Tiếng việt Tiếng anh

Tour Du Lịch Biển Đảo Phú Quốc - Chất Lượng Cao 2019

Giá Từ

VF32: Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Tour Du Lịch Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm - Đông Đảo

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF380: Tour Du Lịch Sài Gòn - Rạch Giá - Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Rạch Giá - Phú Quốc 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi tàu về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Rạch Giá – Phú Quốc – Tiễn sân bay

Giảm -150.000₫

Giá Từ

VF395: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Vinpearl Land - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF2282: Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Phú Quốc - Khám phá Đông Đảo - Tắm biển Bãi Sao - Phú Quốc

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3012: Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Phú Quốc - Nam Đảo - Đông Đảo - Lặn Ngắm San Hô

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF303: Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF30: Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Sài Gòn - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF228: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Sài Gòn

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF379: Tour Du Lịch Rạch Giá - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Rạch Giá - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi tàu về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Rạch Giá – Tham quan Phú Quốc – Tiễn sân bay

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF2283: Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông - Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF378: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Cần Thơ – Phú quốc – Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF377: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Cần Thơ – Phú quốc – Cần Thơ

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3954: Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Đảo Phú Quốc - Vinpearl Land 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Vinpearl Land - Phú Quốc - Cần Thơ

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3032: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đà Nẵng

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF2284: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đảo Phú Quốc - Biển Bãi Sao 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đông Đảo - Nhà Tù - Biển Bãi Sao - Chợ Dương Đông – Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3013: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Câu cá + Lặn Ngắm San Hô)

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Phú Quốc - Đà Nẵng

Giảm -210.000₫

Giá Từ

VF3033: Tour Du Lịch Đà Lạt - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Đà Lạt - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Đà Lạt - Phú Quốc - Đà Lạt

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3034: Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Cần Thơ - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Cần Thơ - Phú Quốc - Cần Thơ

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF3031: Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Lịch trình: Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội

Giảm -280.000₫

Giá Từ

VF58: Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Tour du lịch Miền Tây Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe về máy bay

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 7h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Phú Quốc

Giảm -280.000₫
Tour du lịch Phú Quốc
4.2/5 sao 24 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Biển Đảo Phú Quốc - Chất Lượng Cao 2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Trần Thị Minh Thành (04/09/2017 09:44:48)
Chị ơi cho em giá giành cho 2 người 2 ngày 1 đêm tư vấn cho em ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (04/09/2017 10:50:15)
Chào chị Minh Thành, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Hồng Hạnh (20/06/2017 21:19:37)
phu Quoc 3 ngay 2 dem phuong tien may bay gia sao ban ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (27/06/2017 17:37:46)
Chào chị Hạnh. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày nên giá vé máy bay chưa bao gồm. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ sớm thông tin tới chị. Chân thành cảm ơn!
Nguyên thi yến như (12/06/2017 15:30:34)
Phú quôc 2 nguoi 4ngay 3 đêm giá bao nhiêu
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:10:33)
Chào chị Yến Như, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
Thanh (26/12/2016 21:45:23)
Mình muốn đặt tour 3n2d đi phú quốc 4 người...dự kiến là đầu tháng 3 thì không biết chi phí toàn bộ như thế nào...
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/06/2017 16:10:44)
Chào chị Thanh, Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cám ơn chị.
DUNG (23/12/2016 09:31:46)
chào anh chị, 26-30 tháng 1 tới em cùng bạn đi du lich Phú Quốc. Bọn em đã đặt vé máy bay và khách sạn. Không biết mình có các tour tại địa phương hướng dẫn cho bọn em đi tham quan các điểm du lịch không ạ.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/12/2016 13:48:05)
Chào anh/chị. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị nhé. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Thanh bình (02/09/2016 11:42:33)
Tháng 11 tới mình định đi du lịch phú quốc . Mình đi 2 người . Bạn có thể tư vẫn giúp mình các gói du lịch đc không.
Thảo - Viet Fun Travel (02/09/2016 14:07:14)
Chào anh/chị. Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp anh/chị nhé. Cần thêm thông tin anh/chị liên hệ 19006749 nhấn phím 711 gặp Thảo để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
đinh trung thành (15/08/2016 13:15:10)
Chào chị! tôi ở SG, muốn mua 1 tour đi Phú quốc cho 2 đứa con và cháu (19 và 18t) khởi hành vào ngày thứ 5 18/8/2016. đi 3 hay 4 ngày cũng được, các cháu muốn được tự đi khám phá là chính và thời gian 3 hay 4 ngày đều được. cần nghỉ đêm tại ks tốt tầm 3 sao hay trên là được. đi bằng vietnam airline. Vậy xin chị tư vần cho tôi nên mua gói tour nào là hợp ý nhất. Xin cám ơn và xin chào chị .
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/08/2016 16:15:24)
Chào anh Thành. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Trâm (10/08/2016 10:26:09)
Chao chi.Cho em hỏi em đang muốn đi du lịch Phú Quốc 4N3Đ cho 2 người .Trọn gói từ HN - PQ là như thế nào ạ?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:05:58)
Chào chị Trâm. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin chị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn chị
Quảng (09/08/2016 20:31:58)
Cho mình hỏi,mình dự dịnh đi phú quốc chơi,mình chưa dành phú quốc lắm,gia đình mình có 3 người thui nên muốn đến phú quốc rùi đặt tuor riêng thì sao bạn?giá tour sao?mình đi tầm 4ngày 3đêm
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:07:04)
Chào anh Quang. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Hằng Phạm (01/08/2016 16:39:50)
Tôi muốn tìm tua du Lịch RG PQ khởi hành ngày 12/8 cho 4 người
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/08/2016 20:45:02)
Chào chị Hằng. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms Han. Chân thành cám ơn
Trình (20/07/2016 22:09:28)
Cho mình hỏi có tour từ Hải dương đi Phú quốc - đà lạt - hải dương thì bgio có vậy ? Xin cảm ơn. Mình ở hải ddương nên có thể đi đc sân bay Cát Bi ( hải phòng ) và nội bài.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (10/08/2016 15:07:13)
Chào anh Trình. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp chị nhé. Cần thêm thông tin anhị liên hệ 19006749 nhấn phím 703 gặp Hân để được tư vấn và giải đáp, Chân thành cảm ơn anh
Trang (15/07/2016 20:36:43)
Xin chao toi muon đi tour phu quốc. 4ng 3 đem. Tu van giùm toi nhe!!!
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (15/07/2016 21:32:12)
Chào chị Trang. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Ms Han. Chân thành cám ơn.
Ha (09/07/2016 15:59:31)
Chào bạn. Cơ quan của tôi ở Tây Ninh, tôi muốn hỏi giá tua khởi hành tại Tây Ninh đi Phú Quốc. Vậy giá tua là bao nhiêu? Và Tây Ninh đi Bình Châu, Vũng Tàu laf bao nhiêu? Xin cảm ơn.
Thảo - Viet Fun Travel (12/07/2016 07:18:22)
Chào anh/chị. Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên phòng Kinh doanh sẽ liên hệ và gửi thông tin chi tiết đến anh/chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 711 gặp Ms Thảo. Chân thành cám ơn.
Ngân (30/06/2016 20:30:08)
chào chị , chị cho e hỏi mình có tour nào ưu đãi dành cho học sinh học cấp 3 đi từ cần thơ k chị ? tụi e khoảng 10-15 đứa muốn đi chơi hè với nhau. Mong chị tư vấn ạ.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (01/07/2016 14:53:13)
Chào chị Ngân, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh bên em sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho mình chị nhé. Mọi thắc mắc thêm, chị có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Viet Fun qua tổng đài 1900 6749 - nhấn 703 gặp Ngọc Hân hoặc email trực tiếp vào reservation@vietfuntravel.com.vn để được tư vấn chi tiết. Cảm ơn chị
Thảo (28/06/2016 14:03:02)
Chao ban, gia dinh minh muon di tour tron goi tu tp hcm- phu quoc. Gom 9 nguoi lon, 1 tre 4 tuoi va 1 tre 9 tuoi. Muon di 3 ngay 2 dem.
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (28/06/2016 14:18:24)
Chào chị Thảo. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Nhân viên Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn chị.
Hiền (16/06/2016 18:42:11)
. E muốn đặt tour đi đảo phu quốc 2 người xuất phát ở Nha Trang thi phai lam sao a
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (17/06/2016 15:18:25)
Chào chị Hiền. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ Tour Phú Quốc của Viet Fun Travel. Hiện tại tất cả các hãng hàng không đều không có chặng bay thẳng từ Nha Trang đi Phú Quốc. Do đó, nếu gia đình muốn tham dự chương trình Tour Phú Quốc có thể lựa chọn các phương án sau: Lựa chọn 1: Bắt xe từ Nha Trang vào Sài Gòn, bắt chuyến bay từ Sài Gòn đi Phú Quốc. Lựa chọn 2: Bắt chuyến bay Nha Trang - Sài Gòn, Sài Gòn - Phú Quốc. Để biết thêm thông tin tư vấn vui lòng liên hệ Hotline 1900 6749 line 704 gặp Ms Hiền hoặc liên hệ trực tiếp qua email của em: info@vietfuntravel.com.vn. Chân thành cảm ơn chị.
Nhu Hau (10/06/2016 13:58:01)
Tôi muốn hỏi tour du lịch Cần Thơ-Phú Quốc cho 6 người lớn, 2 bé 9 tuổi, 1 bé 4 tuổi, 4 ngày 3 đêm. Xin tư vấn phương thức đi và giá trọn gói.
Lam (08/06/2016 21:00:47)
Minh muon dat tour di Phú Quốc 4ngay 3dem. Khoi hanh tai Quang NGÃI. Doan khoan 30 nguoi tro len. Cho minh xin bao gia voi nhe.
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/06/2016 07:22:49)
Chào chị Lam. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
Bích (06/06/2016 18:10:38)
Tôi muốn dl phú quốc từ 28/6 đến 2 hoặc 3/7/2016. Có 5 đến 6 ng trong đó có 2 em 12 tuổi. Giá tua khoảng bn tien
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (06/06/2016 21:41:39)
Chào chị Bích. Cám ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên em sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho chị. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 703 gặp Hân . Chân thành cám ơn chị
mai (05/06/2016 20:46:51)
toi muon di phu quoc 3 ngay 2 dem 6 ng lon 1 be 10t 1 be 5 tuoi gia bao nhieu
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (06/06/2016 08:42:41)
Chào chị Mai. Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn Thảo Hiền sẽ liên hệ chị trong thời gian sớm nhất để giải đáp các thắc mắc từ chị. Cảm ơn chị.
Vu TrinhDiem Hong (09/07/2016 06:15:47)
Toi muon dat tour di Phu Quoc 4 ngay 3 dem 1 nguoi lon 2 em be gia bao nhieu

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát