Tiếng việt Tiếng anh

Tour Du Lịch Biển Đảo Phú Quốc - Chất Lượng Cao 2019

Giá Từ

VF32: Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF380: Tour Du Lịch Sài Gòn - Rạch Giá - Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Rạch Giá - Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi tàu về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Rạch Giá – Phú Quốc – Tiễn sân bay

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF395: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Vinpearl Land - Tham Quan Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF2282: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Phú Quốc - Khám phá Đông Đảo - Tắm biển Bãi Sao - Phú Quốc

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3012: Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Phú Quốc - Nam Đảo - Đông Đảo - Lặn Ngắm San Hô

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF303: Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF30: Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF228: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF379: Tour Du Lịch Rạch Giá - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Rạch Giá - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi tàu về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Rạch Giá – Tham quan Phú Quốc – Tiễn sân bay

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF2283: Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF378: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Cần Thơ – Phú quốc – Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF377: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Cần Thơ – Phú quốc – Cần Thơ

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3954: Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Vinpearl Land - Tham Quan Phú Quốc - Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3032: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đà Nẵng

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF2284: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông – Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3013: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3033: Tour Du Lịch Đà Lạt - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Lạt - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Lạt - Phú Quốc - Đà Lạt

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3034: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Cần Thơ

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3031: Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF58: Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -280.000₫
Tour du lịch Phú Quốc
4.2/5 sao 24 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Biển Đảo Phú Quốc - Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Trần Thị Minh Thành (04/09/2017 09:44:48)
Chị ơi cho em giá giành cho 2 người 2 ngày 1 đêm tư vấn cho em ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/09/2017 10:50:15)
Chào chị Minh Thành, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Hồng Hạnh (20/06/2017 21:19:37)
phu Quoc 3 ngay 2 dem phuong tien may bay gia sao ban ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/06/2017 17:37:46)
Chào chị Hạnh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày nên giá vé máy bay chưa bao gồm. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm thông tin tới chị. Chân thành cảm ơn!
Nguyên thi yến như (12/06/2017 15:30:34)
Phú quôc 2 nguoi 4ngay 3 đêm giá bao nhiêu
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:10:33)
Chào chị Yến Như, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Thanh (26/12/2016 21:45:23)
Mình muốn đặt tour 3n2d đi phú quốc 4 người...dự kiến là đầu tháng 3 thì không biết chi phí toàn bộ như thế nào...
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:10:44)
Chào chị Thanh, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
DUNG (23/12/2016 09:31:46)
chào anh chị, 26-30 tháng 1 tới em cùng bạn đi du lich Phú Quốc. Bọn em đã đặt vé máy bay và khách sạn. Không biết mình có các tour tại địa phương hướng dẫn cho bọn em đi tham quan các điểm du lịch không ạ.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/12/2016 13:48:05)
Chào anh/chị. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị nhé. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Thanh bình (02/09/2016 11:42:33)
Tháng 11 tới mình định đi du lịch phú quốc . Mình đi 2 người . Bạn có thể tư vẫn giúp mình các gói du lịch đc không.
Thảo - Viet Fun Travel (02/09/2016 14:07:14)
Chào anh/chị. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị nhé. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
đinh trung thành (15/08/2016 13:15:10)
Chào chị! tôi ở SG, muốn mua 1 tour đi Phú quốc cho 2 đứa con và cháu (19 và 18t) khởi hành vào ngày thứ 5 18/8/2016. đi 3 hay 4 ngày cũng được, các cháu muốn được tự đi khám phá là chính và thời gian 3 hay 4 ngày đều được. cần nghỉ đêm tại ks tốt tầm 3 sao hay trên là được. đi bằng vietnam airline. Vậy xin chị tư vần cho tôi nên mua gói tour nào là hợp ý nhất. Xin cám ơn và xin chào chị .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/08/2016 16:15:24)
Chào anh Thành. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Trâm (10/08/2016 10:26:09)
Chao chi.Cho em hỏi em đang muốn đi du lịch Phú Quốc 4N3Đ cho 2 người .Trọn gói từ HN - PQ là như thế nào ạ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:05:58)
Chào chị Trâm. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị
Quảng (09/08/2016 20:31:58)
Cho mình hỏi,mình dự dịnh đi phú quốc chơi,mình chưa dành phú quốc lắm,gia đình mình có 3 người thui nên muốn đến phú quốc rùi đặt tuor riêng thì sao bạn?giá tour sao?mình đi tầm 4ngày 3đêm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:07:04)
Chào anh Quang. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Hằng Phạm (01/08/2016 16:39:50)
Tôi muốn tìm tua du Lịch RG PQ khởi hành ngày 12/8 cho 4 người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/08/2016 20:45:02)
Chào chị Hằng. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms Han. Chân thành cám ơn
Trình (20/07/2016 22:09:28)
Cho mình hỏi có tour từ Hải dương đi Phú quốc - đà lạt - hải dương thì bgio có vậy ? Xin cảm ơn. Mình ở hải ddương nên có thể đi đc sân bay Cát Bi ( hải phòng ) và nội bài.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:07:13)
Chào anh Trình. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Trang (15/07/2016 20:36:43)
Xin chao toi muon đi tour phu quốc. 4ng 3 đem. Tu van giùm toi nhe!!!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/07/2016 21:32:12)
Chào chị Trang. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms Han. Chân thành cám ơn.
Ha (09/07/2016 15:59:31)
Chào bạn. Cơ quan của tôi ở Tây Ninh, tôi muốn hỏi giá tua khởi hành tại Tây Ninh đi Phú Quốc. Vậy giá tua là bao nhiêu? Và Tây Ninh đi Bình Châu, Vũng Tàu laf bao nhiêu? Xin cảm ơn.
Thảo - Viet Fun Travel (12/07/2016 07:18:22)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 711 gặp Ms Thảo. Chân thành cám ơn.
Ngân (30/06/2016 20:30:08)
chào chị , chị cho e hỏi mình có tour nào ưu đãi dành cho học sinh học cấp 3 đi từ cần thơ k chị ? tụi e khoảng 10-15 đứa muốn đi chơi hè với nhau. Mong chị tư vấn ạ.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/07/2016 14:53:13)
Chào chị Ngân, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho mình chị nhé. Mọi thắc mắc thêm, chị có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Viet Fun qua tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Ngọc Hân hoặc email trực tiếp vào reservation@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Cảm ơn chị
Thảo (28/06/2016 14:03:02)
Chao ban, gia dinh minh muon di tour tron goi tu tp hcm- phu quoc. Gom 9 nguoi lon, 1 tre 4 tuoi va 1 tre 9 tuoi. Muon di 3 ngay 2 dem.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (28/06/2016 14:18:24)
Chào chị Thảo. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Nhân viên Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
Hiền (16/06/2016 18:42:11)
. E muốn đặt tour đi đảo phu quốc 2 người xuất phát ở Nha Trang thi phai lam sao a
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/06/2016 15:18:25)
Chào chị Hiền. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Hiện tại tất cả các hãng hàng không đều không có chặng bay thẳng từ Nha Trang đi Phú Quốc. Do đó, nếu gia đình muốn tham dự chương trình Tour Phú Quốc có thể lựa chọn các phương án sau: Lựa chọn 1: Bắt xe từ Nha Trang vào Sài Gòn, bắt chuyến bay từ Sài Gòn đi Phú Quốc. Lựa chọn 2: Bắt chuyến bay Nha Trang - Sài Gòn, Sài Gòn - Phú Quốc. Để biết thêm thông tin tư vấn vui lòng liên hệ Hotline 1900 6749 line 704 gặp Ms Hiền hoặc liên hệ trực tiếp qua email của em: info@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cảm ơn chị.
Nhu Hau (10/06/2016 13:58:01)
Tôi muốn hỏi tour du lịch Cần Thơ-Phú Quốc cho 6 người lớn, 2 bé 9 tuổi, 1 bé 4 tuổi, 4 ngày 3 đêm. Xin tư vấn phương thức đi và giá trọn gói.
Lam (08/06/2016 21:00:47)
Minh muon dat tour di Phú Quốc 4ngay 3dem. Khoi hanh tai Quang NGÃI. Doan khoan 30 nguoi tro len. Cho minh xin bao gia voi nhe.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/06/2016 07:22:49)
Chào chị Lam. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
Bích (06/06/2016 18:10:38)
Tôi muốn dl phú quốc từ 28/6 đến 2 hoặc 3/7/2016. Có 5 đến 6 ng trong đó có 2 em 12 tuổi. Giá tua khoảng bn tien
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/06/2016 21:41:39)
Chào chị Bích. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
mai (05/06/2016 20:46:51)
toi muon di phu quoc 3 ngay 2 dem 6 ng lon 1 be 10t 1 be 5 tuoi gia bao nhieu
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (06/06/2016 08:42:41)
Chào chị Mai. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất để giải đáp các thắc mắc từ chị. Cảm ơn chị.
Vu TrinhDiem Hong (09/07/2016 06:15:47)
Toi muon dat tour di Phu Quoc 4 ngay 3 dem 1 nguoi lon 2 em be gia bao nhieu
trung (05/06/2016 20:37:57)
toi muon di tphcm di phu quoc 4 ngay 3 dem o dau co ho boi 2 nguoi lon 2 tre 6 va 3 tuoi
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (06/06/2016 08:44:53)
Chào anh Trung. Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ anh trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn anh.
Thuong (21/05/2016 20:32:04)
Tôi muốn đi phú quốc 3 ngày 2 đêm 3 nguoi lon 1 tre e 4t. Gia bn a. Minh o nghe an
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (21/05/2016 21:20:21)
Chào chị Thương. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
Thu (19/05/2016 23:27:14)
Mình muốn đi phú quốc vào ngày 24.5 bạn có thể cho m biế giá vé thế bào k
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/05/2016 14:05:51)
Chào chị Thu. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
dao thi tu quyen (13/05/2016 20:58:06)
3
E muon dang ky di tour tu ngay 22/5/16 den 24/5/16 di phu quoc thi bao nhieu tien 1 ve vay.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (14/05/2016 14:30:51)
Chào chị Quyên. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ lại chị trong thời gian sớm nhất để giải đáp các thắc mắc từ chị. Cảm ơn chị.
cường (01/05/2016 14:34:42)
tôi muốn dặt tour đến phú quốc ở ksvinpearl land cho đoàn 25 đến 30 người đi từ tp huế vào 10 /7 /2016 . xin hướng dẩn . đt của tôi 0983288557 tên cường
Trang - Viet Fun Travel (01/05/2016 15:05:17)
Chào anh Cường. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin anh vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Trang. Chân thành cám ơn anh.
Trang (28/04/2016 14:58:44)
E mún đi du lich phú quốc. Tư vấn thêm ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (29/04/2016 07:09:54)
Chào chị Trang. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
Chau Kim hue (27/04/2016 14:34:01)
Toi muon di tour tron goi [+ve may bay Gia ca la bao nhieu?di vao ngay8thang6
Trang - Viet Fun Travel (28/04/2016 11:45:28)
Chào chị Huệ. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn
Hoang (26/04/2016 11:27:21)
Minh muon dat tour phu quoc 3n2d cho 2 nguoi dip le 30/4 nay, chi phi luon ve mb the nao ah?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/04/2016 07:02:56)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 1900 6749 Ext 704 gặp Ms.Hiền. Chân thành cám ơn anh/chị.
thư (21/04/2016 16:52:41)
Mình muốn đi phú quốc 2 ngày vào ngày 27.05 giá trọn gói tour+ may bay luôn là bao nhiêu ạ? Có tour 1 ngày không ạ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (21/04/2016 17:28:34)
Chào chị Thư. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên Thảo Hiền sẽ liên hệ lại để giải đáp những thắc mắc của chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
Thoa (19/04/2016 23:07:01)
Minh muon dat tour phu quoc di tu 30/4 ve 2/5gia tron goi bao nhiu
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (20/04/2016 08:38:49)
Chào chị Thoa. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên Thảo Hiền sẽ liên hệ lại để giải đáp những thắc mắc của chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
Trang (19/04/2016 10:52:05)
Minh muon dat tour di phu quoc ngay 3,4,5/5 gia tron goi la bao nhieu 2 nguoi lon va 1 be 3 tuoi
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (19/04/2016 12:05:36)
Chào chị Trang. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 1900 6749 Ext 704 gặp Ms.Hiền. Chân thành cám ơn chị
Phuong (16/04/2016 19:58:34)
3
Minh muon hoi tour di phu quoc gia tron goi bao gom ve may bay khu hoi la bao nhieu? Di 3 ngay 2 dem. Khoang 15 nguoi di.Cam on
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (16/04/2016 20:01:11)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 1900 6749 Ext 704 gặp Ms.Hiền. Chân thành cám ơn anh/chị.
Nguyen thi anh nga (15/04/2016 12:31:59)
Xin hoi tu 18-22 co tua di phu wuoc ba ngay hai dem ko? Chi phi tron goi ba may bay khu hoi la bao nhiu?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/04/2016 15:05:40)
Chào chị Nga. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 1900 6749 Ext 703 gặp Ms.Hân. Chân thành cám ơn chị
Thảo (13/04/2016 08:13:12)
Mình có nhu cầu muốn đi tour phúc quốc 4 ngày 3 đêm. Nhoè tư vấn giúp đc k ạ?
Trang - Viet Fun Travel (13/04/2016 10:13:03)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 1900 6749 Ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn chị
Vi (11/04/2016 21:48:43)
Mình muốn đặt tour ghép đoàn đi Phú Quốc ngày 20. 21/ 4.. vì m đặt vé máy bay tự túc rùi... nhờ ad tư vấn giúp nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (12/04/2016 10:19:05)
Chào chị vI, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD (Ms.Hân) bên em sẽ liên hệ qua số điện thoại tư vấn chi tiết cho mình nhé. Cảm ơn chị
Nguyễn văn Hưng (10/04/2016 20:38:20)
Mình ở Đà nẵng muốn đặt tour đi phú quốc cho 12 người lớn và 2 trẻ em, ngày 6-7-8 /7/2016 nhờ ad tư vấn giúp
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/04/2016 21:27:31)
Chào anh Hưng, chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh(Ms.Hân) se gửi mail theo yêu cầu và điện thoại tư vấn anh Hưng qua những thông tin được cung cấp. Cảm ơn anh.
Phuong (05/04/2016 14:27:43)
Mình muốn liên hệ đặt tour đi phú quốc 30/4 cho 6 người, Phương 0903059556. Nhờ ad tư vấn giúp a.thanks ad
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/04/2016 14:51:41)
Chào chị Phương, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD (Ms.Hân) bên em sẽ liên hệ qua số điện thoại tư vấn chi tiết cho mình nhé. Cảm ơn chị
Toan (03/04/2016 09:37:06)
5
Minh muon dat tour di PQ ngay 30.4 nay khoang 3 ngay 2 dem.vui long lien he mibh so dt 0937131487
huelinh (03/04/2016 13:13:52)
Chào anh Toàn. Cảm ơn anh đã quna tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ trực tiếp liên hệ chị để tư vấn về tour này. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
Hoa Lê (01/04/2016 13:15:13)
Mình muoins đặt tuor đi từ hn bạn oi
Trang - Viet Fun Travel (01/04/2016 13:18:13)
Chào chị Hoa. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 08 2240 6474. Chân thành cám ơn.
hằng (26/03/2016 11:28:07)
E muốn dat tour sg-phu quốc ngay 30/4 qua số dt 0989673120
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (26/03/2016 14:47:30)
Chào chị Hằng, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. PKD bên em sẽ liên hệ qua số điện thoại tư vấn chi tiết cho mình nhé. Cảm ơn chị
thảo (25/03/2016 09:13:06)
minh o ba ria. minh muon di phu quoc trong 2 ngay 30.4 va 1.5.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (25/03/2016 09:20:33)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và thông tin cho chị. Cảm ơn chị.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (25/03/2016 09:21:14)
Chào chị Thảo. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và thông tin cho chị. Cảm ơn chị.
Đặng thị bích phượng (25/03/2016 19:56:51)
Mình ở bình định, hè này trường mình tính đi phú quốc, bạn cho bảng chi tiết về tour 2 đêm 3 ngày và 3 đêm 4 ngày. Dự khoảng đầu tháng 6. Khoảng 30 người
Đỗ Lê Cẩm Tú (24/03/2016 20:35:36)
Cho e hỏi giá tour đi đi 3 này 2 đêm là bn ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (25/03/2016 07:38:56)
Chào chị Tú. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và thông tin cho chị. Cảm ơn chị.
ngo thi kim phuong (23/03/2016 21:09:02)
E muon hoi gia tour phu quoc 3ngay 2dem cho 2nguoi lon trong dip le 30/4 la bnhiu ak,,,,tinh luon ve may bay dum e nha.....
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (24/03/2016 07:32:02)
Chào chị ngo thi kim phuong. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và thông tin cho chị. Cảm ơn chị.
Tùng Lâm (22/03/2016 14:49:07)
Từ Cà Mau có Tour đi Phú Quốc ko ạ?
Trang - Viet Fun Travel (22/03/2016 17:11:31)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết cho anh/chị. Cần thêm thông tin anh/chị vui lòng liên hệ 08 2240 6474 - 2210 2465. Chân thành cám ơn
Nguyễn Minh Hà (17/03/2016 15:50:16)
Cho mình hỏi Tour 3 ngày 2 đêm HCM - Phú Quốc (ngày 29 &30/04 - 01/05) dành cho 2 người lớn. Báo giá trọn gói giúp mình nhé. Thanks!
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/03/2016 16:26:32)
Chào khách hàng Minh Hà. Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
Lệ (15/03/2016 16:37:30)
E muốn hỏi tour 3 ngày 2 đêm xuất phát lúc mấy h ak
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/03/2016 16:58:42)
Chào chị Lệ, tour Phú Quốc bên em chủ yếu khởi hàng bằng máy bay, giá trên web chưa bao gồm vé máy bay. Phòng Kinh Doanh bên em sẽ gửi chi tiết hơn cho chị Lệ qua mail nhé. Cảm ơn chị
Hà Anh (13/03/2016 16:23:53)
4
Em muốn book tour HCM - Phú Quốc cho 3 người lớn trong 3 ngày 2 đêm, đi vào ngày 16/04/2016. Giá cả trọn gói thế nào ạ, vui lòng báo cho em biết?
Hồng Thi - Viet Fun Travel (13/03/2016 17:46:15)
Chào chị Hà Anh, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi mail chương trình tour và bảng báo giá trong thời gian sớm nhất. Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ số 66516 366 để được tự vấn. Cảm ơn chị.
Ho Thi My Hao (13/03/2016 16:09:34)
Viet fun có bán tour ghép đoàn ko nhỉ? Tôi đã mua vé mb đi PQ tự túc cho 2 người vào ngày 22/5/ 2016 . Hiện tôi muốn tìm tour tham quan câu cá, lặng ngắm san hô,tham quan đảo.......ghép đoàn . Nếu có cả khách sạn thì tốt . Vì ghép đoàn sẽ tiết kiệm đc nhiều chi phí. Nếu có thì báo giá giúp tôi nhé. Thanks
Hồng Thi - Viet Fun Travel (13/03/2016 17:36:46)
Gửi chị Hảo, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Bên công ty em có chương trình ghép đoàn, đón khạch tại sân bay Phú Quốc ạ. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi chương trình và báo giá qua mail trong thời gian sớm nhất. Để được tư vấn chi tiết chị vui lòng liên hệ số 66516 366. Cảm ơn chị.
Nguyễn thị ngọc hà (09/03/2016 17:32:26)
Em muốn đặt tour phú quốc 3n2d cả vé máy bay cho 2 người. Ad báo giá dùm e dc ko?
Hồng Thi - Viet Fun Travel (09/03/2016 17:53:24)
Gửi chị Hà, cảm ơn chị đã quan tâm đến du lịch của Viet Fun. Nhân viên sẽ gửi mail báo giá cho chị trong thời gian sớm nhất. Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ số 6 6516 366. Chân thành cảm ơn chị.
bui thanh chinh (09/03/2016 16:10:15)
4
Mình muốn đặt tour đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, giá bao nhiu vậy ad?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/03/2016 17:11:32)
Chào anh Chinh. Cảm ơn anh đã quan quan tâm đến Viet Fun Travel. Như đã trao đổi qua điện thoại. Em sẽ sớm gửi chương trình và báo giá qua mail cho mình nhé. Cảm ơn anh
van cong hai (05/03/2016 16:12:21)
ah giong nhu vo minh co thai thang thu 5 di nhu vay co anh huong gi ko anh chi.
huelinh (05/03/2016 20:25:31)
Chào anh Hải. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun travel . Hiện tại tour Phú Quốc vào ngày mai Viet Fun đã hết chỗ. Nếu được anh có thể chuyển qua ngày tiếp theo được không ?. Theo quy định của hãng hàng không, phụ nữ có thai dưới 35 tuần tuổi vẫn có thể bay bình thường, nhưng phải có giấy chứng nhận từ bệnh viện anh nhé. Cần thêm thông tin anh vui lòng liên hệ +84 (08) 2240 647 để được giải đáp. Chân thành cảm ơn.
van cong hai (05/03/2016 16:08:11)
minh muon dat tour ngay mai da nang phu quoc 2 nguoi nhu the nao ban
Quynh nhu (03/03/2016 19:19:23)
Toi muon tham khao tour PQ 3 ngay tu 18/3 den 20/3/2016. Gia dinh gom 5 nguoi lon va 2 tre em( 1 tre 6 tuoi va 1 tre 2,5 tuoi). Rat mong duoc tu van. Cảm ơn.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/03/2016 09:49:27)
Chào chị Quỳnh Như, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng Kinh Doanh (ms.Hân) sẽ gửi chương trình và tư vấn trực tiếp qua mail chị nhe. cảm ơn chị
Nhật Anh (01/03/2016 13:07:21)
Em muốn đi tour phu quoc 3 ngay 2 dem ca ve may bay cho 2 nguoi gia bao nhiu ạ
Hồng Thi - Viet Fun Travel (01/03/2016 14:02:35)
Gửi chị Anh, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi mail báo giá cho chị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
Hoa (27/02/2016 10:49:53)
Giá tour đi từ sg bao gôm ca ve may bay khu hoi cho 14ng là bnhiu vậy ạ. Đi khoảng thời gian 22/03-27/03.di 3 ngay 2dem
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (27/02/2016 13:58:01)
Chào chi Hoa, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em đã nhận được thông tin của mình. Nhân viên sale sẽ liên lạc trực tiếp chị để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
Trần Thị thu Thương (23/02/2016 09:20:51)
Mình muốn đặt tour đi Phú Quốc dịp hè này, cả trẻ em khoảng 14 người
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (23/02/2016 11:26:05)
Chào khách hàng Trần Thị Thu Hương. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm tới các dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị nhiều!
xuân khuê (25/01/2016 10:42:43)
5
em ở vinh - nghệ an muốn đi thì làm sao ah.cty có tour nào không ạ.liên hệ qua mail nhé , em đi làm không được dùng điện thoại.thank
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (25/01/2016 14:51:11)
Em chào chị Xuân Khuê, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Chị Xuân vui lòng cung cấp thời điểm khách muốn đi và số lượng khách nhé? Chị cung cấp giúp em quan email reservation@vietfuntravel.com.vn nhé.
nguyen viet phuong (22/01/2016 19:59:55)
Toi muon di phu quoc ngay 11/2-13/2 hai nguoi lon hai tre em gia bao nhieu
Hồng Thi - Viet Fun Travel (23/01/2016 14:21:15)
Cảm ơn anh Phương đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên phòng kinh doanh sẽ liên hệ trực tiếp anh để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh.
Hương (20/01/2016 08:03:04)
Mình muốn đi Phú Quốc từ ngày 11-13/02/2016, 04 người lớn và 02 trẻ em thì giá thế nào?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (20/01/2016 10:13:45)
Chào chi Hương, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em đã nhận được thông tin của mình. Nhân viên sale sẽ liên lạc trực tiếp chị để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
hồng trang (17/01/2016 20:29:35)
mình muốn đi tour từ TPHCM - phú quốc gồm 8 người lớn 6 trẻ em( 3 tuổi nhỏ nhất) vào dịp tết âm lịch mùng 2 đi mùng 5 về giá bao nhiêu vậy bạn....mong bạn trả lời giúp mình càng sớm càng tốt.thank bạn
Trang - Viet Fun Travel (18/01/2016 07:16:52)
Chào chi Trang, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em đã nhận được thông tin của mình. Nhân viên sale sẽ liên lạc trực tiếp chị để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
Trang (04/01/2016 20:26:34)
Gd chi có 5 người lớn và 2 bé (3t và 1t) muốn book tour đi Phu Quoc ngay 12/02/2016 về ngày 14/02/2016. E báo gia và chương trình tour cho chị nhé.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (05/01/2016 07:27:50)
Chào chi Trang, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em đã nhận được thông tin của mình. Nhân viên sale sẽ liên lạc trực tiếp chị để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
NGỌC (01/01/2016 21:13:33)
Mình muốn đi phú quốc 2 người (có 1ng nước ngoài), từ ngày 10/2/2016 đến 13/2/2016, lặn biển ngắm sanhô, câu cá, vinpear, khách sạn 3*(4*), lúc đi thì mình bay đi từ cần thơ đến phú quốc, về thì từ phú quốc đến tphcm. Có thể cho mình biết giá k? Và mình có thể đi tàu từ rạch giá ra phú quốc không?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/01/2016 21:31:31)
Chào chị Ngọc, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em đã nhận được thông tin của mình. Nhân viên sale sẽ liên lạc trực tiếp chị để tư vấn tour và báo giá trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn chị.
Nguyễn Mai (01/01/2016 12:44:25)
Minh muon đi phú quốc theo tour có thể tư vấn cho mình tour đi phú quốc vào đợt nghỉ tết âm lịch từ Hà nội đc ko?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/01/2016 16:12:45)
Chào chị Mai, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá hiện tại là 6.900.000 đ/khách +2.900.000 đ/khách = 9.800.000 đ/khách người lớn. Vé máy bay hiện đang còn ít nên chị Mai báo lại sớm cho em. Chân thành cảm ơn chị
Duyen (17/12/2015 08:04:24)
Chao qui cty. Lop e có nhu cau di du lich tu nha trang den tp vung tau,phu quoc.dv 3*, galadinner, quan tam den van hoa dia phuong. 35ng Trong 8ngay. Mong cty phan hoi som nhat co the a.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/12/2015 15:03:31)
Chào chị Duyen, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình nhé. Cảm ơn chị
Duyên (17/12/2015 07:56:18)
Chào quí công ty, lớp em muốn đi du lịch 35 người, từ nha trang, điểm đến là thành phố vũng tàu, phú quốc. Dv 3sao, quan tâm đến giá trị văn hoá của điểm đến và 1 đêm gala dinner. Mong anh chị báo chương trình và giá sớm nhất có thể cho em ạ. Ngày 26th12 khởi hành ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/12/2015 15:03:46)
Chào chị Duyen, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ sớm liên hệ tư vấn mình nhé. Cảm ơn chị
Quy (04/12/2015 19:35:16)
Minh muon dat tour Hanoi - Phuquoc 3 ngay 2 dem cho 8 nguoi lon, 6 tre con (khong co tre so sinh) dip Tet Duong lich nay. Gui thong tin vao email giup minh : quyimv@gmail.com
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/12/2015 20:24:31)
Chào anh Quý, Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel, Phòng Kinh Doanh (ms.Hân) sẽ sớm liên hệ tư vấn chi tiết qua mail cho mình anh nhé. Cảm ơn anh.
nguyen thi thuy trang (03/12/2015 14:48:56)
minh muon dat tour cho 2 vc, 1 be 13 tuoi, 1 be 5 tuoi tron goi ve may bay va o vinper 3 ngay 2 dem luon thi bn 1 ng . vui long goi mai cho minh de biet gia ( nguyenthithuy_trang2000@yahoo.com) . tks
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (03/12/2015 15:49:35)
Chào chị Trang, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ sớm liên hệ tư vấn chi tiết qua mail cho chị nha.
Quang phi (02/12/2015 00:26:15)
Minh muon dat tour 2 nguoi ngay 17/12 tu tp hcm di phu quoc. 3 ngay 2 dem lan bien ngam san ho va vinpearl land, o khach san 2*, bao gom ca ve may bay khu hoi. The thi gia ca ntn?
Thảo - Viet Fun Travel (02/12/2015 07:54:39)
Chào anh Quang Phi, cám ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng Kinh doanh sẽ báo giá và gửi chương trình qua email. Thân chào anh.
that (29/11/2015 16:45:37)
Mình muốn đi phú quốc từ long an vào ngày 10/12 cho 2 ng. Bên bạn có thể báo giá chi tiết cho mình qua email không 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm. Vé tour có bao gồm vé máy bay không? Cảm ơn
Thảo - Viet Fun Travel (30/11/2015 07:18:08)
Chào anh chị, cám ơn anh chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Công ty sẽ gửi chương trình vào báo giá chi tiết qua email. Thân chào anh chị
ánh (27/11/2015 17:09:46)
mn cho mình hỏi, ngày 17/12 mình đặt tour đi phú quốc 3 ngày 2 đêm câu cá ngắm san hô, tắm biển,...không biết giá cả và lịch trình như thế nào ? Sv có được khuyến mãi gì không? chất lượng như thế nào? khoảng thời gian này đi biển tốt không ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (29/11/2015 09:43:04)
Chào chị Ánh, ngày 17/12/2015 bên em có tổ chức Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (đi máy bay - về máy bay) - Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn : Giá 1.856.000 đ/khách. Giá tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (có lặn ngắm san hô) - Hiện tại bên em có 2 chương trình: VF30 giá 3.100.000 đ/khách (chưa vé máy bay) và VF395 2.620.000 đ/khách (chưa vé máy bay). Cần đặt tour hoặc tư vấn trực tiếp chương trình, chị Ánh vui lòng liên hệ lại em/Ms.Hân. Chân thành cảm ơn chị
hằng (16/11/2015 15:41:18)
Cho mình hỏi, bên mình có tour nào đi trong những ngày tết âm lịch không? khoảng thời gian nào đặt tour thì hợp lý. Thanks!
Thảo - Viet Fun Travel (16/11/2015 18:48:36)
Chào chị Hằng, cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Hiện tại danh sách tour khởi hành trong dịp Tết Âm lịch rất nhiều.Chị vui lòng cung cấp thêm địa danh chị muốn tham quan, ngày khởi hành, ... để công ty gửi chương trình phù hợp với nhu cầu của chị. Chị có thể gửi yêu cầu vào email: thao@vietfuntravel.com.vn để được giải đáp thắc mắc liên quan đến tour. Cám ơn chị
Thảo (12/11/2015 15:25:35)
E chào a/ c: e muốn hỏi có tua đi từ rạch giá ra phú quốc luôn k ạ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (12/11/2015 15:57:36)
Chào chị Thảo, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Bên em sẽ sớm liên hệ và thông tin chi tiết đến quý khách.
Hằng (10/11/2015 18:58:48)
Tô dự định đi Phú Quốc 2 người vào tháng 12 ngày 18. Xin hỏi đi PQ vào tháng 12 thời tiết có tốt để chơi biển không? Tháng 12 có thuong2 bị bão ở PQ không?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (11/11/2015 07:50:19)
Chào chị Hằng, chân thành cảm ơn chi đã quan tâm đến VietFunTravel, ngày 18/12 cũng còn cách 1 tháng nữa, theo như thời tiết những năm trước thì tốt chị nhé. Tuy nhiên mỗi năm mỗi khác, thời tiết có thể thay đổi, còn xa nên em không nói chắc chắn được, nếu mình đã có kế hoạch đi, chị nên lên lịch sớm đặt vé máy bay để giá tốt nhất. Cần đặt tour chị Hằng liên hệ em qua 08 2210 2465 /ms.Hân hoặc email reservation@vietfuntravel.com.vn
thanh thảo (03/11/2015 14:22:26)
2 người đi phú quốc 4 ngày 3 đêm thì bao nhiêu , máy bay hoặc xe báo 2 mức giá nha qtv
Trang - Viet Fun Travel (03/11/2015 14:30:09)
Chào anh/chị, cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và gửi chương trình chi tiết qua email. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms Trang - 08 2240 6474 - Email:trang@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cám ơn
an (29/10/2015 12:25:17)
em muốn đăng kí 1 tour cho 2 người đi 3 ngày 2 đêm thì phải làm những thủ tục gì và thanh toán như thế nào
Thảo - Viet Fun Travel (29/10/2015 14:23:11)
Chào anh chị, cám ơn anh chị quan tâm đến Viet Fun Travel. Để đăng kí tour, anh chị vui lòng gửi họ tên, số lượng, ngày khởi hành và tiêu chuẩn khách sạn trong tour vào email: thao@vietfuntravel.com.vn. Sau đó công ty sẽ báo giá và anh chị vui lòng đặt cọc trước 75% tổng tiền tour. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Mọi chi tiết tour, anh chị vui lòng gửi yêu cầu đến email: thao@vietfuntravel.com.vn hoặc liên hệ phòng Kinh doanh 08 3602 2649/ Ms. Thảo. Chân thành cám ơn.
lan (06/10/2015 15:20:58)
4
xin chào! em đang là sinh viên em muốn đi phú quốc cùng với ba mẹ , cho em hỏi là đi vào tháng nào là thích hợp nhất và giá tour 3 ngay 2 đêm , 4 ngày 3 đêm đi về bằng máy bay là bao nhieu ạ.
Hồng Thi - Viet Fun Travel (06/10/2015 15:41:08)
Gửi chị Lan, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Em sẽ gửi chương trình và bảng báo giá chi tiết qua mail. Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ số 08 2240 6474 để được tư vấn rõ hơn. Chân thành cảm ơn chị.
Phan Văn Minh (14/09/2015 23:08:53)
Mình một Book 1 Tour như sau: Tôi cùng 1 đoàn của Lào ( 22 người gồm 4 Việt Nam và 18 người Lào) xuất phát từ Vinh sáng ngày 27/09 và có mặt Sài gòn trưa 27/09 sau đó đi yêu cầu chuyển Phú Quốc ngay; Tối nghỉ ngơi ở Phú quốc; Ngày 28 và 29 tham quan Phú quốc; Ngày 30 về Sài Gòn sớm; Sau đó đi tham qua Sài Gòn; ngủ 1 đêm ở Sài gòn; Sáng 1/10 bay về Vinh. Note: Yêu cầu nghỉ Resort ở Phú quốc và Khách sạn tốt ở Sài Gòn. Đề nghị cho báo giá ( Không cần phiên dịch)
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/09/2015 15:04:37)
Gửi anh Minh, Nhân viên Viet Fun sẽ sớm liên hệ và trao đổi thông tin với anh qua email. Chân thành cảm ơn anh.
Hưng (28/08/2015 16:31:39)
Mình muốn book 1 tuor dành cho 2 ng vào ngày 23-9-2015 đi 3 ngày 2 đêm. Anh/chị vui lòng cho mình thong tin chi tết chi phí, cũng như phương tiện di chuyển nhé Thanks
Trang - Viet Fun Travel (28/08/2015 16:52:08)
Chào anh Hưng. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun travel. Nhân viên bên em sẽ gửi Chương trình và báo giá chi tiết qua email. Cần thêm thông tin anh vui lòng liên hệ 0907 702 822/Ms.Trang - 08 2240 6474 hoặc Email: trang@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cám ơn.
Thu Thắm (23/08/2015 10:47:24)
Chào chị, Em muốn đi Phú Quốc từ Quảng Trị vào. Chị có thể cho em thông tin chi tiết về giá tour và hành trình tour 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm dành cho 2 -3 người không ạ? Em đi vào tháng 10 ạ.
Thảo - Viet Fun Travel (23/08/2015 12:10:52)
Chào chị Thắm. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh Ms. Thảo sẽ liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Cám ơn chị
uyên (14/08/2015 18:14:54)
Cho mình thông tin chi tiết về giá tour và giá vé máy bay trong 3 ngày tới nha.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/08/2015 07:39:19)
Chào chị Uyên. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Các chuyến bay trong 3 ngày tới không còn chỗ chị nha. Chân thành cảm ơn chị
Nguyễn Quốc (27/07/2015 22:09:59)
Ad cho mình hỏi: giá tour đi từ đồng hới đến phú quốc (bao gồm giá vé máy bay khứ hồi) tham quan hết 3 đảo ở PQ cho đoàn trên 20 người là bao nhiêu? Thời gian 4 ngày 3 đêm
Thảo - Viet Fun Travel (30/07/2015 08:05:34)
Chào anh Quốc. Cám ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Veit Fun. Theo yêu cầu, phòng kinh doanh - Ms. Han sẽ liên hệ tư vấn và báo giá cho anh trong thời gian sớm nhất. cám ơn anh
Huyen (12/07/2015 09:39:13)
Minh muon du lich phu quoc 3 ngay 2 dem cho doan khoang 20 nguoi gia nhu nao ban. minh di tu Hai Duong
Thảo - Viet Fun Travel (12/07/2015 10:09:20)
Chào chị Huyền . Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và gửi báo giá cho chị sớm. Cám ơn chị
anh phuong (09/07/2015 15:10:45)
3
Cho em hoi gia ve tour ngay 18/9 di dao phu quoc 3ngay 2dem tinh luon ve may bay la bao nhieu 1 ve vay?
Thảo - Viet Fun Travel (09/07/2015 16:13:50)
Chào anh chị. Cám ơn anh chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ và báo giá cho anh chị sớm. Chân thành cám ơn
Nguyễn Hải Chi (06/07/2015 15:42:56)
Mình muốn đăng ký đoàn gia đình (5 người lớn và 3 trẻ em dưới 12 tuổi) từ Hà Nội đến Phú Quốc (từ 29/7 - 2/8). Bạn có thể cho mình giá tour (bao gồm cả vé máy bay) được không?
Hồng Thi - Viet Fun Travel (07/07/2015 16:34:14)
Gửi anh/chị, cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Giá tour Phú Quốc 4N3D là 3,230,000vnd/khách (tiêu chuẩn 2*), trẻ em từ 5 đến dưới 9 tuổi tính 50% giá vé người lớn, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (2 người lớn kèm 1 trẻ em). Giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội dự kiến là 4,931,000vnd/khách (đi về Vietjet, bao gồm 7 kg hành lý xách tay). Cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473. Chân thành cảm ơn anh/chị.
Nam (04/07/2015 20:28:24)
Cho mình hỏi đi cuối tháng 7 dương lịch thì ở PQ có bị mưa ko nhỉ? Mình muốn đi từ 23 đến 26 thì giá vé máy bay và ks thế nào?
Huệ - Viet Fun Travel (06/07/2015 13:12:05)
Kính gửi anh Nam. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ Viet Fun Travel. Từ tháng 7 đến đầu tháng 10 là rơi vào mùa mưa ở tại Phú Quốc. Gía vé máy bay dự kiến của hãng giá rẻ là 3,200,000vnđ/khách/khứ hồi (Bao gồm 7kg hành lý xách tay). Gía vé tour Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm tiêu chuẩn khách sạn 2 sao: 3,230,000vnđ/khách. Cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, anh vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại (08) 2240 6474 hoặc (08) 2240 6473 hoặc email: hue@vietfuntravel.com.vn . Chân thành cảm ơn anh!
Huệ (02/07/2015 09:41:19)
Tôi muốn tổ chức đi du lịch gia đình 5 người lớn, đi trong tháng 7, đi từ Hà nội đến đảo Phú Quốc 3 ngày 2 đêm rồi về Vũng Tàu. giá bao nhiêu cả vé máy bay? Xin vui lòng cho tôi biết. Xin cảm ơn!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/07/2015 10:13:06)
Chào chị Huệ, Đi ghép đoàn 5 người lớn Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, giá tour : 2,360,000 đ/khách + GIÁ VÉ MÁY BAY THAM KHẢO: Giá từ 2.400.000 đ - 2.700.000 đ/khách (giá giai đoạn đầu tháng 7 - giá vé tùy thuộc vào giờ bay, ngày bay, ngày đặt vé, số lượng vé...). Cần thêm chi tiết hoặc tư vấn, Chị Yến liên hệ qua (08)3602 2649 gặp Hân để được tư vấn trực tiếp. Chân thành cảm ơn chị.
Nhung (28/06/2015 10:33:43)
Tour PQ 3 ngày 2 đêm , 2 người lớn khởi hành ngày 7/7 từ ha nội .. Báo giá cho mình nhé
Hồng Thi - Viet Fun Travel (29/06/2015 09:37:45)
Kính gửi chị Nhung, cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Giá tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (VF228) là 2,540,000vnd/khách (tiêu chuẩn khách sạn 2 sao) và giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội tham khảo là 3,384,000vnd/khách. Cần thêm thông tin, chị vui lòng liên hệ trực tiếp 08 2240 6474 - 08 3602 2649 để được tư vấn thêm. Chân thành cảm ơn chị.
Hoàng Yến (15/06/2015 05:49:45)
Chào bạn minh muốn tour hà nội phú quốc . 2 người một bé 5 tuổi trong tháng 7 /2015 ban tư vấn cho mình nhé
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2015 07:37:17)
Chào chị Yến, hiện tại công ty em có 3 chương trình đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với 3 mức giá khác nhau. Chi tiết: 1. VF30: Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô ) : Giá 2.840.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay) 2. VF228: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm : Giá 2.540.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay) 3. VF 395: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc – Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm : Giá 2.360.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay + không bao gồm Vinpearl Land) GIÁ VÉ MÁY BAY THAM KHẢO: Giá từ 2.400.000 đ - 2.700.000 đ/khách (giá giai đoạn đầu tháng 7 - giá vé tùy thuộc vào giờ bay, ngày bay, ngày đặt vé, số lượng vé...) Cần thêm chi tiết hoặc tư vấn, Chị Yến liên hệ qua (08)3602 2649 gặp Hân để được tư vấn trực tiếp. Chân thành cảm ơn chị.
Thuong (14/06/2015 15:58:47)
Chào chị, E đang có nhu cầu tour 3 ngày, 2 đêm, khởi hành từ 28/06. Nhờ chị cung cấp thông tin và giúp em đăng ký tour. Cảm ơn. E Thương
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2015 08:01:28)
Chào chị Thương, hiện tại công ty em có 3 chương trình đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với 3 mức giá khác nhau. Chi tiết: 1. VF30: Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô ) : Giá 2.840.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay) 2. VF228: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm : Giá 2.540.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay) 3. VF 395: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc – Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm : Giá 2.360.000 đ/khách (không bao gồm vé máy bay + không bao gồm Vinpearl Land) GIÁ VÉ MÁY BAY THAM KHẢO: Giá từ 2.431.000đ/khách (giá được kiểm tra ngày 15/06/2015, sau thời gian này giá vé có thể thay đổi, chi Thương vui lòng liên hệ lại bên em sớm để có giá tốt nhất - giá vé tùy thuộc vào giờ bay, ngày bay, ngày đặt vé, số lượng vé...) Cần thêm chi tiết hoặc tư vấn, Chị Thương liên hệ qua (08)3602 2649 gặp Hân để được tư vấn trực tiếp. Chân thành cảm ơn chị.
Bùi Ngọc Anh Uyên (13/06/2015 20:14:16)
Chào bạn, mình định đi Phú Quốc ngày 26/06/15, 2 người lớn và 2 bé 1 bé 10tuoi va 6 tuoi bao gồm luôn vé máy bay là bao nhiêu nha bạn
nghĩa (06/06/2015 10:59:11)
Chao ban. Toi muon dag ki cho ba me di phu quoc. Nhug xem mai chi thay to chuc cho nhieu Nguoi di. toi o tây ninh. Neu muon di vao dau thang 7 thi di dang ki lam sao vay ban?
Thanh (20/05/2015 14:32:08)
Cty mình chuẩn bị tổ chức du lịch Phú Quốc vào ngày 17/07/2015 và về ngày 19/07/2015. Số lượng khoảng 30 đến 35 người . Bạn có thể tư vấn và báo già cho mình dược không. Giá bao gồm vé máy bay luôn nhá. Thanks.
Huệ - Viet Fun Travel (20/05/2015 16:49:47)
Kính gửi anh chị Thanh. Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Tour Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm với tiêu chuẩn khách sạn 2 sao là 2,540,000vnđ/khách (Chưa bao gồm giá vé máy bay). Gía vé máy bay khách đoàn, anh chị vui lòng cung cấp danh sách khách đoàn để bên em block vé thì mới có giá vé chính xác. Anh chị vui lòng cung cấp danh sách khách đoàn để bên em có thể báo giá chi tiết hơn. Cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, anh chị vui lòng liên hệ qua số điện thoại địa chỉ email: (08) 2240 6474 hoặc địa chỉ email: hue@vietfuntravel.com.vn
Tran thi ngoc diem (17/05/2015 12:05:02)
Gd tui muon di phu quốc .2nguoi lon va 1be 9 tuoi 1be 3tuoi .di chuyen 3ngay 2dem cho hoi Vay be Tuor bao gòm Di may bay luon la nhiu???
Hồng Thi - Viet Fun Travel (17/05/2015 16:57:57)
Chào chị Diễm, chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chị có tham khảo chương trình VF228 trên trang web hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 08.6651 8167. Đối với trường hợp bé 9t được tính như giá vé người lớn, bé 3t miễn phí (cha mẹ tự túc lo cho bé). Chân thành cảm ơn chị.
Phung Van Tien (10/05/2015 11:29:21)
Chao anh chi. Em dang co ke hoach di du lich Phu Quoc trong thang 8 gom 2 nguoi tu TP HCM. Ke hoach du kien se la 3 ngay 2 dem. Vay cho em hoi gia tour se nhu the nao, gia ve, gia may bay ra sao. Va lich trinh du lich nua. Em cam on anh/chi da giup do.
nguyễn Quốc Dũng (29/04/2015 15:07:56)
Tôi ở Quảng nInh muốn đi Phú quốc 3 ngày 2 đêm cho gia đình gồm 2 người lớn và 2 cháu 1 bé 10 tuổi, 1 bé 7 tuổi.
Hồng - Viet Fun Travel (29/04/2015 18:13:56)
Kinh gui anh Dung, Anh cho em hoi, anh di tour [Phu Quoc vao ngay/thang nao, so luong bao nhieu khach, da cao ve may bay vao saigon chua a? Can them thong tin, vui long lien he lai theo sdt 08. 2210 2465 - 0903 550 236. Tran trong,
Trần Hòa (22/03/2015 22:12:20)
Muốn đi Phú Quốc tour 3 ngày 2 đêm xuất phát từ Đà Nẵng khi về Tp HCM thì có được không, giá và vé máy bay như thế nào?
Trang - Viet Fun Travel (23/03/2015 10:15:51)
Chào anh. Như đã trao đổi qua điện thoại. Em gửi anh chương trình và chi tiết giá vé máy bay qua mail. Cám ơn anh.
Anh Trang (05/02/2015 07:03:47)
E muốn di tour hưởng tuần trăng mặt vào khoang tháng 4 2015 xuất phát từ cà mau ra phú quốc co tour k c? Va goi tour la bao nhieu?
Huệ - Viet Fun Travel (05/02/2015 12:05:06)
Kính gửi anh/chị. Chương trình tham quan Phú Quốc bên em hiện tại có nhiều chương trình nên anh/chị có thể tham khảo tất cả chương trình đi Phú Quốc theo link sau: www.vietfuntravel.com.vn/tour-phu-quoc . Tất cả chương trình tham quan Phú Quốc đều khởi hành ngày và bắt đầu đón + tiễn khách tại Phú Quốc. Trong trường hợp anh/chị ở tại Cà Mau, anh/chị có thể đi xe khách lên Rạch Gía rồi sau đó đi tàu cao tốc đi Phú Quốc (Phương tiện vận chuyển Cà Mau - Rạch Gía - Phú Quốc - Rạch Gía - Cà Mau chưa bao gồm trong giá tour trên website). Chân thành cảm ơn anh/chị.
Mai thị phương quỳnh (22/01/2015 11:32:21)
Mình muốn đi du lịch 2 người, thời gian 4 ngày 3 đêm đi dịch từ 28/01-01/02/2015 , giá cả như nào , mình có thể đc tư vấn ko? sđt của mình là 01689953840
Trang - Viet Fun Travel (22/01/2015 14:56:46)
Kính gửi chị Quỳnh. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Bộ phận tư vấn Tour bên em sẽ liên hệ với chị. Chân thành cám ơn.
Yến (19/01/2015 17:46:51)
Chào bạn, mh có ý định đi du lịch Hà nội- phú quốc trong đợt tết âm lịch tới, 2 người lớn và 1 bé dưới 2 tuổi, gia đình muốn đi ghép tour để giảm chi phí, mh muốn tìm hiểu rõ hơn, ví dụ chi phí vé máy bay, ben bạn có hỗ trợ đặt vé máy bay giúp k, giá cả thế nào, mh chỉ cần khách sạn 2 sao tử tế là dc. Ngoài ra mh muốn hỏi them, bên bạn có tour nao mang tính chất nghĩ dưỡng không, vì con mh bé, mh k ham đi nhìu nơi, tầm 3 hôm, tắm biển và tham quan 1-2 điểm nổi tiếng mới lạ là dc rồi. Thêm nữa là tới tết là mh có thai dc 26 tuần, đi máy bay mh có cần thủ tục j nữa k. Thủ tục đặt cọc, thanh toán, bảo hiểm và hủy bỏ tour đột xuất như nào, con bé nen phải đề phòng bé ốm đột xuất, dt của mh 0976224194, có j bạn cho mh xin Thoòng tin cụ thể nhé, cám ơn
Trang - Viet Fun Travel (19/01/2015 19:19:32)
Chào chị. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel, nhưng hiện tại dịch vụ Tour và Vé Máy Bay không còn. Hẹn chị vào dịp khác. Cám ơn chị.
Vy (26/12/2014 22:41:44)
cho e hỏi, tour phú quốc 3 ngày 2 đêm giá qua tết âm lịch tầm mùng 4 5 6. Là bao nhiêu
Huệ - Viet Fun Travel (27/12/2014 08:59:28)
Kính gửi chị Vy. Tour Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm giai đoạn mùng 4 đến mùng 6 tết âm lịch được áp dụng giảm giá theo nhóm khách đăng ký nhé chị. Ví dụ gía tour tiêu chuẩn khách sạn 2 sao giá 2,828,000vnđ/khách (Nhóm 2 - 4 khách); giá 2,778,000vnđ/khách (Nhóm 5 - 7 khách) và giá 2,728,000vnđ/khách (Nhóm 8 khách trở lên) - Gía vé chưa bao gồm vé máy bay. Chị vui lòng tham khảo theo link sau để tham khảo thêm thông tin và giá tour: www.vietfuntravel.com.vn/tour-phu-quoc/tour-du-lich-dao-phu-quoc-3-ngay-2-dem.html Gía vé máy bay khứ hồi: 3,900,000vnđ/khách. Gía vé máy bay em báo chị là giá rẻ ở thời điểm hiện tại, giá vé có thể thay đổi khi chị đặt vé. Để đảm bảo vé máy bay giá rẻ, chị vui lòng cung cấp họ tên những khách hàng đi để em giữ chỗ vé máy bay. Sau khi giữ chỗ vé máy bay thì giá vé sẽ cố định trong vòng 18 tiếng. Trong vòng 18 tiếng kể từ khi giữ chỗ vé máy bay mà chị chưa thanh toán tiền vé thì vé máy bay sẽ tự động hủy trong hệ thống bên em. Chân thành cảm ơn chị!
Nguyen thi Dao (06/12/2014 20:09:12)
Cho minh hoi thang 12 di phu Quốc khi hậu the nao , co tam bien đuợc khong
Thảo - Viet Fun Travel (07/12/2014 11:33:20)
Chào bạn. Thời gian đẹp nhất để tham quan Phú Quốc là mùa khô nên những ngày trong tháng 12 sẽ là những ngày tuyệt vời để trải nghiệm Phú Quốc. Khí hậu mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa, biển lặng nên bạn có thể yên tâm khi du lịch Phú Quốc vào tháng này nhé bạn.
Diễm (16/08/2014 09:15:16)
Ad cho hỏi Bãi Sao mùa nào biển lặng vậy. Mình muốn đi du lịch vào khoảng đầu tháng 9 này không biết “trời có yên biển có lặn” hay không?
Huệ - Viet Fun Travel (20/08/2014 10:21:00)
Chào Diễm. Bãi Sao tại Phú Quốc mùa này đang rất đẹp nhé bạn, chỉ riêng những bãi biển tại các khách sạn thì có sóng mạnh. Bãi Sao tại Phú Quốc luôn sạch, đẹp chỉ trừ tháng 10 và tháng 11 hàng năm là nước không trong và sạch như ngày thường. Cần thêm thông tin bạn liên hệ lại với chúng tôi.Thân chào bạn!
Sơn Vinh (07/08/2014 15:57:18)
Cho tôi hỏi Tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (lặn ngắm san hô). Tour này lặn ở độ sâu khoảng bao nhiêu vậy bác. Sâu quá sao dám lặn?
Huệ - Viet Fun Travel (09/08/2014 09:47:11)
Chào Sơn Vinh. Đối với chương trình lặn ngắm san hô, vì thiết bị chúng tôi trang bị cho bạn là kính lặn, ống thở, chân vịt mà không có bình dưỡng khí nên bạn chỉ nổi trên mặt nước mà không thể lặn sâu được nhé. Cần thêm thông tin bạn vui lòng liên hệ lại chúng tôi. Thân chào bạn!
Lâm (24/07/2014 10:18:48)
4
Viet Fun Travel cho tôi hỏi về dịch vụ câu cá, câu mực ở các Tour Phú Quốc. Câu vào ban ngày hay buổi tối, mỗi người câu như vậy mất bao nhiêu tiền? Có tính chung với tiền Tour không vậy Ad? Bên Viet Fun Travel có Tour nào đi câu mực không
Viet Fun Travel (24/07/2014 10:36:07)
Chào Lâm. Dịch vụ câu mực câu cá thường diễn ra buổi tối nha bạn, nếu thời tiết cho phép, trời không mưa. Khoảng 17h là khách được lên tàu ra khơi ngắm hoàng hôn và đợi khi nào trời tối sẽ cho sáng đèn để thu hút mực và du khách được hướng dẫn để câu mực. Chi phí phần này du khách tự túc, không tính vào tiền Tour nha bạn. Và đương nhiên, những chiến lợi phẩm bạn thu được là của bạn, tùy nghi sử dụng. Khoảng 21h là tàu quay vào bờ. Bạn có thể tham khảo Tour du lịch đảo Phú Quốc 3 ngày 2 đêm (VF228) sẽ có nội dung đi câu mực. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị với dịch vụ này ở Phú Quốc.
Yến (10/07/2014 14:50:36)
4
Ad ơi cho hỏi đi du lịch đảo Phú Quốc có cách nào phân biệt được Bắc đảo, Đông đảo, Nam đảo không? Mình đi du lịch đảo Phú Quốc nhiều lần rồi mà chưa phân biệt được phương hướng ở đây như thế nào?
Viet Fun Travel (12/07/2014 08:20:53)
Chào chị Yến, theo mình nghĩ nếu chị muốn phân biệt được phương hướng ở đây thì chỉ có 1 cách hay nhất là… nên đi du lịch Phú Quốc nhiều lần hơn nữa thì may ra mới phân biệt được phương hướng ở đây chị à. Chẳng cách nào hay hơn cách này cả dù cho chị có cầm trong tay 100 cái bản đồ hay la bàn nhưng chị chỉ ở nhà mà đoán phương hướng thì xem chừng không hiệu quả. Giống như ở Sài Gòn, chị dù có rành bản đồ đến đâu mà chưa đi thực tế thì chưa biết như thế nào. Bên em có rất nhiều Tour Phú Quốc chị có thể tham khảo thêm ngay trong topic này!

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát