu hoặc máy bay. Cám ơn
Thảo - Viet Fun Travel (11/05/2017 21:53:07)
Chào chị Thảo. Em Thảo- phòng kinh doanh sẽ gửi chương trình+ giá tour qua email chị. Chúc chị 1 ngày vui!
Quỳnh Vân (05/05/2017 14:43:09)
Xin chào mình muốn du lịch Phú Quốc với 20 người lớn ( chưa tính trẻ em), duwk tính sẽ đi vào ngày 15-17/06/2017. Tư vấn giúp mình nhé
Thảo - Viet Fun Travel (06/05/2017 09:51:33)
Chào chị Quỳnh Vân. Em Thảo- phòng kinh doanh sẽ gửi chương trình+ giá tour qua email chị. Chúc chị 1 ngày vui!
Nguyễn Quang Tuấn (05/05/2017 08:43:27)
Cho mình hỏi, tour Phú Quốc đi máy bay 2 người lớn với 2 bé dưới 6 tuổi ,3 ngày 2 đêm giá bao nhiêu.Tks
Thảo - Viet Fun Travel (06/05/2017 09:50:05)
Chào anh Quang Tuấn Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Em Thảo gửi anh thông tin tour như sau - Chương trình tour PHÚ QUỐC 3 NGÀY 2 ĐÊM theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/tour-mien-nam/tour-du-lich-phu-quoc-3-ngay-2-dem-lan-ngam-san-ho.html - Khởi hành : hàng ngày - Giá tour 2 sao (chưa gồm vé máy bay) : 2.650.000₫/người lớn Giá trên chưa bao gồm vé máy bay. Anh dự kiến đi ngày nào vui lòng báo lại để em kiểm tra giá vé máy bay Mọi thông tin về tour, chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6749 gặp THẢO. Cảm ơn anh
Vy (03/05/2017 21:01:04)
Chao ban minh muon di tour phu quoc 3 nguoi 1dua be 8 tuoi gia bao nhieu
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/05/2017 08:40:54)
Chào anh/chị Vy . Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn 703 gặp Hân HOẶC EMAIL : hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Hồng (02/05/2017 10:07:57)
Mình muốn đi Tour Phú Quốc nghỉ dưỡng, gia đình đi 2 người, bạn tư vấn cho mình, thời gian ngày 15/5 trở đi
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/05/2017 18:58:38)
Chào anh/chị Hong . Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Lương thị châm (23/04/2017 20:29:32)
Mình có vé đi muốn đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm đoàn cho 4 người ngày 26/4 . Bạn tư vấn.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (24/04/2017 20:20:17)
Chào chị Châm Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. - Chương trình tour PHÚ QUỐC 3 NGÀY 2 ĐÊM theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/tour-mien-nam/tour-du-lich-phu-quoc-3-ngay-2-dem-lan-ngam-san-ho.html - Khởi hành : 26/04/2017 - Giá tour 2 sao (chưa gồm vé máy bay) : 2.650.000₫/khách *** Giá vé máy bay tham khảo: 1.745.000 đ/khách (khứ hồi Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn của hãng Vietjet) => Tổng 1 người lớn (giá tham khảo) : 2.650.000₫+ 1.745.000 = 4.395.000 đ/khách Lưu ý: 1. Giá tour không thay đổi 2. Giá vé máy bay có thể thay đổi khi chưa giữ chỗ Cần thêm thông tin, chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6749 gặp HÂN. Cảm ơn anh
Nu (19/04/2017 20:07:33)
5
Minh muon di phu quoc tu ngay 29/4buoi chieu xuat phat cho 3 ngay. 2 nguoi khach san 3 sao het bao nhieu
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/04/2017 14:35:32)
Chào chị Nụ, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá vé máy bay ngày 29/4 hiện tại bên em đã hết chỗ, Cảm ơn chị
Võ Thanh Bình (18/04/2017 18:57:15)
Mình muốn tham khảo tua đi phú quốc, time cuối tháng 5 đầu th 6.
