Tiếng việt Tiếng anh

Tour Sài Gòn KH Từ Sài Gòn

VF01: Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM 1 Ngày

Giá Từ

Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 16h30)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn

VF03: Tour Khám Phá Địa Đạo Củ Chi - Nửa Ngày

Giá Từ

Tour Khám Phá Địa Đạo Củ Chi - Nửa Ngày

Thời gian: Nửa ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (08h00 sáng hoặc 13h00 chiều)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn

VF500: Tour Sài Gòn - TP. HCM Nửa Ngày (Buổi Sáng)

Giá Từ

Tour Sài Gòn - TP. HCM Nửa Ngày (Buổi Sáng)

Thời gian: Nửa ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h00 - 12h30)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn

VF04: Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Giá Từ

Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 07h30 - 18h30)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn

VF501: Tour Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM Nửa Ngày (Buổi Chiều)

Giá Từ

Tour Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM Nửa Ngày (Buổi Chiều)

Thời gian: Nửa ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 12h30 - 16h30)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn

VF393: Tour Du Lịch Núi Bà Đen - Tòa Thánh Tây Ninh - Củ Chi 1 Ngày

Giá Từ

Tour Du Lịch Núi Bà Đen - Tòa Thánh Tây Ninh - Củ Chi 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng Ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: TP HCM - Núi Bà Đen - Tòa Thánh Cao Đài - Củ Chi - TP HCM

VF234: Xem Múa Rối Nước - Ăn Tối Trên Du Thuyền Đông Dương Thưởng Ngoạn Cảnh Sông Sài Gòn

Giá Từ

Xem Múa Rối Nước - Ăn Tối Trên Du Thuyền Đông Dương Thưởng Ngoạn Cảnh Sông Sài Gòn

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 17h00 Chiều – 21h15 Tối)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Múa Rối Nước và ăn tối trên Sông Sài Gòn

VF233: Ăn Tối Trên Du Thuyền Đông Dương - Indochina Và Thưởng Ngoạn Cảnh Sông Sài Gòn

Giá Từ

Ăn Tối Trên Du Thuyền Đông Dương - Indochina Và Thưởng Ngoạn Cảnh Sông Sài Gòn

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 18h45 Chiều – 21h15 Tối)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sông Sài Gòn về đêm

VF236: Tour Ăn Tối Trên Tàu BonSai

Giá Từ

Tour Ăn Tối Trên Tàu BonSai

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 18h45 Chiều – 21h15 Tối)

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sông Sài Gòn

VF293: Tour Du Lịch Đại Nam 1 Ngày

Giá Từ

Tour Du Lịch Đại Nam 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Đại Nam - Sài Gòn

VF02: Tour Du Lịch Đảo Khỉ - Cần Giờ 1 Ngày

Giá Từ

Tour Du Lịch Đảo Khỉ - Cần Giờ 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Cần Giờ - Sài Gòn

VF394: Tour Du Lịch Cần Giờ 2 Ngày 1 Đêm

Giá Từ

Tour Du Lịch Cần Giờ 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: 8h00 Sáng

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn – Cần Giờ - Sài Gòn

VF2751: Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh 4 Ngày 3 Đêm

Giá Từ

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn 1

Lịch trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Chợ Nổi Cái Răng - Tây Ninh - Sài Gòn

VF67: Tour Du Lịch Sài Gòn - Tây Ninh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ 5 Ngày

Giá Từ

Tour Du Lịch Sài Gòn - Tây Ninh - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi xe/máy bay về xe/máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Miền Tây - Chợ Nổi - Sài Gòn - Tiễn sân bay

VF66: Tour Sài Gòn - Tây Ninh - Mỹ Tho 4 Ngày 3 Đêm

Giá Từ

Tour Sài Gòn - Tây Ninh - Mỹ Tho 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi xe/máy bay về xe/máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Miệt Vườn - Sài Gòn

VF138: Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Giá Từ

Tour Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Chợ Nổi Miền Tây - Sài Gòn

VF1232: Tour Du Lịch Sài Gòn - Tây Ninh - Tiền Giang 3 Ngày 2 Đêm

Giá Từ

Tour Du Lịch Sài Gòn - Tây Ninh - Tiền Giang 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi xe - Về xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Tiền Giang - Sài Gòn

VF256: Tour Du Lịch Sài Gòn - Mekong - Củ Chi 4 Ngày 3 Đêm

Giá Từ

Tour Du Lịch Sài Gòn - Mekong - Củ Chi 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn – Mekong – Địa đạo Củ Chi – Sài Gòn

VF257: Tour Sài Gòn – Miền Tây Nam Bộ - Củ Chi 5 Ngày

Giá Từ

Tour Sài Gòn – Miền Tây Nam Bộ - Củ Chi 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Lịch trình: Sài Gòn – Miền Tây Nam Bộ – Củ Chi - Sài Gòn

VF283: Tour Du Lịch Sài Gòn – Đại Nam - Miền Tây - Củ Chi 6 Ngày 5 Đêm

Giá Từ

Tour Du Lịch Sài Gòn – Đại Nam - Miền Tây - Củ Chi 6 Ngày 5 Đêm

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi Xe/ Máy bay - Về Xe/ Máy bay

Khởi hành: Hàng ngày

Điểm khởi hành: Sài Gòn/ Đà Nẵng/ Hà Nội

Lịch trình: Sài Gòn – Đại Nam – Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc – Sài Gòn – Củ Chi – Tiễn Sân bay

Tour Sài Gòn KH Từ Sài Gòn
4.0/5 sao 17 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Sài Gòn KH Từ Sài Gòn

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Không có bình luận.

Tour Hằng Ngày

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát

HOTLINE HỖ TRỢ
?>