Xe Open Bus Campuchia

Xe Open Bus Khởi Hành Từ Sài Gòn đi Cambodia(Phnompenh, Siem Reap, Sihanoukville)

VF302: Xe Open Bus Khởi Hành Từ Sài Gòn đi Cambodia(Phnompenh, Siem Reap, Sihanoukville)

Khởi hành: 6h45, 8h00, 9h30, 11h30, 13h00, 15h00

Thời gian: 6 Tiếng

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Phnompenh, Sài Gòn - Siem Reap ,Sài Gòn - Sihanoukville

Giá Từ

Xe Open Bus Khởi Hành Từ Phnompenh đi Siem reap, Sài Gòn, Sihanoukville

VF155: Xe Open Bus Khởi Hành Từ Phnompenh đi Siem reap, Sài Gòn, Sihanoukville

Khởi hành: 6h00, 7h30, 9h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h30, 16h15, 17h45

Thời gian: 5 Tiếng

Điểm khởi hành: Phnompenh

Lịch trình: Phnompenh - Siem reap | Phnompenh - Sài Gòn | Phnompenh - Sihanoukville

Giá Từ

Xe Open Bus Khởi Hành Từ Siem Reap đi Phnompenh, Sài Gòn, Sihanoukville

VF157: Xe Open Bus Khởi Hành Từ Siem Reap đi Phnompenh, Sài Gòn, Sihanoukville

Khởi hành: 6h30, 7h30, 8h30, 12h00, 19h00, 20h00

Thời gian: 6 Tiếng

Điểm khởi hành: Siem Reap

Lịch trình: Siem Reap - Phnompenh | Siem Reap - Sài Gòn | Siem Reap - Sihanoukville

Giá Từ

Xe Open Bus Khởi Hành Từ Sihanoukville đi Siem reap, Sài Gòn, Phnompenh

VF156: Xe Open Bus Khởi Hành Từ Sihanoukville đi Siem reap, Sài Gòn, Phnompenh

Khởi hành: 7h00, 7h45

Thời gian: 5 Tiếng

Điểm khởi hành: Sihanoukville

Lịch trình: Sihanoukville - Siem reap | Sihanoukville - Sài Gòn | Sihanoukville - Phnompenh

Giá Từ

Xe Open Bus Campuchia
4.4/5 sao 83 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Xe Open Bus Campuchia

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát

Hotline
HOTLINE HỖ TRỢ
Call