Thảo - Viet Fun Travel (18/04/2017 23:42:41)
Chào anh Thanh Bình. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá tour (ngày thường) chưa gồm vé máy bay : 2.550.000₫/khách (khách sạn 2 sao) anh Bình báo ngày khởi hành chính xác để công ty kiểm tra và báo giá vé máy bay nhé. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, anh liên hê Ms. THẢO qua Tổng đài: (+84) 1900 6749 - Line 711 để được tư vấn. Thông tin đến anh!
Truong Son (12/04/2017 08:10:14)
5
Xin hoi tour di Phu Quoc di 3 ngay 30/4, 1/5, 2/5 chi phi bao nhieu a Truong Son, o TP HCM
Thảo - Viet Fun Travel (14/04/2017 22:27:18)
Chào anh Sơn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá tour đã bao gồm vé máy bay là: 6.990.000đ/khách. tiêu chuẩn khách sạn 3 sao và bay hãng hàng không Viet Jet Air. Để đặt tour, anh liên hệ Ms. Thảo 19006749 nhấn phím 711 hoặc gửi thông tin đến email: thao@vietfuntravel.com.vn. Cám ơn anh
Anh Sơn (18/04/2017 09:40:25)
Tour đi Phú quốc 3 ngày 2 đêm, đi ngày 29/4/2017, giá tour ? bao gồm cả máy bay, đăng ký 03 người
Ngọc Quyên (28/03/2017 07:41:19)
Em muốn đặt tour đi từ Tp. HCM đi phú quốc 2 người đi trong 2 ngày ạ !
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/03/2017 14:38:38)
Chào chị Ngọc Quyên, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. - Chương trình PHÚ QUỐC 2 NGÀY 1 ĐÊM theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/tour-phu-quoc/tour-phu-quoc-2-ngay-dong-dao.html - Giá tour (ngày thường) chưa gồm vé máy bay : 1.990.000₫/khách (khách sạn 2 sao) *** Chị Quyên vui lòng báo lại ngày chị Quyên và bạn dự đi khởi hành để Viet Fun kiểm tra giá vé tốt nhất và báo lại cho mình nhé. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn NGỌC HÂN qua Tổng đài: (+84) 1900 6749 - Line 703 Chân thành cảm ơn chị.
A thi phon Bun na phôn (21/03/2017 13:51:35)
Minh là người Lào muốn đi tour từ Sai gòn đi Phú quốc từ ngày 12 đến16 thang 4 cho biet thông tin chi tiet trọn gói (6 người).
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (22/03/2017 12:38:24)
Chào anh/chị A thi phon Bun na phôn. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Huỳnh (16/03/2017 21:11:23)
5
Em muốn đi từ TP HCM đến Phú Quốc bằng máy bay khoảng 3,4 ngày. Khách sạn 3 sao. Gồm 3 người lớn. Thì giá vé và các hoạt động là như thế nào ạ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (22/03/2017 12:38:00)
Chào anh/chị Huỳnh. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh/chị.
Cam Tu (11/03/2017 12:09:01)
Cho tôi hỏi chi phí cho 1 người lớn đi từ Tp.HCM- Phú Quốc ,3 ngày 2 đêm là bao nhiêu.Xin cảm ơn.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (11/03/2017 15:38:11)
Chào chị Cẩm Tú. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm là tour khởi hành hàng ngày nên giá chưa bao gồm vé máy bay. Chị vui lòng cung cấp ngày đi cụ thể, tiêu chuẩn khách sạn, hãng hàng không chị chọn để em kiểm tra vé nhé. Cảm ơn chị.
Ngọc (06/03/2017 14:07:01)
Mình muốn đặt tour từ HCM đi miền tây (1-2 ngày), rồi bay ra phú quốc (ở đó 4-5 ngày), sau đó bay ra Hà Nội. sau đó 2 ngày mình muốn đi Hạ long 2 ngày từ hà nội. 2 khách trung tuổi. Báo giúp mình cả giá vé máy bay dự kiến và lịch trình nhé. ngày đi từ HCM là 11.3.2017. Thanks
huelinh (06/03/2017 20:13:28)
Chào chị Ngọc. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 gặp Ms Linh để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Hoa (04/03/2017 20:25:33)
Tour Hải Phòng- Phú Quốc 3 ngày 2 đêm thế nào
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/03/2017 13:17:27)
Chào chị Hoa, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá tour trên website chưa gồm vé máy bay - Giá: 2.650.000 đ/khách (tiêu chuẩn 2 sao - chưa gồm vé máy bay) Giá vé máy bay tham khảo - Giá máy bay: 4.626.000 đ/khách (khứ hồi) + Hải Phòng (10h25 sáng 10/3) - Phú Quốc (12h30 trưa ngày 10/3) + Phú Quốc (13h05 trưa 12/3) - Hải Phòng (15h10 trưa ngày 12/3) Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn NGỌC HÂN qua Tổng đài:(+84) 1900 6749 | +84 (08) 7300 6749 HOẶC Hotline +84 (0) 903 550 236 | +84 (0) 903 779 759 Chân thành cảm ơn chị.
Tăng Thụy vy (03/03/2017 10:23:36)
Mình muốn đặt tour cần thơ _ phú quốc đi về máy bay , 2 ngừơi lớn , 1 bé 5t cho mình giá và thông tin tour nha add
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (03/03/2017 10:47:31)
Chào chị Vy. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Chúc chị 1 ngày vui vẻ!
HẰNG (03/03/2017 08:28:40)
Mình đang muốn đi tour từ hcm- phú quốc bằng máy bay, 3 ngày 2 đêm, tối t6-cn. bạn tư vấn giúp nhé
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (03/03/2017 10:33:56)
Chào chị Hằng. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm liên hệ chị. Cảm ơn và chúc chị 1 ngày vui vẻ!
ĐOÀN THỊ THANH PHƯỢNG (01/03/2017 16:22:55)
MÌNH MUỐN ĐẶT TOUR TỪ HẢI PHÒNG ĐI PHÚ QUỐC 3 NGÀY 2 ĐÊM, BÁO GIÁ CHO MÌNH NHÉ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/03/2017 19:08:16)
Chào chị Phượng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
NGUYEN NGOC TRAM (16/02/2017 10:16:46)
Mình mún đặt tour cho gdinh 3 ng lớn, đi PHú Quốc 3N2D, di chuyển bằng máy bay ở TPHCM, Vui lòng email lịch trình tour và giá nhé!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/03/2017 19:08:01)
Chào chị Trâm. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Nguyen ngoc kieu trinh (15/01/2017 20:45:53)
Minh muon di tour phu quoc 3N2D . 1 nguoi vn va 5 nguoi nuoc ngoai . Di chuyen bang may bay . Xin cho minh biet ve dich vu nha vietfuntravel
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (16/01/2017 18:24:35)
Chào chị Trinh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Nguyen hong tuan (01/01/2017 12:27:02)
Cho hỏi có tour phú quốc mùng 3 tết ta , và đi về bằng máy bay . chọn gói giá bao nhiêu vậy vietfun travel . 2 người .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/01/2017 21:01:29)
Chào anh Tuan. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh nhé. Cần thêm thông tin anh liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh.
nguyễn thu hà (17/12/2016 09:13:44)
4
mình muốn tìm tour Phú Quốc 3N2D, đón và đưa tại sân bay, ở KS có thể tổ chức Gala Dinner, cho đoàn khoảng 60 người, khoảng 10 - 12/1/2017. Báo giá cho mình trong hnay 17/12 nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/01/2017 21:01:05)
Chào chị Hà. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Khánh (29/11/2016 02:49:29)
M ở tphcm,,đi tua 1 người lớn+1 trẻ em 4 tuổi thì bao nhiêu tiền,,2 cha con lấy 1 phòng đơn nhé bạn,,
Thảo - Viet Fun Travel (29/11/2016 13:58:40)
Chào anh Khánh. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ trực tiếp anh nhé. Cần thêm thông tin anh liên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh.
