Tiếng việt Tiếng anh

Tour du lịch Đà Lạt Chất Lượng Cao 2019

Giá Từ

VF49: Tour Du Lịch Tham Quan Thành Phố Đà Lạt 1 Ngày

Tour Du Lịch Tham Quan Thành Phố Đà Lạt 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h30 - 17h00)

Lịch trình: Đà Lạt

Giảm -100.000₫

Giá Từ

VF124: Tour Tham Quan Vùng Ven Đà lạt 1 Ngày

Tour Tham Quan Vùng Ven Đà lạt 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h30 - 16h30)

Lịch trình: Đà Lạt

Giảm -100.000₫

Giá Từ

VF141: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF22: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (10,17,24,31/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF25: Tour Du lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Từ Sài Gòn - Đi Về Bằng Xe

Tour Du lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Từ Sài Gòn - Đi Về Bằng Xe

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF23: Tour Du Lịch Buôn Mê Thuột 3 Ngày

Tour Du Lịch Buôn Mê Thuột 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Buôn Mê Thuột - Buôn Đôn - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF19: Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF142: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/5/2019)

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF28: Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kontum 5 Ngày

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kontum 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đắc Lắc - Gia Lai - Kon Tum - Buôn Mê Thuột - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF27: Tour Du Lịch Sài Gòn - Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF1412: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF1421: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt  4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/5/2019)

Lịch trình: Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF1422: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/5/2019)

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF22221: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (10,17,24,31/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF1411: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội.

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF22222: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (10,17,24,31/5/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF104: Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Cu Chi/Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm

Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn -  Cu Chi/Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27/4/2019)

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Miền Tây/Củ Chi

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF22223: Tour Du Lịch Phú Quốc - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Phú Quốc - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về Máy bay

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (1,8,15,22,29/3/2019) (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Phú Quốc - Đà Lạt - Phú Quốc

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF105: Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Miền Tây (Tiền Giang - Cần Thơ) 5 Ngày 4 Đêm

Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Miền Tây (Tiền Giang - Cần Thơ) 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27/4/2019)

Lịch trình: Đà Lạt - Mỹ Tho - Cần Thơ - Sài Gòn

Giảm -340.000₫

Giá Từ

VF153: Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miệt Vườn Miền Tây - Đà Lạt 5 Ngày

Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miệt Vườn Miền Tây - Đà Lạt 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 4 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Sài Gòn - Mỹ Tho - Đà Lạt

Giảm -340.000₫
Tour du lịch Đà Lạt
4.4/5 sao 31 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour du lịch Đà Lạt Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Linh (29/07/2018 09:59:26)
Có tour từ vinh đi vào bằng máy bay đi full tour k vậy
Đặng Thị Hường (30/07/2018 14:40:53)
Chào anh/ chị, Chân thành cảm ơn anh/ chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Có thể đi từ Vinh vào Đà Lạt bằng máy bay. Tuy nhiên giá tour chưa bao gồm giá vé máy bay, vì thế anh/ chị vui lòng cung cấp ngày đi để Viet Fun check và báo trọn gói nhé. Cần thêm thông tin chi tiết, anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài 19006749 nhấn line 711 gặp Ms Hường hoặc email: reservation@vietfuntravel.com Chân thành cảm ơn.
Duyen (11/05/2018 09:16:58)
Co tour di da lat 2 ngay 2 dem ruot tu binh duong ko chi.khoi hanh chieu thu sau 18.05.2018 khong vay chi
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (12/05/2018 11:09:45)
Chào chị Duyên, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Đối với tour ghép: Viet Fun chỉ nhận ghép tại Hồ Chí Minh Đối với tour riêng: bên em nhận tour đón trả tại Bình Dương - chị báo lại số lượng cụ thể, nhân viên Viet Fun sẽ gửi chị báo giá nhé. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài:(+84) 1900 6749 - nhấn 704 gặp Ms Thảo Hiền Hoặc qua địa chỉ email: info@vietfuntravel.com.vn. Cảm ơn chị
Nguyen thi thanh tuyen (02/03/2018 21:26:40)
Cho e hoi tour tu can tho khoi hanh di da lat 4 ngay 3 ngay 3 dem co ko ah
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/03/2018 10:20:42)
Chào chị Thanh Tuyền, Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Đối với tour ghép: Viet Fun chỉ nhận ghép tại Hồ Chí Minh Đối với tour riêng: bên em nhận tour đón trả tại Cần Thơ - chị báo lại số lượng cụ thể, nhân viên VietFun sẽ gửi chị báo giá nhé. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài:(+84) 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân Lê Hoặc qua địa chỉ email: hanle@vietfuntravel.com.vn. Cảm ơn chị
Kim chinh (18/11/2017 05:40:20)
5
Cho mình hỏi, tours du lịch Đà lạt 5 ngày bao nhiêu ạ
Hiếu Thảo (19/11/2017 23:40:11)
Chào Anh/chị. Cảm ơn Anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun. Tour Đà Lạt 4 ngày 3 đêm đi xe về xe hoặc đi máy bay về máy bay tổ chức vào thứ 3,5,7 hàng tuần. Em sẽ gửi chi tiết qua mail cho Anh/chị. Cần thông tin hỗ trợ, liên hê tổng đài 19006749 nhấn line 706 hoặc qua mail: reservation@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cảm ơn Anh/chị.
tuan (18/05/2017 21:30:46)
co tua 3ngay 3 dem tư dong nai ko gia bao nhieu
Hiếu Thảo (11/06/2017 10:42:30)
Chào Anh. Cám ơn Anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho Anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Hiếu. Chân thành cám ơn chị.
Giang (23/04/2017 17:38:58)
2
Có tour đo vị thanh đà lạt k vậy ad..
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (24/04/2017 20:24:37)
Chào anh/chị, tour Đà Lạt hiện tại bên em chỉ đón khách ghép đoàn tại Sài Gòn thôi ạ. Cảm ơn anh chị
trang (29/03/2017 06:36:07)
3
Có tour nào lên đà lạt 3 ngày 2 đêm không chị?? Khởi hành từ bình dương hoặc củ chi cũng được! (Liên lạc với em qua sđt thì từ 7h p.m nha chị, hoặc cả ngày chủ nhật) em cám ơn!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/03/2017 15:01:42)
Chào chị Trang. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Viet Fun giới thiệu đến chị tour Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm - ghép đoàn khởi hành ngày 30/4/2017 như sau: - Chương trình theo link: www.vietfuntravel.com.vn/print/sai-gon-da-lat/tour-du-lich-da-lat-3-ngay-2-dem.html - Giá tour 2 sao: 2.860.000₫/khách (Đi xe - Về Xe) - khởi hành từ Sài Gòn ***Các điểm tập trung và đón khách: - Sài Gòn: 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. - Thủ Đức: Quán bún mọc Bình Minh - gần ngã Tư Thủ Đức. - Ngã Ba Vũng Tàu: Bến Xe Siêu Thị Big C. - Đồng Nai: Cây xăng Quân Đoàn 22 - gần nhà hàng Hưng Phát 64. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài:(+84) 1900 6749 - nhấn 703 gặp Hân Lê Hoặc qua địa chỉ email: hanle@vietfuntravel.com.vn. Cảm ơn chị
