Công ty TNHH Du lịch Việt Vui - Viet Fun Travel có trụ sở duy nhất tại số 28/13 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài địa chỉ giao dịch trên, Viet Fun Travel không có bất kỳ chi nhánh hay văn phòng nào khác. Vậy Quý khách hết sức lưu ý để tránh nhầm lẫn hoặc làm việc với các đối tượng mạo danh Viet Fun Travel.

Tour du lịch Miền Tây

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

VF129: Tour Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm (Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cần Thơ)

Tour Miền Tây Phú Quốc 6 Ngày 5 Đêm (Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cần Thơ)

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ - Sài Gòn

VF152: Tour Du Lịch Hà Nội - Miền Tây - Sài Gòn 6 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Miền Tây - Sài Gòn 6 Ngày

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách

Lịch trình: Hà Nội - Miền Tây - Sài Gòn - Hà Nội

VF138: Tour Du Lịch Hà Nội - Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28/12 & Mồng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 17, 18, 19, 20/02/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Hà Nội - Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây - Sài Gòn - Hà Nội

Giảm6

VF338: Tour Du Lịch 2 Ngày 1 Đêm Sài Gòn – Bến Tre – Cái Mơn – Chợ Lách - Mỹ Tho

Tour Du Lịch 2 Ngày 1 Đêm Sài Gòn – Bến Tre – Cái Mơn – Chợ Lách - Mỹ Tho

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h00 - 19h00)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28, 29, 30/12 & Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Ngày 19, 20, 21/02/2015 (Tức Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Bến Tre - Cái Mơn - Chợ Lách - Mỹ Tho - Sài Gòn

VF07: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Kdl Vinh Sang )

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Kdl Vinh Sang )

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h00 - 17h30)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vinh Sang - Sài Gòn

VF05: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h45 - 19h00)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28, 29, 30/12 Tết Âm Lịch & Mồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/01 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn

Giảm6

VF06: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 - 19h00)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 17, 18, 19, 20, 21/02/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3/01 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn

Giảm5

VF08: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 17, 18, 19, 20, 21/2/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3/01 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm8

VF334: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đồng Tháp (Vườn Cò Sa Đéc) - Vinh Sang 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đồng Tháp (Vườn Cò Sa Đéc) - Vinh Sang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28/12 & Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Ngày 17, 18, 19, 20/02/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn – Cần Thơ – Vườn Cò - Chợ Nổi Cái Răng – Sa Đéc – Vinh Sang – Cái Bè – Sài Gòn

VF11: Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21/2/2015 (Tức ngày 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3/01 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giảm5

VF112: Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miền Tây 5 Ngày 4 đêm

Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miền Tây 5 Ngày 4 đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi xe/máy bay về xe/máy bay

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Miền Tây - Sài Gòn

VF374: Tour Du Lịch Hà Nội – Cần Thơ – Mỹ Tho - Đồng Tháp - Châu Đốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội – Cần Thơ – Mỹ Tho - Đồng Tháp - Châu Đốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/02/2015 (Tức ngày 27, 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Hà Nội – Cần Thơ – Mỹ Tho – Đồng Tháp – Xẻo Quýt – Sadec – Châu Đốc – Cần Thơ – Hà Nội

VF10: Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21/2/2015 (Tức ngày 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3/01 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc - Sài Gòn

Giảm5

VF332: Tour Du Lịch Cà Mau- U Minh - Vườn Cò - Trà Sư 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cà Mau- U Minh - Vườn Cò - Trà Sư 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27/12 & Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21/02/2015 (Tức ngày 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau – Rừng U Minh – Cần Thơ – Vườn Cò Bằng Lăng – Châu Đốc – Sài Gòn

VF331: Tour Du Lịch Bến Tre - Cái Mơn - Chợ Lách - Vinh Sang- Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Bến Tre - Cái Mơn - Chợ Lách - Vinh Sang- Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng Ngày (Từ 6h30 Sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27/12 & Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21/02/2015 (Tức ngày 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn – Cái Mơn – Chợ Lách – KDL Vinh Sang – Cao Lãnh – Xẻo Quýt - Cần Thơ – Sài Gòn

VF330: Tour Du Lịch 7 Tỉnh Miền Tây Nam Bộ 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch 7 Tỉnh Miền Tây Nam Bộ 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h30 Sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn – Xẻo Quýt – Cà Mau – Rạch Giá – Kiên Lương – Châu Đốc – Cần Thơ – Sài Gòn

VF339: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày – Xứ Dừa – Cái Mơn

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày – Xứ Dừa – Cái Mơn

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 19h00)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Mơn - Sài Gòn

VF09: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 17, 18, 19, 20, 21/2/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm8

VF58: Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 04/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27/12 & Mồng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 16, 17, 18, 19, 20, 21/02/2015 (Tức ngày 28, 29, 30/12 & Mồng 1, 2, 3 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

VF253: Tour Du Lịch Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Khởi hành: Ngày 06/09/2014 đến hết ngày 02/01/2015

Khởi hành: Ngày 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02/2015 (Tức ngày 27, 28/12 & Mồng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết Âm Lịch)

Ngày không khởi hành: Từ ngày 17, 18, 19, 20/02/2015 (Tức ngày 29, 30/12 & Mồng 1, 2 Tết Âm Lịch)

Lịch trình: Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm3

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Miền Tây 2015

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Sang (12/07/2014 08:23:36)
Cho mình hỏi mình muốn đi Tour tham quan chợ nổi ở Cần Thơ, từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Cần Thơ tham quan chợ nổi chứ không ghé Mỹ Tho, Tiền Giang hay Châu Đốc, An Giang như vậy được không? Bên bạn có Tour nào đi như vậy không?
Thảo - Viet Fun Travel (20/08/2014 14:17:09)
Chào Sang. Cám ơn bạn đã quan tâm đến Việt Fun Travel. Nếu bạn muốn tham quan chợ nổi Cần Thơ, bạn sẽ tham gia tour 2 ngày 1 đêm: Mỹ Tho - Cần Thơ. Việt Fun không có tour đi thẳng từ TP. HCM xuống Cần Thơ, vì sẽ không kịp thời gian để tham quan chợ nổi nhé bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui!
Quỳnh Anh (09/07/2014 16:14:36)
2 bình luận
Mình nghe rất nhiều về miền Tây nhưng chưa thực sự đi du lịch lần nào, 2 lần trước đi miền Tây 1 là đi mùa hè xanh, 2 là đi thực tập. Chỉ đi kiểu đó chứ chưa là khách du lịch lần nào. Vậy cho mình hỏi nay nên đi đâu ở miền Tây? Bên bạn nhiều Tour mình thấy cũng hay, Tour nào cũng thích nên chẳng biết chọn Tour nào.
Viet Fun Travel (10/07/2014 09:26:35)
Hi Quỳnh Anh, bạn nói chung chung như vậy thật khó mà tư vấn cho bạn một cách thỏa đáng được. Miền Tây có 13 tỉnh thành, mỗi nơi có một nét đẹp riêng mà bạn hỏi khái quát quá nên chưa biết sở thích của bạn là gì, đi trong khoảng thời gian bao lâu và đi vào thời điểm nào… Bạn Quỳnh Anh có thể gọi điện trực tiếp cho Viet Fun Travel qua số (+84) 903 550 236 – (+84) 933 762 989, đội tư vấn Tour sẽ tìm cho bạn địa điểm du lịch miền Tây thú vị phù hợp với sở thích và điều kiện của bạn. Hoặc bạn có thể gửi email đến sales@vietfuntravel.com.vn hoặc để lại số điện thoại ở đây để chúng tôi tiện liên hệ với bạn. Thân.

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát

TƯ VẤN
ĐẶT TOUR