Vo quốc hung (24/11/2016 11:28:04)
Cho minh hoi..minh o ha tinh minh muon di du lịch phu quốc ..gd minh gom 2nguoi lon va 1tre em .minh di nhu the nao thi họp ly nhat
Thảo - Viet Fun Travel (24/11/2016 14:41:15)
Chào anh Hùng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ trực tiếp anh nhé. Cần thêm thông tin, anhliên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh.
Trinh (30/10/2016 21:31:53)
Chao bạn! Cho mình hỏi minh dat ve may bay tu TP Vinh - Phú Quốc.Minh muon dat tour du lich Phu Quoc 4 ngay 3 dem cho 5 ng lớn,1 bé 2 tuổi,1 bé 7 tháng và 1 bé 5 tháng thì gia ca the nao ạ?nho ban tu van giup minh voi ạ
Nguyễn Kiều Minh (17/09/2016 10:00:53)
Mình đặt vé máy bay HN - Phú Quốc vào đến nơi là 9h05. Mình muốn đặt tour tham quan các địa danh Phú Quốc 2 ngày ( 21 +22/9) Vui lòng tư vấn và báo giá giúp mình. Đoàn mình có 6 người lớn, ko trẻ em
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/09/2016 16:04:02)
Chào chị Minh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Đức phong (19/08/2016 13:49:00)
mình đã có đặt vé máy bay từ Sg đi Phú Quốc ngày 15/10đến 18-10khứ hồi cho 4 người. xin hỏi muốn đi tuor của cty khi đã có vé máy bay thì giá cả thế nào? và có thực hiện đi tuor đc ko a?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/09/2016 16:04:31)
Chào anh Phong. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh nhé. Cần thêm thông tin anh liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh.
Văn thơ (23/06/2016 08:55:42)
Minh muon di tuor da nang phu quoc 4 ngay 3 dem, tron goi ca ve may bay cho 2 nguoi la bao nhieu vay az
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/06/2016 11:16:57)
Chào anh Thơ. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh nhé. Cần thêm thông tin anh liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh.
Hang (16/06/2016 03:00:05)
Mīnh muon di tuor phu quoc 5 ngay hai vo chong và 1 be 5 tuoi và 1 be 5 tháng ,ban có the cho mīnh bt giá cú the duoc ko?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (16/06/2016 08:56:24)
Chào chị Hang. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
lê thị ngọc (18/05/2016 10:10:08)
bọn mình đẫ đặt vé máy bay đi phú quốc 4 ngày 3 đêm , mình muốn nhờ bên bạn lo cho chỗ ăn, chỗ nghỉ ở đó thì giá cả thế nào vậy bạn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (18/05/2016 15:43:22)
Chào chị Ngọc. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
To thanh Thao (28/04/2016 23:44:42)
mình đã có đặt vé máy bay từ Hn đi Phú Quốc ngày 5/5 đến 7/5 khứ hồi cho 11 người. xin hỏi muốn đi tuor của cty khi đã có vé máy bay thì giá cả thế nào? và có thực hiện đi tuor đc ko a?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (29/04/2016 07:08:54)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
Thảo Nguyễn (22/04/2016 18:09:26)
Tour VF395. Vinperland 3 ngay 2 đêm. Ngày 3/5 den 5/5. Di 2 ng lớn thì như the nao ha ban.
Trang - Viet Fun Travel (22/04/2016 18:45:28)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 . Chân thành cám ơn
Đặng Hương (19/04/2016 16:23:29)
Mình muốn đăng ký đi phú quốc từ hà nội khoảng 5 ngày. cho biết lịch trình và tiền đc không?
