Tiếng việt Tiếng anh

Tour Du Lịch Miền Tây - Chất Lượng Cao 2019

Giá Từ

VF06: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn

Giảm -100.000₫

Giá Từ

VF05: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h45 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn

Giảm -100.000₫

Giá Từ

VF09: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF11: Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF310: Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Sa Đéc - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF12: Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng tuần (11,18,25,5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF58: Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF162: Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Tràm Chim - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF330: Tour 7 Tỉnh Miền Tây 5 Ngày (Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - Châu Đốc)

Tour 7 Tỉnh Miền Tây 5 Ngày (Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - Châu Đốc)

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn – Mỹ Tho - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Rạch Gía - An Giang – Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF132: Tour Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Phú Quốc 5 Ngày

Tour Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Phú Quốc 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF510: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày Viếng Chùa Bà Đầu Năm (Cái Bè - Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày Viếng Chùa Bà Đầu Năm (Cái Bè - Châu Đốc)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe - về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Châu Đốc - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF14: Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng tuần (11,18,25/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF333: Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre – Mỹ Tho – Đồng Tháp – Tam Nông – Châu Đốc – Hà Tiên - Cần Thơ – Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF163: Tour Du Lịch Mùa Nước Nổi 3 Ngày 2 Đêm (Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc)

Tour Du Lịch Mùa Nước Nổi 3 Ngày 2 Đêm (Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Long An – Đồng Tháp - Châu Đốc – Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF289: Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 7 Ngày

Phương tiện: Đi Xe/ Máy bay - Về Xe/ Máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF57: Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF13: Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng tuần (11,18,25/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF128: Tour Miền Tây 4 Ngày 3 Đêm (Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc)

Tour Miền Tây 4 Ngày 3 Đêm (Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc)

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF253: Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF332: Tour Du Lịch Cà Mau- U Minh - Vườn Cò - Trà Sư 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cà Mau- U Minh - Vườn Cò - Trà Sư 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau – Rừng U Minh – Cần Thơ – Vườn Cò Bằng Lăng – Châu Đốc – Sài Gòn

Giảm -280.000₫
Tour du lịch Miền Tây
4.1/5 sao 48 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Miền Tây - Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Chau Tuong Chau (27/12/2018 08:44:41)
Gđ mình cần tư vấn
Đặng Thị Hường (27/12/2018 14:45:35)
Chào Anh chị, Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ anh chị để tư vấn nhé. Mọi chi tiết, anh chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn anh chị.
Nhung (07/10/2018 09:36:35)
Mình đến 27/10 muốn đi tour cho 4 người xuôhgs miền tây , nhưng bọn mình từ Hà Nội vào trưa 10h thì có tour nào bắt đầu từ giờ đó 2 ngày 1 đêm k
Hà My (07/10/2018 14:20:14)
Chào chị Nhung, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Theo giờ bay của chị, sẽ không kịp khởi hành Đoàn chị có thể đi vào sáng hôm sau. Nhân viên Thu My tư vấn sẽ gửi chi tiết chương trình qua mail cho chị tham khảo. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 709 gặp Thu My hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Hải Vân (10/08/2018 10:55:01)
Công ty tư vấn cho mình tuor Miền Tây 4 ngày, 3 đêm. đoàn khoảng 15 người. dự kiến đi ngày 20/8
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (10/08/2018 11:37:52)
Chào chị Nguyễn Hải Vân. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị để gửi chương trình và chi tiết giá tour. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn và chúc chị 1 ngày vui vẻ!
Phạm Minh Lượng (07/08/2018 10:10:56)
Mình muón đi miền tây 3 ngày 21/8 đoàn 5 người tư vấn giúp
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (07/08/2018 13:17:31)
Chào chị Lượng, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Quỳnh Chi (23/05/2018 21:08:04)
Em bé nhà mình 14 tháng, đi miền tây có đ kg ? Mình ở Hưng Yên. Cảm ơn nhiều
Đặng Thị Hường (25/05/2018 12:46:01)
Chào chị Quỳnh Chi Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Dạ được chị nhé. Vì tour khởi hành đi xe về xe- khởi hành từ đầu Sài Gòn, gia đình phải để ý đến bé nhiều nhé. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn thị thu huyền (27/03/2018 12:53:05)
Cho mình hỏi đi tua miền tây người già trên 70 tuổi có đi được không
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:20:57)
Chào chị Huyền Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nếu ông/bà có giấy xác nhận sức khỏe từ bác sỹ & gia đình có người dưới 50 tuổi đi kèm cùng cụ, công ty vẫn sắp xếp tour cho khách tham gia được ạ Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
thy (29/07/2017 06:34:32)
gia đình mình gồm 2 người lớn 2 trẻ em muôn tìm tuor đi miền tây vào ngay 31/7 nhờ tư vấn dùm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:18:53)
Chào chị Thy Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Minh Anh (12/07/2017 13:29:12)
Minh có 2 người lớn + 2 trẻ em (10 tuổi ) đang quan tâm đến tour miền tây đặc biệt là thăm miệt vườn trái cây vào ngày 16 -19/7, các bạn ghép tour và tư vấn giúp mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:18:42)
Chào chị Minh Anh Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Thị Hoài Thu (13/06/2017 10:55:24)
Mình đi gia đình 5 người cả trẻ em muốn đi tour 1 ngày miền tây 23/6 các bạn tư vấn ghép tour cho mình dc không
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (13/06/2017 14:41:50)
Chào chị Thu. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Ánh Tuyết (04/06/2017 17:29:46)
Ngày từ ngày 16 đến 19/6 chúng tôi gồm 2 người muốn đi tour từ Vũng Tàu đến miền Tây .các bạn tư vấn giúp nhé ghép tour cho mình.giá tour là bao nhiêu cho mình biết nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:31:38)
Chào chị Tuyết. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Thị La (30/05/2017 22:13:27)
Ngày 21/6 -26/6/2017 tôi cùng gia đình 5-7 người muốn đi tuor miền Tây 4 ngày 3 đêm trong khoảng thời gian đó. Ko biết có ghép tuor được không ???
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (31/05/2017 11:32:57)
Chào chị La Cám ơn chịđã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin, anh vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Hoàng long (15/05/2017 17:25:48)
Ngày 18 mình bay vao sài gòn và muốn đi tua miền tây khoang 3 ngày cho 4 người. Cần các bạn tư vấn giùm
Vương Côg Thành (04/05/2017 17:44:25)
4
Ngày 9/5 tôi muốn đặt tour đi miền Tây 1 ngày cho 2 người. Các bạn tư vấn giúp mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/05/2017 09:06:44)
Chào anh Thành. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin, anh vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Miên (02/05/2017 20:06:10)
Ngày 7/5/17 tôi muốn đặt tour đi miền tây 1 ngày ,hổ trợ tư vấn giúp .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (03/05/2017 09:00:24)
Chào chị Miên. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tu vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Mai (30/04/2017 17:17:24)
ngày mai 1/5 có tour du lich nào đi miền Tây về trong ngày k vậy
Hoài Phương (30/04/2017 10:28:03)
Từ ngày 10/6 đến 17/6 tôi có mặt ở tp hcm chơi 1 tuần. Trong thời gian đó tôi muốn tham quan du lịch miền tây trong 2 ngày 1 đêm. Nhưng tôi chỉ đi có 1 mình. Cty có thể ghép tour cho tôi ko? Và giá cả bao nhiêu? Liên hệ qua đt cho tôi nhé!
Thảo - Viet Fun Travel (01/05/2017 09:04:25)
Chào chị Hoài Phương. Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu. Ms Thảo đã gửi mail đến chị. Chân thành cảm ơn!
Hương (29/03/2017 10:19:22)
Vk Ck minh muốn đi du dik miên Tây vào dịp 30/4 . Tu van cho minh nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (29/03/2017 18:22:27)
Chào chị Hương. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Khánh (07/03/2017 13:16:41)
5
ad cho e hỏi, e muốn đặt tour cho đoàn khoảng 100 người, địa điểm KDL xẻo quýt và lăng Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, đi trong ngày, khỏi hành từ TP.HCM, ngày đi là ngày 1 tháng 4. ad tư vấn cụ thể cho e về giá cả v.v... nha, e cảm ơn
Thảo - Viet Fun Travel (08/03/2017 15:17:39)
Chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã gửi yêu cầu. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
Dap (28/02/2017 17:17:31)
Toi thue tau Du lich tien giang. Can too.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (01/03/2017 07:30:55)
Chào anh Dap. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Anh vui lòng cung cấp số lượng khách, ngày khởi hành để bên em hỗ trợ báo giá nhé. Chân thành cảm ơn anh.
Sang (21/02/2017 07:48:11)
Cơ quan e muốn đi du lịch miền tây vào dịp 30/4, khoảng 15-16 người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/02/2017 14:01:30)
Chào anh Sang. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
dan (01/02/2017 16:27:10)
Chao c e muon di du lich mien tay 2 nguoi vao ngay mai dc k
Thảo - Viet Fun Travel (05/02/2017 09:03:53)
Chào chị Đan. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 711 gặp Ms Thảo. Chân thành cám ơn.
Trang (21/01/2017 15:23:36)
Cho e xin lich di mien tay 3 ngày khơii hành dc từ 24 hoăc sau ngày 30/1. E dj 1 mjh
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (22/01/2017 12:45:28)
Chào chị Trang. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Dũng Trần (07/11/2016 11:44:54)
Mình muốn biết thông tin vào ngày 25/11/2016 có tour tp.hcm- Bến tre ( sông mekong- cồn phụng) đi về trong ngày cho 4 người không? nếu có cho mình biết thông tin dịch vụ và giá với. cảm ơn!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (07/11/2016 13:17:18)
Chào anh Dũng. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Ly (05/11/2016 15:49:52)
Minh muon di tour mien tay vào ngay mai co duoc ko
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/11/2016 07:33:26)
Chào chị Ly. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Vương Lê Vân (26/10/2016 05:24:39)
5
Xin chào. Mình có 8 người muốn đi tour Miền tây. 3 ngày 2 đêm ngày 28-30/10 nhờ Viet Fun tư vấn để mình có chuyến đi tốt đẹp
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/11/2016 07:33:15)
Chào chị Vân. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
minh (24/10/2016 18:53:59)
5
chào chị, gd em muốn đi MT như tham quan chợ nổi Cái Răng, vườn trái cây... vào đầu tháng 1. năm 2017 (DL) chị có tour nào không? xin chị vui lòng liên lạc với em qua email: bennie4e@yahoo.com.au
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/11/2016 07:43:38)
Chào chị Minh. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
minh (24/10/2016 18:49:35)
5
chào chị, gd em muốn đi du lịch miền tây như tham quan chợ nổi Cái Răng, tham quan vườn trái cây... vào khoảng đầu tháng 1 năm 2017 (DL), chị có tour nào không?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/11/2016 08:21:48)
Chào chị Minh. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
trihuynh (28/08/2016 12:31:17)
xin hỏi quản trị viên chi phí đi tour bao gồm ăn uống và nghỉ ngơi luôn ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/08/2016 18:20:44)
Chào chị Huỳnh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị.
Nga (12/07/2016 02:07:03)
M muốn đi miền tây 2 ngày 1 đêm thì có tua nào? Minh ơ saigon.b tu vấn giúp m
Thảo - Viet Fun Travel (12/07/2016 07:17:25)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 711 gặp Ms Thảo. Chân thành cám ơn.
Cẩm tiên (21/06/2016 10:55:14)
E ở nha muốn đi miền tây thì tgian ngắn nhất bao nhiu ngày. Có tour k vậy
huelinh (21/06/2016 13:08:54)
Kính gửi chị Cẩm Tiên. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chương trình du lịch Miền Tây Viet Fun có chương trình ít nhất là 1 ngày và khởi hành hằng ngày. Để đặt tour chị liên hệ 1900 6749 Ext 707 để được hướng dẫn cụ thể. Chân thành cảm ơn chị.
Bui khanh ly (13/06/2016 16:36:08)
Minh muon di tour mien tay cho noi miet vuon cuoi thang 6 cho 10 nguoi. Minh o hn.
huelinh (13/06/2016 17:54:20)
Chào chị Ly. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ chị để tư vấn rõ hơn về tour. Cần thêm thông tin chị liên hệ 1900 6749 Ext 707 gặp Ms Linh. Chân thành cảm ơn chị.
Hiền (08/06/2016 22:32:11)
Mình muốn đi du lịch miền tây 3ngày 2đêm. Vào tháng 9, Mình ở quảng nam
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/06/2016 07:21:50)
Chào chị Hien. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Nhung (04/06/2016 12:22:42)
Cơ quan mình ở qtrị. Muốn đi các tỉnh MT trong 6ngày 5 đêm bằng máy bay. Tư vấn giúp.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/06/2016 07:21:35)
Chào chị Nhung. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
diemtrang (02/06/2016 09:40:58)
Mình muốn đi tour các tỉnh miền tây trong 3 ngày vào khoảng đầu tháng 8 sắp tới, thì nên đi tour nào ah?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/06/2016 17:42:40)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms.Hân. Chân thành cám ơn.
Trần Bông (17/05/2016 17:13:08)
Tôi muốn đi tou tại Cà Mau 2 người ngày 19-20/5
huelinh (17/05/2016 20:51:42)
Chào A/C. Cảm ơn A/C đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp A/C để tư vấn rõ hơn về tour. Cần thêm thông tin A/C liên hệ 1900 6749 ext 707 gặp Ms Linh. Chân thành cảm ơn A/C.
Nguyen van chuc (13/05/2016 12:20:58)
Tôi ở hà nôi muốn đi tour miên tay phú quôc 4 ngay 3 đêm thì liên hệ với ai?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (13/05/2016 15:18:12)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms.Hân. Chân thành cám ơn.
Trang (06/05/2016 22:56:45)
Mình muốn đi tour miền tây khoảng 5 ngày. Xuất phát tại Hà Nội. Thời gian là 10/6/2016. Nhờ tư vấn giúp
Trang - Viet Fun Travel (07/05/2016 07:36:52)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn.
mai ngoc ha (06/05/2016 11:13:09)
em muon tham quan cac tinh mien tay di tu can tho ,di cac tinh nhu vinh long ,dong thap ben tre, tien giang,ca mau phu quoc . trong 1tuan .nho duoc tu van a
Trang - Viet Fun Travel (06/05/2016 14:18:06)
Chào chị Ngọc Hà. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn.
Ha (30/04/2016 20:09:20)
3
Ngày mai 1/5 có tour giá rẻ nào ko ạ??
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/05/2016 10:14:45)
Chào chị Ha. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Thao (28/04/2016 13:08:49)
minh muon di tour mien tay khoang 7 ngay vao tháng 7 nay
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/04/2016 18:03:39)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Thanh (26/04/2016 23:59:22)
Mình muốn đi du lịch ngày 1/5 này tour 3 ngày 2 đêm . bên mình có tour nào không
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/04/2016 06:59:53)
Chào A/C Rất vui vì A/C quan tâm đến chương trình du lịch của Vier Fun Travel. Nhân viên của Viet Fun sẽ sớm liên hệ và gởi chương trình qua mail. Cảm ơn A/C
yen (26/04/2016 17:18:36)
Hi m muon di du lih vào tp HCM và miền tây tầm 7ngày đi vào cuối tháng 5.m ở hn có thể tư vấn cho m .và đi như vậy hết baon nhiu ah.thanks
Dương Thị Mỹ Xuyên (26/04/2016 20:51:35)
Chào A/C Rất vui vì A/C quan tâm đến chương trình du lịch của Vier Fun. Nhân viên của Viet Fun sẽ sớm liên hệ và gởi chương trình qua mail. Cảm ơn A/C
Trúc (18/04/2016 22:18:50)
Mình muốn đi du lịch miền tay 3 ngày 2 đêm
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (19/04/2016 07:35:56)
Chào chị Trúc. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 704 gặp Ms Hiền. Chân thành cám ơn.
Hồ thị nguyệt ánh (12/04/2016 21:24:41)
Mình muốn đi du lịch 2 ngày 1 đêm miền tây cuối tháng 5 bạn lên tour cho mình và báo giá luôn nhé.
Trang - Viet Fun Travel (13/04/2016 08:06:11)
Chào chị Ánh. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn.
Hong nhung (08/04/2016 20:46:59)
Mình muốn tư vấn tour đi miền tây 3 ngày vào tuần sau
Trang - Viet Fun Travel (09/04/2016 15:22:01)
Chào chị Nhung. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 2240 6474 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn chị.
Quyên (07/04/2016 09:35:10)
M muốn dc tư vấn hỏi tour đi miền tây 4 ngày 3 đêm cần thơ sóc trăng bạc liêu cà mau. Vì chiều 15/10 m mới vô tới SG muốn 16/10 đi miền tây luôn đến 19/10 vì 20/10 M ra HN vậy tour m đặt thế nào có xe đon ko hay m phải tự túc hết. Thank
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (07/04/2016 13:29:10)
Chào chị Quyên, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanhsẽ liên hệ chị để tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn chị.
THỦY (01/04/2016 14:24:03)
mình ở hà nội.sắp tới muốn đặt tour đi cần thơ ngày 1/5. chiều 30/4 bạn mình mới bay vào.rất mong bên phòng kinh doanh tư vấn giúp mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/04/2016 15:06:39)
Chào chị Thủy, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh (Ms.Hân) sẽ liên hệ chị để tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn chị.
Thủy (22/03/2016 10:09:05)
Mình ở Nha Trang sắp tới muốn đặt tour đi Miền Tây,ngày 31 mình sẽ vào sài gòn nên dự kiến là ngày 1/4 sẽ xuất phát đi chơi ạ ( tour 4 ngày 3 đêm dành cho 2vc và 1 bé nhỏ 2 tuổi).Rất mong phòng kinh doanh sẽ hướng dẫn tour cho phù hợp,lên lịch trình vfa báo giá giúp mình luôn nhé.Thanks.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (22/03/2016 11:01:32)
Chào chị Thủy, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh (Ms.Hân) sẽ gửi chị chương trình tham khảo nhé. Cảm ơn chị.
hiền cường (08/03/2016 16:35:07)
M đi sài gòn 30/3-4/4, muốn đặt tuor đi miền tây 2n1d. 2vc 1 trẻ em 5 tuổi. Lên lịch trình và báo giá giúp m nhé.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (08/03/2016 18:34:07)
Chào anh/chị Cường, Chân thành cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh(Ms.Hân) sẽ sớm gửi mail báo giá cho mình qua mail. Cảm ơn anh/chị
Đạt (23/02/2016 09:33:37)
Tư vấn giúp tôi tour đi du lịch TP.HCM- Miền Tây khoảng 10 ngày vào cuối tháng 3/2016 dành cho 2 người. Tôi ở Hà Nội, đi ghép nhiều tour cũng được. Lên lịch trình và báo giá luôn cụ thể nhé. Thanks !
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (23/02/2016 11:21:02)
Chào anh Đạt. Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm tới dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh ạ.
Quách Thị Lệ (21/02/2016 07:59:44)
Mình muốn được tư vấn rồi đặt tour cho 2 ngày 28-29/4 miền tây xuất phát từ SG
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (21/02/2016 12:38:34)
Chào khách hàng Quách Thị Lệ. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Hoặc cần thêm thông tin, chị vui lòng liên hệ lại trực tiếp em 01685 140 929. Cảm ơn chị ạ.
Nguyễn chí thạnh (16/02/2016 11:43:25)
Tôi muốn đi du lịch miền tây 2ngươi theo mã tua VF12 đẵ đăng thời gian từ1/4/2016 đến20/4 . Tôi muốn được tư vấn !
Hồng Thi - Viet Fun Travel (16/02/2016 11:52:47)
Gửi anh Thạnh, cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên sẽ gửi thông tin tour qua mail trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh.
Yến (13/02/2016 17:47:37)
Cho mình hỏi mình muốn ghép tour đi du lịch miệt vườn.đi vào tháng 6.2 người từ Hà Nội.bạn có thể hướng dẫn mình và giá tour như thế nào k? mình muốn tầm 3 ngày 2 đêm.
Trang - Viet Fun Travel (13/02/2016 18:19:59)
Chào chị Yến. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chị vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms Trang - 08 2240 6474. Chân thành cám ơn
Nam Anh (28/01/2016 16:12:35)
Cho mình hỏi có các chương trình miền Tây bằng tiếng Anh không ạ, tết này nhà người quen có dẫn khách ngoại quốc về uốn đi miền Tây, nên mình gửi cho họ xem
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/01/2016 17:56:54)
Chào anh/chị, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Bên em có một số chương trình tour đi miền Tây bằng Tiếng Anh. Em sẽ sớm gửi bà làm việc với anh/chị qua mail nhé. Cảm ơn anh/chị.
vũ việt anh (21/01/2016 22:52:15)
Mình đang cần hỗ trợ. Cho mình hỏi, mình muốn đi tour miền tây từ mùng 2 tết đến mùng 4 tết và muốn đi cả đà lạt nữa, công ty mình tư vấn giúp mình để đặt tour hợp lý nhé. Liên lạc sớm giúp mình, cảm ơn nhiều nhé.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (22/01/2016 09:42:03)
Chào chị Anh, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ và gửi mail trực tiếp cho mình. Cảm ơn chị
Xuân (18/01/2016 23:16:43)
Xin hỏi có tour nào đi các tỉnh miền tây 2 ngày 1 đêm từ ngày 3/3/2016 đến 4/3/2016 không ? Gia đình mình 7 người lớn 2 trẻ 1 và 3 tuổi .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/01/2016 07:33:39)
Chào chị Xuân, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ và gửi mail trực tiếp cho mình. Cảm ơn chị
NGUYỄN THỊ HƯỜNG (14/01/2016 17:27:00)
HIỆN MÌNH ĐANG MUỐN ĐI 1 TOUR HỒ CHÍ MINH MIỆT VƯỜN MIỀN TÂY.ĐI 6 TỈNH NHÉ CÔNG TY HÃY CHO MÌNH BIẾT GIÁ TOUR DỊCH VỤ VÀ BAY CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NÀO .MÌNH Ở HÀ NỘI NHÉ
Trang - Viet Fun Travel (14/01/2016 17:49:35)
Chào chị Hường. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chị vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms Trang - 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
yến (10/01/2016 16:34:03)
M dự định tầm thág 5 muốn đi du lịch sài gòn và miền tây m ở hà nội ko biết chọn tour nào cho hợp lý và giá tn.thanks u
Tuyền (09/01/2016 02:04:11)
Mình muốn đi Miền Tây khoảng 10 ngày.Đi ngày 18/2/2016 - về ngày 27/2/2016 (2 vợ chồng +1 e bé 3,5 tuổi).Mình muốn đi ghép tour. Mình Xuất phát từ HN bay vào SG.Về bay từ Phú Quốc -HN.khi về Lưu lại ở Phú Quốc 2 ngày rồi bay ra HN.Tư vấn cho mình xem có Tour nào có lộ trình hợp lý để mình có thể tham quan cơ bản hết Miền Tây nhé. Cảm ơn nhiều!.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/01/2016 08:10:52)
Chào chị Tuyền, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ và gửi mail trực tiếp cho mình. Cảm ơn chị
Lương công xuân (22/12/2015 21:15:02)
Cho minh hỏi Tết nay minh muốn di du lịch mien tay tu mùng 2-3 am lịch đen mùng 6-7 ve Mail thong tin gium minh
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/12/2015 11:29:42)
Chào anh Xuân, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ và gửi mail trực tiếp cho mình. Cảm ơn anh
Tram (12/12/2015 02:34:45)
Xin chao, thang 1,2 nay minh ve Việt nam. Va co y muon di du lịch mien tay, đoan minh khoang 5 nguoi lon va 2 be nho. Co the gui giúp minh thống tin ve chuyen di dc ko, cam on ban.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (12/12/2015 08:25:12)
Chào chị Trâm, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Việt Fun Travel, Phòng kinh doanh bên em sẽ gửi mail thông tin sớm cho chị trong hôm nay. Cảm ơn chị
Hùng (24/11/2015 08:11:24)
30/11 e dự định đi miền tây khoảng 2 ngày, đi một mình. Có tour nào ko ạ
Hồng Thi - Viet Fun Travel (24/11/2015 08:42:28)
Chào anh Hùng, cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun. Nhân viên sẽ gửi mail chi tiết trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn anh.
Sương (13/11/2015 13:58:03)
Tháng này e có dự định muốn đi du lịch miền tây ,nhưng không biết phải đi những đâu và chi phí như thế nào vậy nên e rất mong a chị tư vấn cho e
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (13/11/2015 14:06:54)
Chào chị Sương, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Bên em sẽ trực tiếp liên hệ chị tư vấn nhé. Cảm ơn chị
Văn thủy (10/10/2015 22:23:07)
Mình đình cuối tháng 10 đinh di du lịch từ sg đi miền tây 2 ngày . bạn có thể tư vấn giúp mình không ..
huelinh (11/10/2015 13:08:58)
Chào chị Thủy, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Vietfuntravel, nhân viên bên em sẻ trực tiếp liên hệ với chị để tư vấn rõ hơn về tour miền tây ngày 28/10/2015. Chân thành cảm ơn chị.
Ly (08/09/2015 22:19:39)
Mình ở đn. Tháng 10 này mình muốn đi du lịch ở sg và các tỉnh miền tây khoãng 3-4 ngày, mình đi 2 ng. Bạn tư vấn giúp nhé.
Trang - Viet Fun Travel (09/09/2015 08:16:06)
Chào chị Ly. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại với chị. Cần thêm thông tin chị vui lòng liên hệ 08 2240 6474 - 0907 702 822/Ms.Trang hoặc Email: trang@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cám ơn.
Diễm My (29/08/2015 16:09:43)
Em chào anh chị. Gia đình em ở Hà Nội, muốn đặt tour du lịch miền Tây tầm 3 ngày. Anh chị cơ thể tư vân giúp em qua emali được không ạ. Em cảm ơn Brightdiamond9999@gmail.com
Hồng Thi - Viet Fun Travel (29/08/2015 18:43:21)
Gửi chị My. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Em đã gửi chương trinhfh và báo giá chi tiết qua email chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ số 08 6651 6366 để được tư vấn chi tiết, Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Thị Hảo (23/08/2015 21:07:10)
Em muốn đi từ Hà Nội đi du lịch TP HCM và 1 số tỉnh miền Tây, em có 2 người (2 mẹ con), muốn ghép tour. Chị có thể cho em biết giá tour được không, đi tầm 4-5 ngày gì đó, 1 tuần cũng được. Chị tư vấn giúp em nhé
Trang - Viet Fun Travel (24/08/2015 08:03:47)
Gửi chị Hảo. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên Công ty sẽ gửi Chương trình và báo giá chi tiết qua email cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms.Trang - 08 2240 6474 hoặc Email: trang@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cám ơn.
Linh Khánh (10/08/2015 15:33:08)
Mình ở hải phòng, tháng 10 sắp tới 2 vợ chồng mình có dự định đy du lịch ở sài gòn, đặc biệt là muốn đy 1 số tỉnh non nước trong đó. Vì chưa đy lần nào nên còn nhiều băn khoăn. Bạn có thể tư vấn và báo giá cho mình đc k? Vợ chồng mình muốn đy tour riêng. Cảm ơn bạn.
Trang - Viet Fun Travel (10/08/2015 16:21:02)
Gửi anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp cho anh/chị. Chân thành cám ơn.
Khanhhuyen (28/07/2015 15:33:49)
Hallo, mình đang o nước ngoài, mình rất thích cảnh sông nước miền tây, mình sẽ về du lịch vào tháng 12 duong lịch, mình muốn hỏi bạn là mình sẽ đi từ hà noi ra Huế, vậy từ Huế ra miền tây đi như thế nào, và mình muốn đi tour riêng, giá cả thế nào bạn cho mình biết giá, vì mình chưa đi miền tây lần nào. Cảm on
Thảo - Viet Fun Travel (30/07/2015 08:20:10)
Chào chị Huyền. Viet Fun sẽ gửi các chương trình tour miền tây qua email cho chị. Cám ơn chị.
Chúc Anh Tuấn (24/07/2015 15:19:08)
mình muốn cùng gia đình đi một số tỉnh miềm tây và phú quốc ban có thể tư vấn cho mình ntn dc k? thời gian vào đầu tháng 8 mình ở ngoài bắc ban giup hộ mình nhé
Thảo - Viet Fun Travel (27/07/2015 08:59:12)
Chào anh Tuấn. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất. Cám ơn anh
nguyen thi phuong (26/06/2015 14:06:09)
co tour nao di ca Ca mau lan Phu quoc khong ban?
Huệ - Viet Fun Travel (29/06/2015 19:29:20)
Kính gửi chị Phương. Chương trình tham quan Phú Quốc bên em đón + tiễn khách ở sân bay hoặc bến tàu Phú Quốc. Nếu chị ở Cà Mau, chị có thể tự túc phương tiện lên Rạch Gía hoặc Hà Tiên sau đó tự túc đi tàu cao tốc sang Phú Quốc. Hướng dẫn viên sẽ đón gia đình chị tại Phú Quốc đưa đi tham quan theo chương trình. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473 hoặc email: hue@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cảm ơn chị!
Phạm thị thanh phương (24/06/2015 22:40:18)
Mình muốn đi từ HCM đến Miền Tây 3 ngày 2 đêm vào thứ 6 ngày 7 thang 8 năm 2015. Cty có thể gởi cho mình thong tin của chuyến đi và giá của các tour không ah??? Xin cảm ơn.
Huệ - Viet Fun Travel (25/06/2015 10:02:32)
Kính gửi chị Phương. Công ty sẽ gửi chương trình + báo giá chi tiết qua mail của anh chị. Cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473 hoặc email: hue@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cảm ơn chị!
Hương (10/06/2015 09:29:58)
Mình muốn đi từ Vũng Tàu đến miền Tây thì thế nào ạ?
Dương Thị Mỹ Xuyên (10/06/2015 10:07:37)
Chào chị Hương, Cảm ơn chị đã quan tâm chương trình du lịch của Viet Fun. Xe sẽ đón chị tại Vũng Tàu nếu chị đi tour riêng. Nếu chị đi Miền Tây là tour ghép khách thì chị phải khởi hành từ TP.HCM a. Cần thêm thông tin chi tiết phiền chi liên hệ số diện thoại 6651 6366 hoặc 2240 6473. Cảm ơn chị Hương.
Thành (28/04/2015 10:51:19)
Minh muon dat mot tour rieng thi toi da dk dc bnhieu nguoi vay? Tu sap xep thoi gian di co duoc khong? Cam on!
Hồng - Viet Fun Travel (29/04/2015 18:12:28)
Kinh gui anh Thanh, Cam on cau hoi cua anh. Viet Fun Travel xin tra loi nhu sau: 1. Anh co the tu thiet ke chuong trinh cho nhom cua anh. 2. Doi voi tour rieng, khong phu thuoc vao so luong khach boi vi chi phuc vu cho doan cua anh ke ca 1 khach. Sau khi anh tu thiet ke cho rieng doan cua anh,.vui long email cho ben em de duoc bao gia - sales@vietfuntravel.com.vn Chan thanh cam on
binh (16/04/2015 21:09:11)
Hi.eo dong nai minh.e lam cong ty minh duoc ngi tu ngay 28/4 den 1/5 E va nhom ban dang muon di mien Tay.khong biet co tour nao trong may ngay khong ????
Hồng - Viet Fun Travel (17/04/2015 09:31:25)
Gửi Chị. Cảm ơn chị đã quan tâm tới Viet Fun Travel. Hiện tại từ ngày 28/04/2015 tới ngày 1/05/2015 bên em còn tour Miền Tây 4 Ngày 3 Đêm - Sài Gòn - Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc 4 Ngày 3 Đêm, chị thi khảo chương trình theo link sau: www.vietfuntravel.com.vn/tour-mien-tay/tour-mien-tay-4-ngay-my-tho-vinh-long-can-tho-chau-doc.html hoặc tour Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc: www.vietfuntravel.com.vn/tour-mien-tay/tour-mien-tay-3-ngay-my-tho-can-tho-chau-doc.html. Để đặt tour chị vui lòng liên hệ với công ty theo số điện thoại 08 2240 6474 hoặc 6651 6366 hoặc gửi thông tin đặt tour về địa chỉ mail: reservation@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cảm ơn chị
Quyên (31/03/2015 16:14:54)
Mình ở Hà Nội, gia đình mình sẽ vào SG chơi ngày 26/4 đến 02/5/2015. Mình dự kiến sẽ tham gia tour du lịch Miền Tây 3 ngày 2 đêm. Mình muốn hỏi là đến thời điểm mình vào SG đặt tour có kịp ko?
Thảo - Viet Fun Travel (31/03/2015 18:53:08)
Chào chị Quyên. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nếu chị muốn đi tour Miền tây 3 ngày 2 đêm vào ngày 26/04/2015, chị vui lòng đăng kí đặt chỗ sớm để đảm bảo dịch vụ. Để đặt tour, vui lòng liên hệ phòng Kinh doanh: (08) 6651 6366 hoặc đặt tour qua email: info@vietfuntravel.com. Chân thành cám ơn.
HoanhKiet (30/01/2015 16:53:36)
3
Ming o SG tinh di du lich mien tay 3 ngay bang xe may , mung 2 am lich khoi hanh , hong biet Cty co to chuc kg , neu co cho minh dang ky voi nha chuc suc khoe
Hiên - Viet Fun Travel (30/01/2015 17:35:45)
Chào anh Chị, cám ơn anh chị đã quan tâm tới Việt Fun Travel. Dịp Tết Nguyên Đán, Miền Tây 3 ngày 2 đêm khởi hành đi xe - về xe oto bắt đầu khởi hành từ ngày Mùng 4 tết Âm Lịch. Để biết thêm thông tin anh chị vui lòng liên hệ tới số 08.2240 6474 hoặc gửi yêu cầu tới email: info@vietfuntravel.com.vn. Chúc anh chị có chuyến đi vui!
Vo thi Kim Dung (07/01/2015 10:58:40)
em dang o DA Nang, em muon di du lich Ho Chi Minh va Mien tay tu ngay mong 2 tet , dang ky co tour ko chi
Trang - Viet Fun Travel (07/01/2015 15:39:44)
Chào chị. Vào ngày Mùng 2 tết Âm lịch bên em khởi hành tour Tham quan Hồ Chí Minh 1 Ngày ( nhưng không tham quan Chợ Bình Tây). Còn tour Miền Tây không khởi hành được, chỉ bắt đầu khởi hành lại vào ngày Mùng 4 tết. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ lại theo số 08 2240 6474 hoặc gửi câu hỏi vào email: trang@vietfuntravel.com.vn để được giải đáp. Cám ơn chị.
thu hòa (05/01/2015 19:19:52)
2
Mình muốn đi du lịch miệt vườn ..mình ở quảng ninh thì đăng ký như thế nào??
Thảo - Viet Fun Travel (06/01/2015 10:52:25)
Chào chị. Tour du lịch miền Tây miệt vườn khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và mỗi ngày đều có tour khởi hành. Để đăng kí tour, chị có thể đăng kí qua điện thoại, gửi mail hoặc đăng kí trực tiếp trên Website. Để đi tour, chị cần đặt vé máy bay để vào Hồ Chí Minh nhập đoàn đi tour nhé chị, Cần thêm thông tin, chị có thể gửi câu hỏi vào email:thao@vietfuntravel.com.vn để được giải đáp. Cám ơn chị!
Sang (12/07/2014 08:23:36)
Cho mình hỏi mình muốn đi Tour tham quan chợ nổi ở Cần Thơ, từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Cần Thơ tham quan chợ nổi chứ không ghé Mỹ Tho, Tiền Giang hay Châu Đốc, An Giang như vậy được không? Bên bạn có Tour nào đi như vậy không?
Thảo - Viet Fun Travel (20/08/2014 14:17:09)
Chào Sang. Cám ơn bạn đã quan tâm đến Việt Fun Travel. Nếu bạn muốn tham quan chợ nổi Cần Thơ, bạn sẽ tham gia tour 2 ngày 1 đêm: Mỹ Tho - Cần Thơ. Việt Fun không có tour đi thẳng từ TP. HCM xuống Cần Thơ, vì sẽ không kịp thời gian để tham quan chợ nổi nhé bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui!
Quỳnh Anh (09/07/2014 16:14:36)
5
Mình nghe rất nhiều về miền Tây nhưng chưa thực sự đi du lịch lần nào, 2 lần trước đi miền Tây 1 là đi mùa hè xanh, 2 là đi thực tập. Chỉ đi kiểu đó chứ chưa là khách du lịch lần nào. Vậy cho mình hỏi nay nên đi đâu ở miền Tây? Bên bạn nhiều Tour mình thấy cũng hay, Tour nào cũng thích nên chẳng biết chọn Tour nào.
Viet Fun Travel (10/07/2014 09:26:35)
Hi Quỳnh Anh, bạn nói chung chung như vậy thật khó mà tư vấn cho bạn một cách thỏa đáng được. Miền Tây có 13 tỉnh thành, mỗi nơi có một nét đẹp riêng mà bạn hỏi khái quát quá nên chưa biết sở thích của bạn là gì, đi trong khoảng thời gian bao lâu và đi vào thời điểm nào… Bạn Quỳnh Anh có thể gọi điện trực tiếp cho Viet Fun Travel qua số (+84) 903 550 236 – (+84) 933 762 989, đội tư vấn Tour sẽ tìm cho bạn địa điểm du lịch miền Tây thú vị phù hợp với sở thích và điều kiện của bạn. Hoặc bạn có thể gửi email đến sales@vietfuntravel.com.vn hoặc để lại số điện thoại ở đây để chúng tôi tiện liên hệ với bạn. Thân.

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát