Tiếng việt Tiếng anh

Tour du lịch Đà Nẵng

Giá Từ

VF96: Tour Đà Nẵng 1 Ngày (Bà Nà - Núi Chúa)

Tour Đà Nẵng 1 Ngày (Bà Nà - Núi Chúa)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h00 - 15h30)

Lịch trình: Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng

Giá Từ

VF186: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 2, 6 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Sài Gòn

Giá Từ

VF3212: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 2, 6 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Huế - Đà Nẵng

Giá Từ

VF1862: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 2, 6 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Đà Nẵng

Giá Từ

VF321: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 2, 6 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà – Huế – Động Phong Nha - Huế - Sài Gòn

Giá Từ

VF187: Tour Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 5 Ngày 4 Đêm

Tour Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Khởi hành: Thứ 4,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường

Giá Từ

VF5151: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi - Về bằng máy bay

Khởi hành: Thứ 5 & thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng - Sài Gòn

Giá Từ

VF188: Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 4 Ngày 3 Đêm

Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 5, Chủ Nhật Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường

Giá Từ

VF1891: Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 4 Ngày 3 Đêm

Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng - Sài Gòn

Giá Từ

VF5032: Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 5 Ngày

Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Khởi hành: Thứ 4,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bảo Tàng Phật học - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Huế/Đà Nẵng

Giá Từ

VF323: Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 4 Ngày 3 Đêm

Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 5, Chủ nhật Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha

Giá Từ

VF515: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - về xe

Khởi hành: Thứ 5 & thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng

Giá Từ

VF1882: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 5, Chủ Nhật Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường

Giá Từ

VF189: Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 4 Ngày 3 Đêm

Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 5, 7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Làng đá nghệ thuật Non Nước

Giá Từ

VF3232: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 5, Chủ nhật Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha - Đà Nẵng

Giá Từ

VF1871: Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 5 Ngày 4 Đêm

Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 4,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Động Thiên Đường - Sài Gòn

Giá Từ

VF1861: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 2, 6 Hàng Tuần

Lịch trình: Hà Nội - Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Đà Nẵng - Hà Nội

Giá Từ

VF503: Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 5 Ngày

Tour Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bảo Tàng Phật học - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Huế/Đà Nẵng - Sài Gòn

Giá Từ

VF3211: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Thứ 2,6 Hàng Tuần

Lịch trình: Hà Nội - Đà Nẵng - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha - Hà Nội.

Giá Từ

VF5152: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi - Về bằng máy bay

Khởi hành: Thứ 5 & thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Hà Nội - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng - Hà Nội

Tour du lịch Đà Nẵng
4.3/5 sao 62 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Biển Đà Nẵng - Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Phuong (08/08/2016 09:02:00)
Cho e hoi. E m muon di da nang tour 3 ngay 2 dem. 4 nguoi lon va 4 tre em. Tre duoi 4 tuoi. Gia nhu nao ha c. Va ve may bay la tron goi hay rieng a
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (08/08/2016 12:05:07)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Vũ thị lương (08/08/2016 07:54:25)
C cho e hoi nhom e co hon 20 nguoi ma muon di tu phú thọ đến đà nẵng mà theo tour 3ngay 2đem . Giá tour bao gom chi phí cả máy bay thi bao nhiêu tiền 1người a.
Thảo - Viet Fun Travel (08/08/2016 08:04:52)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 711 gặp Ms Thảo. Chân thành cám ơn.
Hiền (26/06/2016 15:30:17)
Cho e hỏi. Gia đình e tầm khoảng 20-24 người muốn đi du lịch tại Quảng Bình, gia đình e muốn đặt đi tour để cho dể đi lại tiện cho việc ăn uống nghỉ ngơi. Bên mình cho e biết giá cả ntn vs ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/06/2016 18:45:43)
Chào chị Hiền, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD bên em sẽ sớm liên hệ và tư vấn tour cho mình nhé. Chân thành cảm ơn chị
Nguyen Thi Diu (06/05/2016 14:33:27)
Minh muon di du lich tour Ha noi Da Nang khoang giua thang 6 nay trong 5- 7 ngay. Vay cho mình hoi gia tròn goi la bao nhieu và Lien hê voi cong ty nhu the nao
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/05/2016 18:33:28)
Kính gửi chị Diu. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết hơn. Chân thành cảm ơn chị.
Hải phương (27/04/2016 06:32:32)
4
Mình muốn đi tour Đà Nẵng vào 15/6/16 , gia đình gồm 1 group khoảng 6 người ,3 người lớn, 2 em 12tuoi và 1 em 8tuoi. Và trong chương trình tour chỉ muốn thăm quan thứ 1 bà nà hill, thứ 2 hội an, và 1 bãi biển đẹp. Vftv có thể email cho mình chi tiết hơn.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/04/2016 06:58:40)
Kính gửi chị Phương. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết hơn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn thi mai hong (30/03/2016 19:39:00)
3
Minh muốn di vào dịp le cuoi thang 4 nay, Ben minh co chuong trinh tuor tu van cho minh
huelinh (30/03/2016 20:44:06)
Kính gửi chị Hồng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết hơn. Chân thành cảm ơn chị.
Le thi giao phuong (08/03/2016 23:00:59)
M muon di tour cần thơ bay ra đà nẵng 3n2d ngay gio to hung vuong. Tu van m di.
Thảo - Viet Fun Travel (09/03/2016 07:11:50)
Chào chị Phương, cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun. Phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và tư vấn tour đến chị. Cảm ơn!
Trần mỹ nhi (29/06/2015 13:05:48)
Chào vietfuntravel!! Mình muốn đặt tour vào ngày 10/7 này và muon tham quan thành phố Đà Nẵng,trong 3ngay 2 đêm, mình đi 3ng trong đó có người lớn tuổi vậy bạn cho mình biết giá vé và lịch trình như thế nào k?? Thanks b
Huệ - Viet Fun Travel (29/06/2015 19:42:26)
Kính gửi chị Nhi. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel. Điều hành công ty sẽ gửi chương trình chi tiết qua mail để chị tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp công ty qua số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473 hoặc email: hue@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cảm ơn chị!
Camha (23/03/2015 20:47:29)
Minh muon dat tour di da nang ngay 15/04 gia ve the nao vay
Trang - Viet Fun Travel (24/03/2015 08:33:34)
Chào chị. Như đã trao đổi qua điện thoại. Em gửi chị Chương trình và giá vé máy bay qua mail. Chị tham khảo giúp em. Cám ơn chị.
Thanh Bình (16/08/2014 09:05:45)
Chào Viet Fun Travel. Cho mình hỏi là, mình có nghe báo chí nói nhiều về Đà Nẵng nào là thành phố xanh – sạch – đẹp, nào là “một Singapore thứ 2 của Đông Nam Á”, nào là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam... Vậy Viet Fun Travel cho mình hỏi ở Đà Nẵng có gì hay mà nhiều người ca ngợi như vậy. Đà Nẵng có địa điểm vui chơi nào hay, thú vị bạn có thể kể ra không? Mình sẽ mua Tour Đà Nẵng nếu bạn cho mình vài gợi ý địa điểm du lịch Đà Nẵng hấp dẫn
Thảo - Viet Fun Travel (20/08/2014 10:48:20)
Chào Thanh Bình. Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên của Ngũ Hành Sơn, Bà Nà hill.. mà còn bởi nét đẹp nên thơ của những bãi biển trong xanh ngút mắt người. Đà Nẵng còn được nhiều khách du lịch biết đến với tên gọi Thiên Đường Miền Trung bởi các thắng cảnh như Bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm,... Bạn có thể tham khảo chi tiết tour tại link: www.vietfuntravel.com.vn/sai-gon-da-nang/tour-da-nang-son-tra-cu-lao-cham-hoi-an-ba-na-hai-van-4-ngay-3-dem.html hoặc kết hợp tham quan Đà Nẵng cùng với động Thiên Đường, chi tiết tour tham khảo tại link: www.vietfuntravel.com.vn/khoi-hanh-tu-mien-trung/tour-da-nang-son-tra-ngu-hanh-son-hoi-an-hue-dong-phong-nha-5n4d.html. Cần thêm thông tin, bạn có thể gửi thắc mắc vào mail: thao@vietfuntravel.com.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại tư vấn tour: 0933 762 989. Chúc bạn tìm được chuyến đi thú vị cùng Việt Fun travel.
Hồng Thu (07/07/2014 16:33:28)
Hi, Ad ơi, tháng 9 vợ chồng mình cưới và tính đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng. Không biết bên bạn có Tour nào trăng mật ở Đà Nẵng hấp dẫn không? Tụi mình tính cưới xong là bay ra ngoài đó khoảng 1 tuần. Chi phí không quan trọng lắm chủ yếu là đi chỗ nào lãng mạn. Mình muốn có tuần trăng mật thật lãng mạn.
Viet Fun Travel (08/07/2014 08:11:54)
Chào chị Hồng Thu. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chị hiện ở Sài Gòn, muốn đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng, chị có thể tham khảo các Tour Sài Gòn – Đà Nẵng của Viet Fun Travel tại www.vietfuntravel.com.vn/sai-gon-da-nang. Thực tế thì các Tour trăng mật có lãng mạn hay không ở chính người thực hiện. Địa điểm cho một kỳ trăng mật tuyệt vời cũng quan trọng nhưng yếu tố quyết định chính là những lời nói, cử chỉ của người đi tuần trăng mật. Chúc anh chị có những chuyến đi thật sự vui vẻ, lãng mạn và hạnh phúc.

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát