Tiếng việt Tiếng anh

Tour du lịch Miền Tây

Giá Từ

VF05: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày (Mỹ Tho - Bến Tre)

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h45 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn

Giá Từ

VF06: Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày - Chợ Nổi Cái Bè

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 - 19h00)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Sài Gòn

Giá Từ

VF09: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm (Cái Bè - Vĩnh Long – Cần Thơ)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF11: Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF310: Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp (Tràm Chim - Gáo Giồng) 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Sa Đéc - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Sài Gòn

Giá Từ

VF12: Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF58: Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giá Từ

VF510: Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày Viếng Chùa Bà Đầu Năm (Cái Bè - Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày Viếng Chùa Bà Đầu Năm (Cái Bè - Châu Đốc)

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe - về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Cái Bè - Châu Đốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF132: Tour Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Phú Quốc 5 Ngày

Tour Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Phú Quốc 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Máy Bay

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF330: Tour 7 Tỉnh Miền Tây 5 Ngày (Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - Châu Đốc)

Tour 7 Tỉnh Miền Tây 5 Ngày (Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - Châu Đốc)

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 06h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn – Mỹ Tho - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Rạch Gía - An Giang – Sài Gòn

Giá Từ

VF162: Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Đồng Tháp Mùa Nước Nổi 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Cao Lãnh - Gáo Giồng - Tràm Chim - Sài Gòn

Giá Từ

VF163: Tour Du Lịch Mùa Nước Nổi 3 Ngày 2 Đêm (Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc)

Tour Du Lịch Mùa Nước Nổi 3 Ngày 2 Đêm (Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hằng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Long An – Đồng Tháp - Châu Đốc – Sài Gòn

Giá Từ

VF333: Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Tour Du Lịch Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre – Mỹ Tho – Đồng Tháp – Tam Nông – Châu Đốc – Hà Tiên - Cần Thơ – Sài Gòn

Giá Từ

VF14: Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Tour Châu Đốc-Tràm Trà Sư-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ 6 Ngày

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF289: Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 7 Ngày

Phương tiện: Đi Xe/ Máy bay - Về Xe/ Máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn – Miền Tây – Phú Quốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF57: Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Miệt Vườn Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Máy Bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giá Từ

VF13: Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Châu Đốc (Rừng Tràm Trà Sư) - Hà Tiên - Cần Thơ 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF128: Tour Miền Tây 4 Ngày 3 Đêm (Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc)

Tour Miền Tây 4 Ngày 3 Đêm (Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc)

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Giá Từ

VF253: Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Hậu Giang - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF10: Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Tour Du Lịch Miền Tây 3 Ngày 2 Đêm (Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn

Tour du lịch Miền Tây
4.2/5 sao 64 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Miền Tây - Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Chau Tuong Chau (27/12/2018 08:44:41)
Gđ mình cần tư vấn
Đặng Thị Hường (27/12/2018 14:45:35)
Chào Anh chị, Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên Ms Hường sẽ sớm liên hệ anh chị để tư vấn nhé. Mọi chi tiết, anh chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn anh chị.
Nhung (07/10/2018 09:36:35)
Mình đến 27/10 muốn đi tour cho 4 người xuôhgs miền tây , nhưng bọn mình từ Hà Nội vào trưa 10h thì có tour nào bắt đầu từ giờ đó 2 ngày 1 đêm k
Hà My (07/10/2018 14:20:14)
Chào chị Nhung, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Theo giờ bay của chị, sẽ không kịp khởi hành Đoàn chị có thể đi vào sáng hôm sau. Nhân viên Thu My tư vấn sẽ gửi chi tiết chương trình qua mail cho chị tham khảo. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 709 gặp Thu My hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Hải Vân (10/08/2018 10:55:01)
Công ty tư vấn cho mình tuor Miền Tây 4 ngày, 3 đêm. đoàn khoảng 15 người. dự kiến đi ngày 20/8
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (10/08/2018 11:37:52)
Chào chị Nguyễn Hải Vân. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị để gửi chương trình và chi tiết giá tour. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ Ms Thảo Hiền 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn và chúc chị 1 ngày vui vẻ!
Phạm Minh Lượng (07/08/2018 10:10:56)
Mình muón đi miền tây 3 ngày 21/8 đoàn 5 người tư vấn giúp
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (07/08/2018 13:17:31)
Chào chị Lượng, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Quỳnh Chi (23/05/2018 21:08:04)
Em bé nhà mình 14 tháng, đi miền tây có đ kg ? Mình ở Hưng Yên. Cảm ơn nhiều
Đặng Thị Hường (25/05/2018 12:46:01)
Chào chị Quỳnh Chi Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Dạ được chị nhé. Vì tour khởi hành đi xe về xe- khởi hành từ đầu Sài Gòn, gia đình phải để ý đến bé nhiều nhé. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn thị thu huyền (27/03/2018 12:53:05)
Cho mình hỏi đi tua miền tây người già trên 70 tuổi có đi được không
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:20:57)
Chào chị Huyền Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nếu ông/bà có giấy xác nhận sức khỏe từ bác sỹ & gia đình có người dưới 50 tuổi đi kèm cùng cụ, công ty vẫn sắp xếp tour cho khách tham gia được ạ Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
thy (29/07/2017 06:34:32)
gia đình mình gồm 2 người lớn 2 trẻ em muôn tìm tuor đi miền tây vào ngay 31/7 nhờ tư vấn dùm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:18:53)
Chào chị Thy Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Minh Anh (12/07/2017 13:29:12)
Minh có 2 người lớn + 2 trẻ em (10 tuổi ) đang quan tâm đến tour miền tây đặc biệt là thăm miệt vườn trái cây vào ngày 16 -19/7, các bạn ghép tour và tư vấn giúp mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/03/2018 21:18:42)
Chào chị Minh Anh Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Thị Hoài Thu (13/06/2017 10:55:24)
Mình đi gia đình 5 người cả trẻ em muốn đi tour 1 ngày miền tây 23/6 các bạn tư vấn ghép tour cho mình dc không
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (13/06/2017 14:41:50)
Chào chị Thu. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Ánh Tuyết (04/06/2017 17:29:46)
Ngày từ ngày 16 đến 19/6 chúng tôi gồm 2 người muốn đi tour từ Vũng Tàu đến miền Tây .các bạn tư vấn giúp nhé ghép tour cho mình.giá tour là bao nhiêu cho mình biết nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/06/2017 17:31:38)
Chào chị Tuyết. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết, chị có thể liên hệ lại tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Thị La (30/05/2017 22:13:27)
Ngày 21/6 -26/6/2017 tôi cùng gia đình 5-7 người muốn đi tuor miền Tây 4 ngày 3 đêm trong khoảng thời gian đó. Ko biết có ghép tuor được không ???
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (31/05/2017 11:32:57)
Chào chị La Cám ơn chịđã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin, anh vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Hoàng long (15/05/2017 17:25:48)
Ngày 18 mình bay vao sài gòn và muốn đi tua miền tây khoang 3 ngày cho 4 người. Cần các bạn tư vấn giùm
Vương Côg Thành (04/05/2017 17:44:25)
4
Ngày 9/5 tôi muốn đặt tour đi miền Tây 1 ngày cho 2 người. Các bạn tư vấn giúp mình
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/05/2017 09:06:44)
Chào anh Thành. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin, anh vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Miên (02/05/2017 20:06:10)
Ngày 7/5/17 tôi muốn đặt tour đi miền tây 1 ngày ,hổ trợ tư vấn giúp .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (03/05/2017 09:00:24)
Chào chị Miên. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân hoặc email về: hanle@vietfuntravel.com.vn để được tu vấn chi tiết. Chân thành cám ơn.
Mai (30/04/2017 17:17:24)
ngày mai 1/5 có tour du lich nào đi miền Tây về trong ngày k vậy
Hoài Phương (30/04/2017 10:28:03)
Từ ngày 10/6 đến 17/6 tôi có mặt ở tp hcm chơi 1 tuần. Trong thời gian đó tôi muốn tham quan du lịch miền tây trong 2 ngày 1 đêm. Nhưng tôi chỉ đi có 1 mình. Cty có thể ghép tour cho tôi ko? Và giá cả bao nhiêu? Liên hệ qua đt cho tôi nhé!
Thảo - Viet Fun Travel (01/05/2017 09:04:25)
Chào chị Hoài Phương. Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu. Ms Thảo đã gửi mail đến chị. Chân thành cảm ơn!
Hương (29/03/2017 10:19:22)
Vk Ck minh muốn đi du dik miên Tây vào dịp 30/4 . Tu van cho minh nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (29/03/2017 18:22:27)
Chào chị Hương. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.
Khánh (07/03/2017 13:16:41)
5
ad cho e hỏi, e muốn đặt tour cho đoàn khoảng 100 người, địa điểm KDL xẻo quýt và lăng Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, đi trong ngày, khỏi hành từ TP.HCM, ngày đi là ngày 1 tháng 4. ad tư vấn cụ thể cho e về giá cả v.v... nha, e cảm ơn
Thảo - Viet Fun Travel (08/03/2017 15:17:39)
Chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã gửi yêu cầu. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị. Chân thành cảm ơn!
Dap (28/02/2017 17:17:31)
Toi thue tau Du lich tien giang. Can too.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (01/03/2017 07:30:55)
Chào anh Dap. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Anh vui lòng cung cấp số lượng khách, ngày khởi hành để bên em hỗ trợ báo giá nhé. Chân thành cảm ơn anh.
Sang (21/02/2017 07:48:11)
Cơ quan e muốn đi du lịch miền tây vào dịp 30/4, khoảng 15-16 người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/02/2017 14:01:30)
Chào anh Sang. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin chi vui lòng liên hệ 08 1900 6749 ext 703 gặp Ms Hân. Chân thành cám ơn.

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát