Tiếng việt Tiếng anh

Chùm Tour Đà Lạt Lễ 30/4

Giá Từ

VF49: Tour Du Lịch Tham Quan Thành Phố Đà Lạt 1 Ngày

Tour Du Lịch Tham Quan Thành Phố Đà Lạt 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h30 - 17h00)

Lịch trình: Đà Lạt

Giá Từ

VF124: Tour Tham Quan Vùng Ven Đà lạt 1 Ngày

Tour Tham Quan Vùng Ven Đà lạt 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 8h30 - 16h30)

Lịch trình: Đà Lạt

Giá Từ

VF19: Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF25: Tour Du lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Từ Sài Gòn - Đi Về Bằng Xe

Tour Du lịch Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Từ Sài Gòn - Đi Về Bằng Xe

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF23: Tour Du Lịch Buôn Mê Thuột 3 Ngày

Tour Du Lịch Buôn Mê Thuột 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h30 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Buôn Mê Thuột - Buôn Đôn - Sài Gòn

Giá Từ

VF141: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF22: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF142: Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Sài Gòn - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF1412: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng

Giá Từ

VF27: Tour Du Lịch Sài Gòn - Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Sài Gòn - Nha Trang Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn

Giá Từ

VF1411: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Bằng Máy Bay

Thời gian: 3 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - Về máy bay

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội.

Giá Từ

VF1422: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng

Giá Từ

VF1421: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt  4 Ngày 3 Đêm Đi Bằng Máy Bay

Thời gian: 4 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay - về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội

Giá Từ

VF104: Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Củ Chi/Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm

Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn -  Củ Chi/Miền Tây 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Củ Chi/Miền Tây - Đà Nẵng

Giá Từ

VF105: Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Miền Tây (Tiền Giang - Cần Thơ) 5 Ngày 4 Đêm

Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Miền Tây (Tiền Giang - Cần Thơ) 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Lạt - Mỹ Tho - Cần Thơ - Sài Gòn

Giá Từ

VF153: Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miệt Vườn Miền Tây - Đà Lạt 5 Ngày

Tour Đà Nẵng - Sài Gòn - Miệt Vườn Miền Tây - Đà Lạt 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 4 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Sài Gòn - Mỹ Tho - Đà Lạt

Giá Từ

VF271: Tour Du Lịch Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay về máy bay

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt – Hà Nội

Giá Từ

VF272: Tour Du Lịch Đà Nẵng - Nha trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Nha trang - Đà Lạt 5 Ngày 4 Đêm

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt

Giá Từ

VF28: Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kontum 5 Ngày

Tour Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kontum 5 Ngày

Thời gian: 5 Ngày

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Lịch trình: Sài Gòn - Đắc Lắc - Gia Lai - Kon Tum - Buôn Mê Thuột - Sài Gòn

Giá Từ

VF106: Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Tour Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Miền Tây 6 Ngày 5 Đêm

Thời gian: 6 Ngày

Phương tiện: Đi máy bay/xe về máy bay/xe

Khởi hành: Thứ 3,5,7 Hàng Tuần

Lịch trình: Đà Nẵng - Đà Lạt - Sài Gòn - Miền Tây

Chùm Tour Đà Lạt Lễ 30/4
3.9/5 sao 20 lượt

Mời quý khách đánh giá hay góp ý về Tour Du Lịch Đà Lạt Lễ Giỗ Tổ - 30/4 - 1/5/2019

Nhập đầy đủ các trường thông tin giúp chúng tôi hỗ trợ Quý khách tốt hơn.

Thúy phụng (26/04/2018 19:18:49)
5
Tốt
Thúy phụng (26/04/2018 19:17:30)
Cho em hỏi tour đêm 28 từ Quảng Ngãi vào Đà Lạt 4 người 3 ngày 2 đem bao nhiêu ạ?
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (26/04/2018 20:43:43)
Chào chị Thúy Phụng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Dịp lễ 30.04 năm 2018 bên em nhận tour 4 ngày 3 đêm vào ngày 28.04.2018. Nếu mình ở Quảng Ngãi thì tự túc phương tiện nhập đoàn tại Sài Gòn hoặc Đà Lạt nha chị. Chân thành cảm ơn chị.
Phượng (22/04/2018 21:18:16)
Xin tư vấn giúp mình tuor đà lạt đi 3 ngày 2 đem . Đi tối 28 hoặc sáng ngày 29/4 /2018 cho 2 người ( đi từ tân thành bà rịa vũng tàu)
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (23/04/2018 18:41:17)
Chào chị Phượng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Hiện tại ngày lễ 30.04.2018 bên em chỉ có chương trình Đà lạt 4 ngày khởi hành sáng ngày 28.04.2018. Chị tham khảo chương trình này nhé. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ Ms Hiền 1900 6749 - email: info@vietfuntravel.com.vn Cảm ơn chị.
Liễu (17/04/2018 20:44:59)
Tư vấn giúp mình tour du lịch Đà Lạt 2 ngày 2 đêm dịp lễ 30/4 với ạ,khởi hành vào tối 28 ạ
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (19/04/2018 13:22:38)
Chào chị Liễu. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Hiện tại ngày lễ 30.04.2018 bên em chỉ có chương trình Đà lạt 4 ngày khởi hành sáng ngày 28.04.2018. Chị tham khảo chương trình này nhé. Cần hỗ trợ thêm chị liên hệ Ms Hiền 1900 6749 - email: info@vietfuntravel.com.vn Cảm ơn chị.
Dieu vo (14/04/2018 23:33:10)
Cho minh hoi toi 27/4 đi co tour nao k ak
Phan Thị Thủy Tiên (15/04/2018 09:20:03)
Chào chị Diệu. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Dịp lễ 30.04 bên em nhận chương trình Đà Lạt 4 ngày khởi hành 28.04.2018 chị nhé. Chị cung cấp số lượng người đi cụ thể và tiêu chuẩn khách sạn để bên em hỗ trợ nhé. Cần tư vấn thêm chị liên hệ 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com - Ms Tiên. Chân thành cảm ơn chị.
Huyền (02/04/2018 20:51:58)
E muốn đặt tour 2 người đi đà lạt (3n3d) khởi hành tối 28 cho e xin thông tin tour nh
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (03/04/2018 14:24:27)
Chào chị Huyền. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Dịp lễ 30.04 bên em nhận chương trình Đà Lạt 4 ngày khởi hành 28.04.2018 chị nhé. Chị cung cấp số lượng người đi cụ thể và tiêu chuẩn khách sạn để bên em hỗ trợ nhé. Cần tư vấn thêm chị liên hệ 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn - Ms Thảo Hiền. Chân thành cảm ơn chị.
Chung (22/03/2018 20:55:41)
Cho em hỏi tour sài gòn đi đà lạt trọn gói vào dịp lễ 30/4 sắp tới có hk ạ. Giá trọn gói bao nhiêu ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (23/03/2018 12:58:55)
Chào Anh Chung, Chân thành cảm ơn Anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chương trình tour Sài Gòn - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm lễ 2018 (Đi xe - về xe) khởi hành ngày 28/04/18 (thứ 7). Như đã liên hệ, nhân viên bên em sẽ gửi lịch trình tham khảo vào mail của anh nhé Cần thêm thông tin hỗ trợ Anh vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 703 gặp Ngọc Hân hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Cảm ơn anh
Ngọc Mến (18/03/2018 11:57:17)
Cho e hỏi tuor Hà Nội- Đà Lạt 3N2Đ Khởi hành từ ngày 29/4 chi phí ntn ạ.
Thu Diệu (19/03/2018 08:43:41)
Chào Chị Ngọc Mến, Chân thành cảm ơn Chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun. Viet Fun Travel cung cấp chương trình tour VF1411: Tour Du Lịch Hà Nội - Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm bằng máy bay: - Giá tour loại tiêu chuẩn khách sạn 2 sao: 2.635.000₫/ khách - Giá tour loại tiêu chuẩn khách sạn 3 sao: 3.230.000₫/ khách - Giá tour loại tiêu chuẩn khách sạn 4 sao: 3.960.000₫/ khách Giá tour trên chưa bao gồm vé máy bay. Nhân viên tư vấn sẽ kiểm tra vé máy bay và gửi chi tiết cho Chị/ Cần thêm thông tin hỗ trợ Chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 711 gặp Thu Diệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Chị.
Thảo (10/03/2018 21:21:35)
Đi hôm 29-4 tu hn giá tiền như thế nào vậy
Thu Diệu (15/03/2018 20:41:25)
Chào Chị Thảo Chân thành cảm ơn Chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên tư vấn sẽ sớm liên hệ với Chị. Cần thêm thông tin hỗ trợ Chị vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 nhấn line 711 gặp Thu Diệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Chị
Minh (07/03/2018 18:21:53)
Cho e hoi ben minh co tuor toi 29/4 di da lat ko
Thu Diệu (09/03/2018 07:48:20)
Chào Anh Minh, Chân thành cảm ơn Anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Chương trình tour Sài Gòn - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm lễ 2018 (Đi xe - về xe) khởi hành ngày 28/04/18 (thứ 7). chương trình tour Sài Gòn - Đà Lạt 3 ngày 2 đêm lễ 2018 đi - về bằng máy bay khởi hành hằng ngày, Anh vui lòng cung cấp thông tin ngày khởi hành để bên em hỗ trợ check vé máy bay Anh nhé. Cần thêm thông tin hỗ trợ Anh vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6749 - nhấn line 711 gặp Thu Diệu hoặc email: info@vietfuntravel.com Cảm ơn Anh.
Ngân (23/01/2018 03:37:39)
Cho hỏi tối 31/3/2018. Đĩ từ Đồng Nai đi đà lạt 3n2d giá nhiêu
Hiếu Thảo (23/01/2018 16:37:08)
Chào Ngân, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngày 31/3/2018, bên em có tổ chức chương trình Đà Lạt 4 ngày 3 đêm/ Tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm tổ chức vào thứ 06( 30/03/2018) Cụ thể giá bên em sẽ liên hệ tư vấn chị nhé. Mọi thắc mắc, chị có thể liên hệ trực tiếp số tống đài : 1900 6749 - line 706 gặp Hiếu. Cảm ơn Chị.
Trang (27/04/2017 21:52:53)
H đặt vé đi đà lạt ngày lễ nữa k ạ
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (02/05/2017 16:56:08)
Chào chị Trang, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngày 30/4/2016, bên em có tổ chức chương trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và 29/4 có tổ chức chương trình Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Cụ thể giá bên em sẽ liên hệ tư vấn chị nhé. Mọi thắc mắc, chị có thể liên hệ trực tiếp số tống đài : 1900 6749 - line 703 gặp Hân. Cảm ơn chị
Thơ (15/04/2017 07:10:43)
E muốn đi đà lat le 30/4 tour 3n2d 6 nguoi gia tour sao
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (17/04/2017 09:54:07)
Chào chị Thơ Chân thành cảm ơn chị Thơ đã cho quan tâm đến Viet Fun Travel. VF22: Tour Du Lịch Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm chỉ khởi hành ngày 28/4/2017 & 30/4/2017 Giá tour: + Khách sạn 2 sao: 2.860.000₫/khách + Khách sạn 3 sao: 3.080.000₫/khách Vui lòng đăng ký và thanh toán sớm để nhận được nhiều ưu đãi. Cần thêm thông tin tư vấn chị vui lòng liên hệ em Hân : 1900 6749 – nhấn 703 hoặc email: hanle@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Nguyễn thị trúc phương (10/04/2017 12:54:20)
Nhà mình muốn đi du lịch Đa Lạt 3 ngày 2 đêm 4nguoi hai trẻ nhỏ ngày 30/4 và 1/5 giá bao nhiêu vậy chỗ ơ và ăn uống luôn so điện thoai e
Thảo Hiền - Viet Fun Travel (10/04/2017 18:50:05)
Chào chị Trúc Phương. VF22:Tour Du Lịch Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm khởi hành 30.04.2017 Giá tour: Khách sạn 2 sao: 2.860.000₫/khách Khách sạn 3 sao: 3.080.000₫/khách Chị cung cấp số lượng người lớn và trẻ em chính xác (cung cấp năm sinh các bé) để bên em kiểm tra chỗ trống nhé. Vui lòng đăng ký và thanh toán sớm để nhận được nhiều ưu đãi. Cần thêm thông tin tư vấn chị vui lòng liên hệ em Hiền 1900 6749 hoặc email: info@vietfuntravel.com.vn Chân thành cảm ơn chị.
Phước trí (08/04/2017 14:12:03)
Mình muốn đi du lịch vào dịp 30-4 này 2 ngày 2 đêm mà bên mình chỉ có 3 ng. Bên bạn có tour nào k? Tư vấn giúp mình vs
huelinh (09/04/2017 12:08:00)
Chào anh Phước Trí. Cảm ơn anh đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Viet Fun chỉ cung cấp chương trình 3n2đ, không có tour ghép 2n2đ anh nhé. nếu được anh chuyển qua tour Đà Lạt 3N2Đ thì có thể khởi hành vào 30-04. Cần thêm thông tin anh liên hệ 1900 6749 gặp ms Linh để được tư vấn và giải đáp. Chân thành cảm ơn.
Hà Thị Hiền (02/04/2017 14:52:40)
2 vợ chồng Tôi ở nha trang muốn đi đà lạt trong dịp 30/4 thì đặt vé ở đâu Số điện thoại: 01694042062
huelinh (09/04/2017 11:50:10)
Chào chị Hiền. Cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ của Viet Fun Travel. Phòng kinh doanh sẽ liên hệ chị để tư vấn rõ hơn về tour. Cần thêm thông tin chị liên hệ 1900 6749 gặp Ms Linh . Chân thành cảm ơn chị.
Hùng (04/02/2017 11:06:35)
Muon dat tour da lat 10 nguoi di vao ngay 30/4 gia bao nhieu vay?
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/02/2017 18:06:26)
Chào anh Hùng, Chân thành cảm ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngày 30/4/2016, bên em có tổ chức chương trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Cụ thể giá bên em sẽ liên hệ tư vấn anh nhé. Mọi thắc mắc, chị anh Hùng có thể liên hệ trực tiếp số tống đài : 1900 6749 - line 703 gặp Hân. Cảm ơn anh
le thi thuy hang (03/02/2017 15:47:36)
Minh muon hoi gia tour di da lat 3 ngay 2dem vào dip 30/04/2017
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (09/02/2017 18:05:13)
Chào chị Hằng, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngày 30/4/2016, bên em có tổ chức chương trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Cụ thể giá bên em sẽ liên hệ tư vấn chị nhé. Mọi thắc mắc, chị có thể liên hệ trực tiếp số tống đài : 1900 6749 - line 703 gặp Hân. Cảm ơn chị
Cường (27/04/2016 10:05:28)
Minh muôn đạt tour di da lat ngay 30/4 không biết kịp ko
Trang - Viet Fun Travel (28/04/2016 11:57:36)
Chào anh Cường. Cám ơn anh đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Nhân viên bên sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết cho anh. Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 1900 6749 Ext 706 gặp Ms Trang. Chân thành cám ơn.
lựu (19/04/2016 14:30:55)
01202526091 ll lại giúp . e muốn đặt tour
Ngọc Hân - Viet Fun Travel (19/04/2016 18:03:07)
Chào chị Lựu, Chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến Viet Fun Travel. Ngày 30/4/2016, bên em có tổ chức chương trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Cụ thể giá bên em sẽ liên hệ tư vấn chị nhé. Mọi thắc mắc, chị Lựu có thể liên hệ trực tiếp số tống đài : 1900 6749 - line 703 gặp Hân. Cảm ơn chị

Tour trọn gói

Đang chuyển đổi...

Vui lòng chờ trong giây lát