Trang - Viet Fun Travel (19/04/2016 19:08:10)
Chào chị Hương. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 . Chân thành cám ơn
Thão Nguyễn (06/04/2016 22:44:48)
5
Chào bạn. Hai vợ chồng Mình di phú quoc bằng máy bay. Ở trong vinperland lun. Giá như thế nào vậy bạn.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (07/04/2016 13:37:19)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chị vui lòng liên hệ 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Đặng thị ngọc (05/04/2016 20:52:01)
Mình đi 2 ng từ vinh đi phú quốc ngày 15/4 còn ko em
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/04/2016 21:02:02)
Chào chị Ngọc, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD(Ms.Hân) sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp chị qua điện thoại kèm theo gửi chương trình qua mail nhé. Cảm ơn chị
Nguyễn Thị Thu Huệ (24/03/2016 15:56:03)
Đoàn mình đi khoảng 25 người từ Vinh tham quan Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vào ngày cuối tuần khoảng tháng 5/2016 giá cả như thế nào?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (24/03/2016 18:23:37)
Chào chị Huệ, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD(Ms.Hân) sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp chị qua điện thoại kèm theo gửi chương trình qua mail nhé. Cảm ơn chị
Nguyễn Thị Thu Huệ (24/03/2016 15:56:03)
Đoàn mình đi khoảng 25 người từ Vinh tham quan Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vào ngày cuối tuần khoảng tháng 5/2016 giá cả như thế nào?
Nguyễn Thị Thu Huệ (24/03/2016 15:42:55)
Mình nhờ tour tư vấn đi du lịch phú quốc khởi hàng từ TP Vinh, Nghệ An
Trần Ngô Nhã Thư (22/03/2016 10:39:30)
3
nhờ tour tư vấn giúp 2 vợ chồng trẻ đi tour 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc. Giá cả như thế nào? Từ Sài Gòn đi Phú Quốc thì khách tự túc hay bao gồm trong tour luôn ?
Trang - Viet Fun Travel (22/03/2016 14:25:16)
Chào chị Thư. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chị vui lòng liên hệ 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Ngô văn hiệp (17/03/2016 13:48:46)
Nhờ tư vấn giúp 2 người lớn mua đi tuor phú quốc 5 ngày 4 đêm, thời gian xuất phát ngày 08/4/2016. Thank
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/03/2016 14:38:53)
Chào khách hàng Ngô Văn Hiệp. Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất để giải đáp các thắc mắc từ anh. Chân thành cảm ơn!
phạm mỹ thiện (14/03/2016 13:32:05)
nhờ tour tư vấn dùm 2 người lớn 70 tuổi, muốn đi phú quốc thời gian 21-3-2016 đến 23-3-2016
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (14/03/2016 14:07:53)
Chào khách hàng Phạm Mỹ Thiện. Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Nhân viên tư ván Thảo Hiền sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất để giải đáp các thắc mắc từ quý khách. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý khách.
Truong thuy (09/03/2016 09:00:55)
Tu van giúp e tour 4N3D vào thang7, bang máy bay cho 2 ng,gom vinpeal land , thank
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (09/03/2016 10:45:04)
Chào khách hàng Truong Thuy. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị để giải đáp những thắc mắc từ chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
quynh anh (22/02/2016 22:32:41)
cho e hỏi vé có bao gồm vé máy bay không ạ
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (23/02/2016 08:11:01)
Chào chị Quỳnh Anh. Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tới Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị!
ngọc giao (02/02/2016 13:38:00)
Mình có 2 người muốn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khoảng mùng 5 tết khởi hành, xin tư vấn về giá và lịch trình.
Trang - Viet Fun Travel (02/02/2016 14:06:00)
Chào anh/chị. Bộ phận tư vấn Tour bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms Trang - 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Hoàng anh (19/01/2016 12:44:57)
Gd tui 4 ng, 1 bé 11 tuổi, 1 bé 14 tuổi , đi mùng 4 tết âm lich, xin tư vấn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/01/2016 14:21:50)
Chào chị Hoàng Anh, cám ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Em Hân - phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn tour cho chị. Mọi thắc mắc hoặc tư vấn thêm chị alo trực tiếp em qua 0939 906 709. Cảm ơn chị
Mr.Dũng (14/01/2016 14:00:35)
Tôi có 2 vc và 1 bé 4 tuổi, muốn đi phú quốc khởi hành mùng 3 hoặc 4 tết âm lịch. Đi máy bay khứ hồi, xin tư vấn.
Trang - Viet Fun Travel (14/01/2016 14:16:21)
Chào anh Dũng. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho anh và gửi thông tin qua email. Cần thêm thông tin anh vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms Trang - 08 2240 6474. Chân thành cám ơn anh
Lư Định Phong (11/01/2016 10:25:40)
Gia đình tôi 5 người, muốn đi Phú Quốc du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, xuất phát mùng 3 âm lịch tết (10/2/2016). Đi máy bay khứ hồi. Nhờ tư vấn giá cả và lịch trình tour.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (11/01/2016 11:04:22)
Chào anh Phong, cám ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn tour cho anh. Thân chào anh
Huỳnh Thị Thu Hà (06/01/2016 13:19:53)
gia đình tôi 04 người nhỏ nhất 15 tuổi muốn đi Phú quốc 3 ngày 2 đêm ( chúng tôi ở Vũng tàu), có thể đi máy bay hoặc xe , nhờ tư vấn , khởi hành ngày 29 tết về mùng 2 tết hoặc đi mùng 2 tết về mùng 4 tết
Thảo - Viet Fun Travel (06/01/2016 14:09:27)
Chào chị Hà, cám ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn tour cho chị. Thân chào chị
Hong Kim (27/12/2015 13:09:39)
Mình muốn đi tour ngày 1 đến ngày 3/1/2016, đi 2 người vui lòng tư vấn giúp chi phí và thủ tục. Mình ở TPHCM.
Hồng Thi - Viet Fun Travel (27/12/2015 17:00:46)
Kính gửi chị Hồng, cảm ơm chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi chương trình và báo giá qua mail. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ số 6651 6366 để được tư vấn chi tiết. Chân thành cảm ơn chị.
Thu (25/12/2015 22:18:38)
E muôn di tour phú quốc 3ngay 2đêm.khởi hành sáng 1/1/2016.gia tour bao tron goi bao gồm ca ve may bay khu hoi la bao nhiêu ạ.đoàn e co 6 ngươi lon va 1 tre em 11 tuổi.đoàn e di tu Biên Hòa thi di như the nao? Tư van giúp voi nhe.sdt 0977192879.E cam on ạ!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (26/12/2015 10:38:53)
Chào chị Thu, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh ben em sẽ sớm liên hệ tư vấn và gửi mail cho chị ạ.
nhung (17/12/2015 09:57:35)
mình muốn đi tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, khởi hành ngày 30 hoặc 31/12/2015, gồm 2 người lớn, 2 trẻ em( 4 và 10 tuổi), nhờ bạn tư vấn giúp theo số DT: 0902691079, chị Nhung
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/12/2015 15:03:14)
Chào chị Nhung, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình nhé. Cảm ơn chị
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/12/2015 15:03:16)
Chào chị Nhung, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình nhé. Cảm ơn chị
Lê Ngọc Vân (15/12/2015 14:45:47)
Mình có 2 ng lớn khởi hành từ Hà Nội muốn đi tour Hà Nội-Phú Quốc 4 ngày 3 đêm vào tháng 3/2016, banj tư vấn giúp mình chi phí trọn gói đã gồm vé máy bay nhé. liên hệ qua email: ngocvanf@gmail.com
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/12/2015 16:25:00)
Chào chị Vân, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh ben em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình chị nhé. Cảm ơm chị
thúy kiều (14/12/2015 11:18:20)
4
em muốn hỏi giá vé đi phú quốc cho 2 người(1 người là người nước ngoài). khới hành từ ngày 1/1/2016. đi bằng tàu giá bao nhiêu, bằng máy bay giá bao nhiêu.(e muốn biết chi tiết của tour đi trong ngày đấy, 3ngay2 đem. xin dc tư vấn rõ hơn qua mail của em. em cám ơn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/12/2015 16:25:20)
Chào chị Kiều, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh ben em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình chị nhé. Cảm ơm chị
Hằng (10/12/2015 21:45:46)
em muốn hỏi em định đi phú quốc 3ngày2 đêm nha em có ba người lớn 1bé7tuoi va 1bé 3tuổi đi vao mung 2 tết đi về bằng máy bay khoảng bao mhieu 1 người
Trang - Viet Fun Travel (11/12/2015 08:49:55)
Chào chị Hằng. Cám ơn chị đã qan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/ Ms.Trang hoặc 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
mai kim hang (19/11/2015 22:24:25)
Hai nguoi di phu quoc bang may bay tu tphcm , 3 ngay 2 dem gia bao nhieu( khoi hanh 31/1)
Trang - Viet Fun Travel (20/11/2015 14:17:10)
Chào chị Hằng. Cám ơn chị đã qan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/ Ms.Trang hoặc 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Hoàng Thanh (19/11/2015 04:57:00)
Đoàn của tôi có 8 người lớn, 4 trẻ e ( 2 cháu sinh 2007, 1 sinh 2011, 1 sinh 2014) đi phú quốc 3 ngày 2 đêm thời gian khoảng từ 10/2 đến 12/2 . Xuất phát tại Biên hoà thì giá tua / người là bao nhiêu (bao gồm cả vé máy bay)
huelinh (19/11/2015 07:26:52)
Chao anh Thanh, cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẻ trực tiếp tư vấn và báo giá qua email theo yêu cầu của anh. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng vui.
khả kì (16/11/2015 23:11:42)
cho e hỏi đi 3 ngày 2 đêm từ cần thơ đến phú quốc giá bao nhiêu?
Thảo - Viet Fun Travel (17/11/2015 07:44:56)
Chào anh chị, cám ơn anh chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ tư vấn và báo giá tour theo yêu cầu. Thân chào.
Di thi kim lai (11/11/2015 15:07:10)
Di 3ngay 2dem bang may bay . Gia tour la bso nhieu 1nguoi.
Thảo - Viet Fun Travel (11/11/2015 17:10:14)
Chào chị Thu, cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Em đã gửi thông tin chi tiết tour và vé máy bay qua email của chị, Mọi thắc mắc về tour, vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh 09 3602 2649/ Ms. Thảo. Cám ơn chị.
Huỳnh Khởi Phấn (07/11/2015 15:47:05)
Cho em hỏi bên em có khoảng 15 người lớn và 2 trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Dự tính đi vào ngày 11/3/2016~13/3/2016 từ Tp hcm đến Phú quốc. Thì giá tour cho một người là bao nhiêu, gồm cả vé khứ hồi máy bay của thời điểm đó nữa. Chi tiết tour như thế nào có thể gửi mail cho bên em tham khảo không?
Trang - Viet Fun Travel (08/11/2015 07:42:07)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ tư vấn và gửi chương trình chi tiết cho anh/chị qua email. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Nguyễn Xuân Huy (01/11/2015 15:22:46)
Tôi dự định lên kế hoạch đi phú quốc 4 ngày 3 đêm, đi 1 mình, di chuyển bằng xe và tàu, bên vietfun có thể tư vấn và cho biết giá cả tour này được không ạh? Tôi định xuất phát từ sài gòn. Thời gian đi là vào khoảng giữa tháng 11/2015. Tôi xin cảm ơn!
Thảo - Viet Fun Travel (02/11/2015 09:25:48)
Chào anh Huy, cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ và tư vân tour trọn gói cho anh. Cám ơn anh
Hanh Vu (31/08/2015 22:46:06)
Em muốn tham quan biển Phú Quốc 1 ngày thôi có đc ko ạk? Nếu đc thì giá bao nhiêu và thủ tục đăng kí ntn ạk??
Trang - Viet Fun Travel (01/09/2015 09:21:17)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Tour tham quan Phú Quốc 1 ngày bên em đón khách tại Phú Quốc lúc 8h30 sáng và kết thúc lúc 17h00 chiều. Nhân viên bên em sẽ gửi chương trình va giá chi tiết qua email. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 2240 6474 - 08 2240 6473. Chân thành cám ơn.
Trần Ngọc Huyến (19/08/2015 10:57:56)
Tôi muốn mua tour đi du lịch 2 ngày ở Phú Quốc, đi về bằng máy bay, xuất phát từ Huế, giá bao nhiêu mỗi người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/08/2015 15:04:34)
Gửi chị Huyến, Hiện tại từ Huế đến Phú Quốc không có chuyến bay. Gia đình mình có thể xuất phát từ Đà Nẵng đến Phú Quốc nha chị. Chị Huyến vui lòng liên hệ lại văn phòng công ty qua số 08 6651 8167 để được tư vấn cụ thể. Chân thành cảm ơn chị
Nguyễn Trần Thị Anh Thy (11/08/2015 19:14:05)
Em muốn đi Phú Quốc bằng xe. 4ngày 3đêm. Xin vui lòng cho em thêm thông tin. Em ở Tân An-Long An
Trang - Viet Fun Travel (12/08/2015 08:25:30)
Chào chị Thy. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp cho chị. Chân thành cám ơn.
VU THI HUONG (29/07/2015 18:07:34)
Đoàn nhà mình gồm co 11 người lớn và 01 trẻ em 3 tuổi. Dự định đi từ ngày 30/12/2015 đến 02/01/2016. Đoàn muốn ở resot 3*** thì phí trọn gói tại Phú Quốc là bao nhiêu? Giá vé máy bay khứ hồi là bao nhiêu nếu đặt tại thời điểm này.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/07/2015 08:20:49)
Chào chị Hương, Viet Fun travel sẽ gửi chương trình tour và giá vé máy bay qua email của chị nhé. Chân thành cảm ơn chị.
Hữu Minh (25/07/2015 07:24:06)
4
Tiền khách sạn là viet fun trả hay khách trả vậy?
Hồng Thi - Viet Fun Travel (25/07/2015 15:10:18)
Gửi anh Minh, cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Tiền tour đã bao gồm khách sạn, ăn uống, phí tham quan theo chương trình. Giá tour chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ số 08 2240 6473. Chân thành cảm ơn anh,
Đỗ Thị Kim Hường (08/07/2015 21:59:27)
VF395 nếu thêm vé máy bay di,về thì tổng cộng chi phí bao nhiêu 1 người. GĐ mình dự tính 2 người lớn* 1 bé 6 tuổi và 1 bé 2 tuổi
Hồng Thi - Viet Fun Travel (09/07/2015 12:20:40)
Gửi chị Hường, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá tour là 2,360,000vnd/khach (tiểu chuẩn khách sạn 2*), bé từ 5 đến 9 tuổi tính 50% vé, bé dưới 5 tuổi miễn phí (2 người lớn kèm 1 bé, cha mẹ tự lo cho bé). Giá vé máy bay khứ hồi SG- Phú Quốc - SG tham khảo: 2,461,000vnd/khách ( đi về VietJet, bao gồm 7 kg hành lý xách tay). Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp số (08) 2240 6474. Chân thành cảm ơn chị.
Trương Thanh Tùng (06/07/2015 09:54:24)
toi muon tìm đặt tour từ gài gon đi Phú quốc 3 ngày 2 đêm tron gói bằng đường bộ, thời gian từ ngày 12 đến hết ngày 14
Huệ - Viet Fun Travel (06/07/2015 13:05:37)
Kính gửi anh Tùng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel. Thông tin chi tiết chương trình tham quan + báo giá, công ty sẽ gửi trực tiếp vào mail cá nhân của anh. Cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, anh vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473 hoặc email: hue@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cảm ơn anh!
Lê Văn Ngọc Thạch (03/06/2015 11:16:23)
1
Gia ve phu quoc 4 ngay 3 dem ... Gia ve nhu vay da bao gom gia ve may bay chua a .
Hồng Thi - Viet Fun Travel (03/06/2015 15:26:29)
Chào anh Thạch. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá trên website chưa có bao gồm vé máy bay ạ. Giá vé máy bay tham khảo: 3,142,000vnd/khách - hãng hàng không Viet Jet (chưa bao gồm hành lý ký gởi). Giá vé máy bay co thể thay đổi khi anh đặt tour. Chân thành cảm ơn anh.

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát