Tiếng việt Tiếng anh
DMCA.com

Tour du lịch Nha Trang 2014

VF50: Tour Tham Quan 4 Đảo Nha Trang 1 Ngày

Tour Du Lịch Tham Quan 4 Đảo Nha Trang 1 Ngày | Viet Fun Travel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: 8h30 - 16h45 Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Đi xe về xe Live Show trên biển
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 575,000vnđ
Giá ngày lễ: 505,000vnđ
Thời gian: 1 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF52: Tour Du Lịch Nha Trang (Vịnh Nha Phu - Đảo Khỉ ) 1 Ngày

Tour Du Lịch Nha Trang 1 Ngày Vịnh Nha Phu Đảo Khỉ | Viet Fun Travel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: 8h30 Sáng -15h45 Khởi hành: Hàng ngày
Phương tiện: Đi xe về xe Biển & Khỉ
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 780,000vnđ
Giá ngày lễ: 710,000vnđ
Thời gian: 1 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF21: Tour Du Lịch Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet FunTravel Vùng: Sài Gòn - Nha Trang
Thời gian khởi hành: 05h15 Sáng Khởi hành: Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26/4/2014)
Phương tiện: Đi xe về tàu hỏa
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 2,948,000vnđ
Thời gian: 3 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF26: Tour Du Lịch Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Nha Trang
Thời gian khởi hành: 5h15 Sáng. Khởi hành: Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29,30/4/2014)
Phương tiện: Đi xe về xe
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 3,202,000vnđ
Giá ngày lễ: 3,612,000vnđ
Thời gian: 4 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF27: Tour Du Lịch Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Nha trang Đà lạt 5 Ngày 4 Đêm - Chất Lượng Cao 2014 | Viet FunTravel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: 5h15 Sáng Khởi hành: Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,30/4/2014)
Phương tiện: Đi xe về xe
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 3,832,000vnđ
Giá ngày lễ: 4,405,000vnđ
Thời gian: 5 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF264: Tour Du Lịch Hà Nội Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Nha Trang
Thời gian khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 3,339,000vnđ
Giá ngày lễ: 4,594,000vnđ
Thời gian: 3 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF295: Tour Du Lịch Vinpearl Land Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Vinpearl Land Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Nha Trang
Thời gian khởi hành: 05h15 Sáng Khởi hành: Đi xe về xe: Thứ 6 Hàng Tuần - Đi xe về máy bay: Thứ 3, 5 ,7 Hàng Tuần
Phương tiện: Đi xe về xe/máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 2,613,000vnđ
Giá ngày lễ: 2,798,000vnđ
Thời gian: 3 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF98: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng Nha Trang 4 ngày 3 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet FunTravel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,30/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 4,202,000vnđ
Giá ngày lễ: 4,602,000vnđ
Thời gian: 4 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF265: Tour Du Lịch Hà Nội Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Nha Trang
Thời gian khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 4,202,000vnđ
Giá ngày lễ: 4,602,000vnđ
Thời gian: 4 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF269: Tour Du Lịch Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Dun Travel Vùng: Nha Trang - Đà Lạt
Thời gian khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 4,732,000vnđ
Giá ngày lễ: 5,408,000vnđ
Thời gian: 5 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF99: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Nha trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng Nha trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm - Chất Lượng Cao |  Viet Fun Travel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: Từ Đà Nẵng - Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29,30/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 4,360,000vnđ
Giá ngày lễ: 5,408,000vnđ
Thời gian: 5 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF20: Tour Du Lịch Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt 6 Ngày

Tour Du Lịch Phan Thiết Nha Trang Đà Lạt 6 Ngày - Chất Lượng Cao | VietFunTravel Vùng: Miền Trung
Thời gian khởi hành: 5h15 Sáng. Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (5,12,19/4/2014)
Phương tiện: Đi xe về xe
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 5,075,000vnđ
Thời gian: 6 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF101: Tour Đà Nẵng - Nha Trang - Sài Gòn - Tiền Giang 5 Ngày

Tour Du Lịch Đà Nẵng Nha Trang Sài Gòn Tiền Giang 5 ngày - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Miền Trung + Miền Nam
Thời gian khởi hành: Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29,30/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 4,391,000vnđ
Giá ngày lễ: 4,999,000vnđ
Thời gian: 5 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

VF100: Tour Đà Nẵng - Nha Trang - Sài Gòn 6 Ngày 5 Đêm

Tour du lịch Đà Nẵng Nha Trang Sài Gòn 6 ngày 5 Đêm - Chất Lượng Cao | Viet Fun Travel Vùng: Miền Trung + Miền Nam
Thời gian khởi hành: Từ Đà Nẵng - Tùy vào giờ bay của khách Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29,30/4/2014)
Phương tiện: Đi máy bay về máy bay
Thuộc Tour du lịch Nha Trang 2014
Giá ngày thường: 5,208,000vnđ
Giá ngày lễ: 5,939,000vnđ
Thời gian: 6 Ngày
Loại tour: Tour ghép đoàn
Xem chi tiết >>

Tour Du Lịch Nha Trang 2014

Đi du lịch chắc chắn là sở thích của rất nhiều Quý khách muốn tìm hiểu những điểm đặc biệt, khám phá vẻ đẹp cùa những vùng đất mà mình đã hoặc chưa từng đặt chân đến. Và Nha Trang thường là “một trong 10 địa chỉ đầu tiên” (Top of mind) xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều du khách Việt Nam và cả nước ngoài khi có nhu cầu đi du lịch. Các Tour du lịch Nha Trang của Viet Fun Travel sẽ minh chứng cho suy nghĩ đó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Vịnh Nha Trang được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Sẽ mất đi sự hoàn hảo nếu thiếu Vinpearl Land ở địa điểm du lịch này. Nhiều du khách nhắc đến Vinpearl Land như một viên ngọc lấp lánh được bao bọc bởi biển trời và núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Vinpearl Land tọa lạc trên Đảo Hòn Tre, với những bãi biển trong xanh quanh năm, là “thiên đường của miền nhiệt đới” có hẳn khu vui chơi giải trí với nhiều trò chơi cảm giác mạnh như trượt ống, hang rung, vòng xoay vũ trụ….

Góp phần tôn tạo vẻ đẹp hoàn mỹ của Nha Trang phải kể đến Bãi biển Đại Lãnh. Bãi biển Đại Lãnh có bờ cát trắng mịn, nước trong xanh nhìn rõ đáy cùng hàng dương chắn gió chắn cát đã giúp bãi biển Đại Lãnh tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách mỗi khi ghé thăm Nha Trang. Cạnh đó, làng chài Đại Lãnh với nhiều hải sản tươi ngon cũng nồng nhiệt tiếp đón du khắp thập phương đến đây tham quan, thưởng thức.

Nếu Quý khách thích khung cảnh thanh vắng, yên tĩnh để nghe tiếng sóng khẽ vỗ nhẹ vào bờ thì Khu du lịch Dốc Lết là nơi lý tưởng để Quý khách “tạm trú”. Dốc Lết có những cồn cát mịn trắng tinh, phẳng lì trải dài cùng với hàng dương che phủ, ngăn cách đất liền với biển. Đến Dốc Lết, Quý khách còn có thể tham quan đồng muối Hòn Khói, vùng Hòn Hèo hoặc thuê thuyền máy tham quan làng chài Khải Lương, Đầm Môn hay cảng Vũng Rô.

Riêng đối với các Quý khách là nữ, chắc chắn không thể nào bỏ qua Suối khoáng nóng Tháp Bà. Đây có thể nói là một trung tâm chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp độc đáo với các dịch vụ ngâm tắm bùn khoáng, khoáng nóng, hồ bơi khoáng ấm và hồ phun mưa khoáng nóng. Sau khi thư giãn thoải mái ở Suối khoáng này, Quý khách có thể đến Tháp Bà Ponagar ngay gần đó để xem một quần thể tháp với lối kiến trúc độc đáo của dân tộc Chăm vẫn còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

Nếu Quý khách có dẫn theo trẻ con, hãy cùng bé con của Quý khách đến Thủy cung Trí Nguyên để chúng tận mắt quan sát những sinh vật biển sống trong lòng đại dương như cá mú, cá hồng, cá chình hay các loại cá khổng lồ khác.  Nhìn từ xa, Thủy cung giống như một con tàu hóa thạch mắc cạn nhưng nếu Quý khách bước vào trong khoang tàu sẽ có cảm giác như đang dạo chơi dưới độ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đại dương. Nếu bé con của Quý khách còn bị hấp dẫn bởi các loài sinh vật biển, hãy dẫn chúng đến Viện Hải dương học để thỏa sức ngắm các sinh vật biển quý hiếm khác.

Quý khách sẽ có cái nhìn toàn cảnh thành phố biển Nha Trang xinh đẹp như thế nào tại Hòn Chồng - Hòn Vợ. Sau đó, Quý khách nhớ gọi món cháo Nhum và gỏi Nhum ngon nổi tiếng tại Khu du lịch Hòn Tằm để thưởng thức. Hòn Tằm vẫn giữ nét hoang sơ với những bãi cát uốn lượn, bãi biển trong veo, sóng biển êm đềm, Quý khách có thể cùng gia đình và bạn bè hát hò, chơi những trò chơi tập thể ở đây hoặc tham gia những trò chơi cảm giác mạnh như dù bay có động cơ, dù lượn, lặn biển, kéo phao chuối, thuyền kayak, cano, thả diều…

Thác Tà Gụ cũng là một thắng cảnh đẹp mà Quý khách đừng nên bỏ lỡ. Thác nhìn từ xa giống như một chiếc ngà voi trắng xoá nổi bật trên màu nâu của đá, màu xanh của núi rừng nên còn được gọi là thác Ngà. Hoặc Quý khách cũng có thể tìm đến Vịnh Vân Phong trong chuyến đi du lịch Nha Trang của mình để ngắm vẻ đẹp hoang sơ của quần thể đảo lớn nhỏ trong vùng vịnh.

Mùa hè chính là mùa du lịch cao điểm của thành phố biển Nha Trang. Mùa hè đi tắm biển là “lựa chọn số 1” của du khách. Không chỉ thế, du khách đi Tour du lịch Nha Trang hè thường đi các Tour lẻ khác như Tour đi đảo Nha Trang, Tour lặn biển Nha Trang... Ngoài ra, khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, Bãi Trũ, khu du lịch Con sẻ Tre, khu bảo tồn Hòn Mun, khu du lịch sinh thái đầm Nha Phu, Hòn Lao, Hòn Thị, Làng cổ Phú Vinh, Đàn đá Khánh Sơn, Di tích Am Chúa, Chùa Long Sơn… là các địa điểm khác mà Quý khách nếu có thời gian thì đừng nên bỏ qua khi đi Tour du lịch Nha Trang.

Không phải ngẫu nhiên mà Nha Trang lại hấp dẫn nhiều du khách thập phương tìm đến. Thành phố biển xinh đẹp này đã từng là nơi diễn ra các Festival biển, các cuộc thi người đẹp biển, hoa hậu biển được du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến để trải nghiệm. Tour du lịch Nha Trang có nhiều lựa chọn về hành trình, thời gian, hình thức mà Quý khách có thể thoải mái lựa chọn. Quý khách ưng ý hành trình nào, hãy gọi ngay cho Viet Fun Travel +84 (0) 903 550 236, +84 (08) 6651 6366 - (08) 2240 6473 - (08) 2210 2465 để đặt Tour du lịch Nha Trang, cùng về duyên hải miền Trung để khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố biển.

Tour Du Lịch Nha Trang 2014

Đi du lịch chắc chắn là sở thích của rất nhiều Quý khách muốn tìm hiểu những điểm đặc biệt, khám phá vẻ đẹp cùa những vùng đất mà mình đã hoặc chưa từng đặt chân đến. Và Nha Trang thường là “một trong 10 địa chỉ đầu tiên” (Top of mind) xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều du khách Việt Nam và cả nước ngoài khi có nhu cầu đi du lịch. Các Tour du lịch Nha Trang của Viet Fun Travel sẽ minh chứng cho suy nghĩ đó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Vịnh Nha Trang được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Sẽ mất đi sự hoàn hảo nếu thiếu Vinpearl Land ở địa điểm du lịch này. Nhiều du khách nhắc đến Vinpearl Land như một viên ngọc lấp lánh được bao bọc bởi biển trời và núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Vinpearl Land tọa lạc trên Đảo Hòn Tre, với những bãi biển trong xanh quanh năm, là “thiên đường của miền nhiệt đới” có hẳn khu vui chơi giải trí với nhiều trò chơi cảm giác mạnh như trượt ống, hang rung, vòng xoay vũ trụ….

Góp phần tôn tạo vẻ đẹp hoàn mỹ của Nha Trang phải kể đến Bãi biển Đại Lãnh. Bãi biển Đại Lãnh có bờ cát trắng mịn, nước trong xanh nhìn rõ đáy cùng hàng dương chắn gió chắn cát đã giúp bãi biển Đại Lãnh tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách mỗi khi ghé thăm Nha Trang. Cạnh đó, làng chài Đại Lãnh với nhiều hải sản tươi ngon cũng nồng nhiệt tiếp đón du khắp thập phương đến đây tham quan, thưởng thức.

Nếu Quý khách thích khung cảnh thanh vắng, yên tĩnh để nghe tiếng sóng khẽ vỗ nhẹ vào bờ thì Khu du lịch Dốc Lết là nơi lý tưởng để Quý khách “tạm trú”. Dốc Lết có những cồn cát mịn trắng tinh, phẳng lì trải dài cùng với hàng dương che phủ, ngăn cách đất liền với biển. Đến Dốc Lết, Quý khách còn có thể tham quan đồng muối Hòn Khói, vùng Hòn Hèo hoặc thuê thuyền máy tham quan làng chài Khải Lương, Đầm Môn hay cảng Vũng Rô.

Riêng đối với các Quý khách là nữ, chắc chắn không thể nào bỏ qua Suối khoáng nóng Tháp Bà. Đây có thể nói là một trung tâm chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp độc đáo với các dịch vụ ngâm tắm bùn khoáng, khoáng nóng, hồ bơi khoáng ấm và hồ phun mưa khoáng nóng. Sau khi thư giãn thoải mái ở Suối khoáng này, Quý khách có thể đến Tháp Bà Ponagar ngay gần đó để xem một quần thể tháp với lối kiến trúc độc đáo của dân tộc Chăm vẫn còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

Nếu Quý khách có dẫn theo trẻ con, hãy cùng bé con của Quý khách đến Thủy cung Trí Nguyên để chúng tận mắt quan sát những sinh vật biển sống trong lòng đại dương như cá mú, cá hồng, cá chình hay các loại cá khổng lồ khác.  Nhìn từ xa, Thủy cung giống như một con tàu hóa thạch mắc cạn nhưng nếu Quý khách bước vào trong khoang tàu sẽ có cảm giác như đang dạo chơi dưới độ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đại dương. Nếu bé con của Quý khách còn bị hấp dẫn bởi các loài sinh vật biển, hãy dẫn chúng đến Viện Hải dương học để thỏa sức ngắm các sinh vật biển quý hiếm khác.

Quý khách sẽ có cái nhìn toàn cảnh thành phố biển Nha Trang xinh đẹp như thế nào tại Hòn Chồng - Hòn Vợ. Sau đó, Quý khách nhớ gọi món cháo Nhum và gỏi Nhum ngon nổi tiếng tại Khu du lịch Hòn Tằm để thưởng thức. Hòn Tằm vẫn giữ nét hoang sơ với những bãi cát uốn lượn, bãi biển trong veo, sóng biển êm đềm, Quý khách có thể cùng gia đình và bạn bè hát hò, chơi những trò chơi tập thể ở đây hoặc tham gia những trò chơi cảm giác mạnh như dù bay có động cơ, dù lượn, lặn biển, kéo phao chuối, thuyền kayak, cano, thả diều…

Thác Tà Gụ cũng là một thắng cảnh đẹp mà Quý khách đừng nên bỏ lỡ. Thác nhìn từ xa giống như một chiếc ngà voi trắng xoá nổi bật trên màu nâu của đá, màu xanh của núi rừng nên còn được gọi là thác Ngà. Hoặc Quý khách cũng có thể tìm đến Vịnh Vân Phong trong chuyến đi du lịch Nha Trang của mình để ngắm vẻ đẹp hoang sơ của quần thể đảo lớn nhỏ trong vùng vịnh.

Mùa hè chính là mùa du lịch cao điểm của thành phố biển Nha Trang. Mùa hè đi tắm biển là “lựa chọn số 1” của du khách. Không chỉ thế, du khách đi Tour du lịch Nha Trang hè thường đi các Tour lẻ khác như Tour đi đảo Nha Trang, Tour lặn biển Nha Trang... Ngoài ra, khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, Bãi Trũ, khu du lịch Con sẻ Tre, khu bảo tồn Hòn Mun, khu du lịch sinh thái đầm Nha Phu, Hòn Lao, Hòn Thị, Làng cổ Phú Vinh, Đàn đá Khánh Sơn, Di tích Am Chúa, Chùa Long Sơn… là các địa điểm khác mà Quý khách nếu có thời gian thì đừng nên bỏ qua khi đi Tour du lịch Nha Trang.

Không phải ngẫu nhiên mà Nha Trang lại hấp dẫn nhiều du khách thập phương tìm đến. Thành phố biển xinh đẹp này đã từng là nơi diễn ra các Festival biển, các cuộc thi người đẹp biển, hoa hậu biển được du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến để trải nghiệm. Tour du lịch Nha Trang có nhiều lựa chọn về hành trình, thời gian, hình thức mà Quý khách có thể thoải mái lựa chọn. Quý khách ưng ý hành trình nào, hãy gọi ngay cho Viet Fun Travel +84 (0) 903 550 236, +84 (08) 6651 6366 - (08) 2240 6473 - (08) 2210 2465 để đặt Tour du lịch Nha Trang, cùng về duyên hải miền Trung để khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố biển.

  • +84
  • +84
  • +84
  • +84
  • +84
  • +84
  • +84
  • +84