Nhi (26/02/2017 10:34:44)
Có tour đà lạt nào ik 2n1đ hk ci.....khơi hành từ bình dương
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/02/2017 20:52:37)
Chào chị Nhi. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền xin giới thiệu đến chị những tour ghép khởi hành hàng ngày của Viet Fun Travel như sau: VF49: Tour Du Lịch Tham Quan Thành Phố Đà Lạt 1 Ngày: www.vietfuntravel.com.vn/tour-da-lat/tour-tham-quan-thanh-pho-da-lat-1-ngay.html VF124: Tour Tham Quan Vùng Ven Đà lạt 1 Ngày: www.vietfuntravel.com.vn/tour-da-lat/tour-tham-quan-vung-ven-da-lat-1-ngay.html Chị có thể đặt vé xe bus từ Bình Dương lên Đà Lạt và tham dự các tour hàng ngày như trên. Cần hỗ trợ thêm chị vui lòng liên hệ 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền. Chân thành cảm ơn chị.
Lê Phan Ngọc Lan (30/09/2016 14:18:59)
5
Có tour kết hợp Nha Trang Đà Lạt không vậy?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (30/09/2016 16:46:22)
Chào chị Lan. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân. Chân thành cám ơn chị.
Nhi (20/08/2016 13:11:42)
1
Co tour di da lạt 3N3D k dạ Giá vé cụ thể ra sao
huelinh (22/08/2016 21:01:22)
Chào chị Nhi. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Hiện tại Viet Fun chỉ có chương trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, không có 3 ngày 3 đêm chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 1900 6749 gặp Ms Linh. Chân thành cảm ơn chị.
Yen (12/07/2016 10:15:29)
Minh o ben tre 2nguoi muon di da lat nhung chung 2ngay 1 dem. Vay co tour nao ghep doan trong thang 7 nay k vay
Thảo - Viet Fun Travel (14/07/2016 07:20:21)
Gửi chị Yến. Viet Fun hiện tại đang cung cấp các tour Đà Lạt đi 3 hoặc 4 ngày khởi hành từ Sài Gòn (không có tour 2 ngày 1 đêm). Chị có thể tham khảo chương trình tour tại link: www.vietfuntravel.com.vn/sai-gon-da-lat. Thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 711 gặp Ms Thảo hoặc gửi thông tin đến mail: thao@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cám ơn.
Nguyễn Thụy Dao Chương (17/06/2016 07:17:52)
Xin chào, quí công ty có nhận tour du lịch gia đình Từ ĐồngTháp - Đà Lạt cho khoảng 08 người không ạ? Ngày đi từ 29/06/2016 - 02/07/2016
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/06/2016 15:22:02)
Chào chị Chương. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Hoặc để cung cấp thêm thông tin chi tiết, chị vui lòng liên hệ Hotline 1900 6749 nhấn 704 gặp Hiền. Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn Bảo Dân (28/05/2016 10:20:26)
Xin chào. Bên cty có thể cho mình xin lịch trình tour đi Đa Lạt 3ngay2d cho 45người khởi hành ở Phú Yên 28 hoặc 29 tháng 6 vào mail Dân baodanxp1@gmail.com hoặc 0914.948.978, mình tên Dân. Xin cảm ơn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/05/2016 10:54:13)
Chào anh Dân. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân. Chân thành cám ơn anh.
Dân (28/05/2016 10:17:34)
CƠ QUAN tôi CẦN CHUYẾN THAM QUAN Đà lạt hè 2016 theo tua khởi hành ở Phú Yên, xin cho biết thông tin và địa chỉ liên lạc
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (28/05/2016 10:53:56)
Chào anh Dân. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân. Chân thành cám ơn anh.
Trung (25/05/2016 18:56:44)
Xin chào. Bên cty có thể cho mình xin lịch trình tour đi Đa Lạt 4ngay3d hoặc 3ngay3d cho 2người khởi hành 28 hoặc 29 tháng 6 vào mail trung.do3006@gmail.com hoặc 0937.47.2442, mình tên Trung. Xin cảm ơn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (25/05/2016 19:01:01)
Chào anh Trung. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân. Chân thành cám ơn anh.
Trần Phước Nghĩa (24/05/2016 23:46:25)
Mình muốn đặt tour 3 ngày 2 đêm khởi hành ngày 11-6 từ đà nẵng đi đà lạt dành cho 2 người. Liên hệ tư vấn giúp mình. Sđt 01668730807
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (25/05/2016 08:12:49)
Chào anh Nghĩa. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân. Chân thành cám ơn anh.
VY (22/04/2016 18:27:53)
1
Cho minh hoi Can Tho di Da Lac hien gio co tour khong vay??. Neu co thi xuat phat tu ngay nao vay??
Trang - Viet Fun Travel (22/04/2016 18:53:45)
Chào chị Vy. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Trang. Chân thành cám ơn chị.
Nguyễn Ngọc phưong toàn (25/03/2016 08:54:17)
Cho hỏi nếu đi theo dạng gia đình tầm 10 người đi 3 ngày vào dịp 16/4 đi riêng hay fai theo tour vậy b?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (25/03/2016 09:17:42)
Chào chị. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết hơn cho chị. Cảm ơn chị.
Haitruc (28/02/2016 12:56:20)
Mjh o Nghe An thi mjh mua ve va cty co the don mjh o dau? Mjh muon dat 3ve di vao thang 5 duoc kog
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (28/02/2016 15:10:40)
Chào khách hàng Haitruc. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên Thảo Hiền xin giải đáp thắc mắc của chị như sau: Nếu chị ở Nghệ An chị sẽ tự túc phương tiện đến Đà Lạt. HDV Viet Fun Travel đón chị tại Đà Lạt và nhập đoàn. Hiện tại chương trình Tour Đà Lạt tháng 5 hệ thống bên em chưa mở. Chị có thể gọi lại vào giữa hoặc cuối tháng 4 để nhận được dịch vụ tốt nhất. Chân thành cảm ơn chị.
WU,SHIH CHING SHUI (13/08/2015 21:30:19)
Lam on cho minh hoi: minh muon dat tour di du lich da lat ,minh pai dat truoc bao nhieu ngay?minh tu ha noi xuat phat va phuong tien muon di bang may bay
Trang - Viet Fun Travel (14/08/2015 08:45:13)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Đối với Tour Đà Lạt 3 ngày anh/chị phải đặt cọc ít nhất 50 % trước 3 ngày khởi hành. Còn Tour 4 ngày anh/chị phải đặt cọc trước 7 ngày khởi hành. Nhưng trước khi đặt cọc anh/chị vui lòng liên hệ Công ty theo số 08 2240 6474 - 08 2240 6473 để nhân viên tư vấn chi tiết , kiểm tra lịch khởi hành và đăng ký giữ chỗ. Chân thành cám ơn.
Loan (04/08/2015 09:49:46)
Cho mình hỏi tour di Dalat 7 ngay 6 dem khoang 129 nguoi. Gia bao nhieu vay
Trang - Viet Fun Travel (04/08/2015 15:37:40)
Chào chị. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết hơn cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms.Trang - 08 2240 6474 hoặc Email: info@vietfuntravel.com.vn
Ryan Trần (13/07/2015 13:31:39)
Cho mình hỏi mình lên Đà Lạt thì mình có thể book tour xuất phát tại Đà lạt được không ??? Mình muốn tới điểm Làng Cù Lần thì chi phí báo nhiêu
Hồng Thi - Viet Fun Travel (14/07/2015 17:40:05)
Gửi anh/chị. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Khởi hành từ Đà Lạt,hiện bên em có tour tham quan vùng ven Đà Lạt 1 ngày hoặc tham quan TP. Đà Lạt 1 ngày. Vé tham quan làng Cù Lân: 30.000vnd/khách. Cần thêm thông tin, anh/chị vui lòng liên hê trực tiếp số 08 2240 6474. Chân thành cảm ơn.
trang (13/06/2015 23:51:01)
Cho mình hỏi có tour đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm cho gia đình không vậy? Và có được đặt lịch trình theo ý muốn ko?
Hồng Thi - Viet Fun Travel (14/06/2015 07:24:39)
Gửi chị Trang, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Bên công ty em có thể thiết kế tour riêng cho gia đình chị được ạ. Chị vui lòng liên hệ số 08 2240 6474 - 08 6651 6366 để được tư vấn chi tiết. Chân thành cảm ơn chị.
Tran tthi. Nhu binh (03/06/2015 23:08:59)
Cho minh hoi co tour di tu tp hcm dên da lat 3 ngay. 3 dem tu chieu thu nam 11.06.2015 dang ky 02 nguoi k.,?
Dương Thị Mỹ Xuyên (04/06/2015 17:11:45)
Chào chị Bình, Công ty Viet Fun Travel có chương trình du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, khởi hành thứ 6 hàng tuần. Viet Fun Travel không có chương trình Đà Lạt 3 ngày 3 đêm và khởi hành ngày 11.06.2015 a. Cảm ơn chị.
Le Thi Thoa (02/06/2015 14:12:18)
cho minh hoi tu Rach Gia di Da Lat co tuor di khong ban ?
Huệ - Viet Fun Travel (03/06/2015 20:40:36)
Kính gửi chị Thoa. Cảm ơn chị đã quan tâm đến các dịch vụ của Viet Fun Travel. Nếu đón khách từ Rạch Gía đi Đà Lạt bên em chỉ có thể tổ chức tour riêng theo nhóm khách đăng ký. Cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, chị vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 08 6651 6366 - 08 6651 8167 để được tư vấn chi tiết. Chân thành cảm ơn chị!
trương Trà My (24/05/2015 18:18:45)
Vietfuntravel cho mình hỏi có tour đi trong tháng 6/2015 không vậy và lịch trình tham quan và giá ve co giống tháng 5/2015 không? Gia đình mình đi 4 người lớn và 1 bé nhỏ 3 ngày 3 đêm. Cho mình cảm ơn
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (25/05/2015 09:07:43)
Chào chị My, cảm ơn chị đã quan tâm đến các dịch vụ của Viet Fun Travel. Hiện tại bên em chưa có chương trình Đà Lạt 3 ngày 3 đêm dành cho khách lẻ ghép đoàn. Gia đình mình có thể tham khảo chương trình VF22 - Đà Lạt 3 ngày 2 đêm- Giá 2,220,000vnđ/khách người lớn, khởi hành vào tháng 06/2015 - thứ 6 hàng tuần. Trước khi đặt tour chị vui lòng liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại đặt tour: 08 6651 6366 - 08 6651 8167 để được tư vấn chi tiết và kiểm tra dịch vụ. Cảm ơn chị.
Tạ Thị Ngọc Thảo (08/05/2015 19:40:46)
cho mh hỏi chút...đi tour Đà lạt, Nha Trang 7 ngày 6 đêm, gồm 15 người đi thì giá bao nhiu,từ Đà Nẵng
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/05/2015 09:43:50)
Gửi chị Thảo, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Bên em sẽ có nhân viên liên hệ trực tiếp tư vấn cụ thể cho chị Thảo về các dịch vụ cũng như giá tour dành cho nhóm đoàn mình. Chân thành cảm ơn chị.
lê thị Bích Trâm (25/07/2014 13:50:43)
1
Viet Fun Travel mình muốn đặt tour cho 2 me con di da lat Vậy phải đặt như thế nào,giá cả ra sao12
Viet Fun Travel (28/07/2014 20:57:24)
Gửi chị Bích Trâm. Để đặt tour Đà Lạt, Chị vui lòng gửi thông tin ngày khởi hành, tên tour, số lượng người đi qua email: sales@vietfuntravel.com.vn hoặc đăng kí trực tiếp qua số điện thoại đặt tour: 08 6651 6366 - 08 6651 8167 hoặc đăng kí trực tiếp trên website Việt Fun: ww.vietfuntravel.com.vn. Cần thêm thông tin tour, chị có thể liên hệ với bộ phận tư vấn tour: 0933 762 989 - 0903 550 236. Cám ơn chị!
Hải Yến (19/07/2014 09:11:11)
4
Anh cho em hỏi là nếu em muốn đi Tour du lịch Đà Lạt 1 ngày của bên anh thì làm sao? Em đi theo xe người quen lên đến Đà Lạt rồi đi chung với đoàn của mình có được không?
Viet Fun Travel (22/07/2014 08:28:53)
Cảm ơn bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đi nhờ xe người quen lên Đà Lạt rồi vẫn có thể đi Tour bên mình nha bạn. Bên mình sẽ sắp xếp đón bạn ở khách sạn khu trung tâm thành phố và cùng đoàn đi khám phá Đà Lạt. Bạn có thể gọi vào số +84 (08) 6651 6366 hoặc +84 (08) 2240 6474 gặp chị Hồng hay chị Hiên để tư vấn trực tiếp nha bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
Tú Anh (07/07/2014 14:52:09)
Cảm ơn bạn vì bài viết bổ ích. Bạn có thể cho mình biết từ Sài Gòn đi Đà Lạt mất thời gian bao lâu vậy, mình cũng đang tính cuối tuần này đi Đà Lạt?
Viet Fun Travel (09/07/2014 08:38:56)
Từ Sài Gòn đi Đà Lạt khoảng chừng 300 cây nha bạn. Nếu đi xe thì mất tầm 6-10 tiếng tùy bữa, nhưng mà trung bình là khoảng 7, 8 tiếng là đến nơi. Vậy bạn có thể cân nhắc sắp xếp cho chuyến đi hợp lý nhé. Chúc vui
Trung Dũng (04/07/2014 10:16:47)
Ad ơi mình thấy bạn ghi ở Đà Lạt nhiều điểm du lịch quá vậy mình đi 1 ngày có đi được hết các điểm đó không? Các điểm đó có gần nhau không Ad? Mình tính đi lên Đà Lạt chơi mà chắc đi vào chiều thứ 7, chiều chủ nhật về như vậy có ít quá không?
Viet Fun Travel (04/07/2014 11:03:25)
Chào bạn, theo kinh nghiệm của mình thì nếu như bạn đi Đà Lạt mà chỉ có 1 ngày thì chắc chắn không đi hết các điểm du lịch đẹp nổi tiếng ở Đà Lạt rồi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể lựa chọn những Tour Đà Lạt 1 ngày để đi. Bạn tham khảo tour này thử nhé TOUR THAM QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 1 NGÀY hoặc TOUR THAM QUAN VÙNG VEN ĐÀ LẠT 1 NGÀY.

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát